Підписатись
Мамалига Василь Степанович / Мамалига В. С. / Mamalyga V.
Мамалига Василь Степанович / Мамалига В. С. / Mamalyga V.
Вінницький національний аграрний університет, професор кафедри ботаніки та генетики
Підтверджена електронна адреса в vsau.vin.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Селекція і насінництво польових культур
ОЛ Зозуля, ВС Мамалига
К.: Урожай, 178-189, 1993
74*1993
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Об’єктно-орієнтоване програмування». Ч. 1
ІО Музика, ИО Музыка, ДІ Кузнєцов, ДИ Кузнецов
51*2021
Аналіз зміни якісних показників насіння озимого ріпаку залежно від строків посіву та системи удобрення
ВА Мазур, ОО Мацера
Сільське господарство та лісівництво: зб. наук. пр. ВНАУ.-2019.-№ 12.-С. 5-17., 2019
162019
Оцінка та створення вихідного матеріалу для селекції люцерни посівної в умовах підвищеної кислотності ґрунтів
ВД Бугайов, ВС Мамалига, ВМ Горенський, АМ Максімов
Faktori eksperimental'noi evolucii organizmiv 15, 153-156, 2014
142014
Методы эдафической селекции люцерны
ВД Бугайов, ВС Мамалыга, АН Максимов
Тезисы докладов III вавиловской международной конференции «Идеи НИ Вавилова …, 2012
92012
Синюха-новий сорт люцерни, стійкий до кислотності грунту
ВС Мамалига, ВД Бугайов, АМ Максімов
Вінниця, 0
9
Шляхи підвищення продуктивності багаторічних бобових трав у центральному Лісостепу
БО Рудницький, МВ Липкань, ВС Мамалига
Корми і кормовиробництво: Міжвід. темат. наук. зб-к.–Вінниця.–2001.–Вип 47 …, 2001
82001
Эффективность селекционной работы с люцерной на устойчивость к кислотности почв
ВС Мамалыга, ВД Бугайов, АН Максимов
Владикавказ, Изд.«Горский гос. университет, 251-254, 2012
72012
Оцінка генофонду люцерни та його використання в селекції за умов підвищеної кислотності ґрунтів
ВД Бугайов, ВМ Горенський, ВС Мамалига
Faktori eksperimental'noi evolucii organizmiv 18, 176-180, 2016
62016
Induced chlorophyll mutations in hard spring wheat
VS Mamalyga, MI Kulik, VF Logvinenko
Dokl. Biol. Sci., v. 215, no. 1-6, pp. 126-128, 1974
61974
Агроекологічні аспекти ведення насінництва кормових трав та головні напрямки безпеки праці при цьому
БО Рудніцький, АВ Спірін, ВС Мамалига
Вінниця, 2011
52011
Оцінка гібридних популяцій (F3) люцерни як вихідного матеріалу для селекції за умов підвищеної кислотності ґрунтів
ВД Бугайов, ВМ Горенський, ВС Мамалига
Фактори експериментальної еволюції організмів, 102-106, 2017
42017
Оцінка кормової і насіннєвої продуктивності зареєстрованих та перспективних сортів і гібридних популяцій люцерни посівної
ВС Мамалига, ВД Бугайов, ВМ Горенський
Сільське господарство та лісівництво: зб. наук. пр. ВНАУ.-2019.-№ 12.-С. 87-97., 2019
32019
Мутационная изменчивость твёрдой яровой пшеницы под действием химических и физических мутагенов
ВС Мамалыга, ПК Шкварников
Генетика. М 12 (2), 36-43, 1976
31976
Спеціальна генетика. Програма навчальної дисципліни для підготовки магістрів Галузь знань: 20 «Аграрні науки та продовольство» Спеціальність: 201 «Агрономія»
ВС Мамалига, ОВ Мазур
3
Вивчення та добір вихідного матеріалу для створення сортів і гібридних популяцій люцерни посівної, толерантних до підвищеної кислотності грунтового розчину
ВД Бугайов, ВС Мамалига, ВМ Горенський
Национальная ассоциация ученых (НАУ). 2020.№ 53, 1 ч. С. 47-52 …, 2020
22020
Результаты изучения исходного материала для селекции сортов люцерны нового поколения, устойчивых к повышенной кислотности почвы
ВС Мамалыга, ВД Бугайов
Polish journal of science.-2020.-№ 28, Vol. 1.-S. 2-10., 2020
22020
Действие химических и физических мутагенов на твёрдую яровую пшеницу
ВС Мамалыга
Химический мутагенез и гибридизация. М.: Наука, 87-91, 1978
21978
Relative efficiency of various mutagens in inducing mutations of value in selection in hard spring wheat
VS Mamalyga, PK Shkvarnikov
Cytol Genet 11, 32-35, 1977
21977
[Hereditary variation of spring durum wheat induced by chemical and physical mutagens].[Russian]
VS Mamalyga, PK Shkvarnikov
Genetika, 1976
21976
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20