Андрій Володимирович Никоненко
Андрій Володимирович Никоненко
доцент кафедри маркетингу НУХТ
Подтвержден адрес электронной почты в домене nuft.edu.ua
НазваниеПроцитированоГод
Ринок праці європейських країн в умовах глобалізації та світової економічної кризи
АВ Никоненко
72010
Проблеми формування промислового сегмента ринку праці
АВ Никоненко
Формування ринкових відносин в Україні, 71, 2007
52007
Маркетингові засади кадрового забезпечення підприємств харчової промисловості
АВ Никоненко
22015
Дисбаланс попиту і пропозиції на промисловому сегменті ринку праці: причини формування та шляхи подолання
АВ Никоненко
Формування ринкових відносин в Україні, 73-78, 2012
22012
Проблеми і перспективи промислового сегменту ринку праці України
ОП Сологуб, АВ Никоненко, ЕП Сологуб, АВ Никоненко
22008
Удосконалення методичних підходів до оцінки конкурентоспроможності персоналу промислового підприємства
ОП Сологуб, АВ Никоненко
Економіка. Управління. Інновації. Серія: Економічні науки, 2016
12016
Маркетингові дослідження ринку робочих місць у промисловості
АВ Никоненко
Актуальні проблеми економіки, 382-390, 2015
12015
Чинники формування дефіциту робітничих кадрів на підприємствах України
АВ Никоненко
12014
Управління персоналом і економіка праці: теорія та практика
ОВ Безпалько, ЮМ Гринюк, ОО Гоменюк, АД Драган, ІВ Євсєєва, ...
12014
Картелирование как инструмент преодоления структурного дисбаланса на промышленном сегменте рынка труда Украины
АВ Никоненко
12013
Модель стратегії розвитку промислового сегменту ринку праці
АВ Никоненко
Економіка та держава, 64-69, 2013
12013
Концептуальні основи формування промислового сегменту ринку праці України в умовах глобалізації
АВ Никоненко
12012
Вплив деформалізованого стану соціально-економічних відносин на функціонування промислового сегменту ринку праці
АВ Никоненко
12012
Ринок праці Європи: особливості розвитку і проблеми на сучасному етапі
АВ Никоненко
12010
Теоретико-методологічні підходи до визначення поняття «механізм ринку праці»
АВ Никоненко, АВ Никоненко
12010
Застосування теорії поля відносин для вивчення зайнятості
АВ Никоненко
12008
ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ЧИННИКИ ЗНИЖЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
АВ Никоненко
ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ І ЕКОНОМІКИ ПІДПРИЄМСТВ В СУЧАСНИХ УМОВАХ, 115, 2017
2017
Матриця Бостонської консалтингової групи як інструмент аналізу ринку праці
ОП Сологуб, АВ Никоненко
Наукові праці Національного університету харчових технологій, 92-99, 2017
2017
Інноваційна діяльність як фактор підвищення конкурентоспроможності виробництва продукції
ДІ Міненко, АВ Никоненко
Харків, 2016
2016
УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ К ОЦЕНКЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПЕРСОНАЛА ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
ОП Сологуб, АВ Никоненко
Економіка. Управління. Інновації, 341-359, 2016
2016
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20