Подписаться
Бойко Анатолій Леонідович
Бойко Анатолій Леонідович
Головний науковий співробітник лабораторії екології вірусів та біобезпеки Інституту агроекології і
Нет подтвержденного адреса электронной почты - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Экология вирусов растений
АЛ Бойко
Выща школа, 1990
561990
Релігія в мас-медіа України: тексти лекцій
АА Бойко
А. Бойко, 2009
302009
Стійкість національної економіки: теорія, методологія, практика/А
А Бойко
Київ: Ін-т екон. та прогнозув. НАН України, 2014
252014
Основи екології та біофізики вірусів
АЛ Бойко
К.: Фітосоціоцентр, 2003
192003
Преса православної церкви в Україні 1900-1917 рр
А Бойко
Культура. Суспільство. Мораль: монографія. Дніпропетровськ: Вид-во …, 2002
192002
Кадрові ресурси системи охорони здоров’я в Україні. Ситуаційний аналіз
Д Богдан, А Бойко, А Василькова, Т Вежновець, О Звінчук, А Латипов, ...
Проект USAID «Підтримка реформи охорони здоров’я», 2019
162019
Partial sequencing and phylogenetic analysis of Soybean mosaic virus isolated in Ukraine
DV Sherepitko, IG Budzanivska, VP Polischuk, AL Boyko
Biopolymers & Cell 27 (6), 472, 2011
152011
Вирусы и вирусные заболевания хмеля и розы эфиромасличной
AL Boĭko
Наукова думка, 1976
151976
Компьютерный анализ геномов трех морских альговирусов
ОА Степанова, АЛ Бойко, ИС Щербатенко
Мікробіологічний журнал, 76-81, 2013
132013
Преса православної церкви в Україні кінця ХІХ–початку ХХ століття: тематика і проблематика
АА Бойко
Дисертація на здобуття наукового ступеня д. філол. н. за спеціальністю 10, 2002
122002
Рекомендации по диагностике вирусных болезней озимой пшеницы и мерам борьбы с ними в условиях УССР
АЛ Бойко, ЛТ Мищенко, ГС Литвинов
Киев: Урожай, 1990
111990
Характеристика вируса Tetraselmis viridis Norris (Chlorophyta, Prasinophycea)
ОА Степанова, АЛ Бойко, АИ Гордиенко, СА Щербань, ТП Шевченко, ...
Доклады Национальной академии наук Украины, 158-162, 2005
102005
Фітовіруси: екологія, діагностика, профілактика
АЛ Бойко, ВП Патика
Агроекол. журн. Спецвип, 23-26, 2002
102002
Використання методу культури апікальних меристем для оздоровлення хмелю від деяких вірусів
БФ Кормільцев
Хмелярство.–1992.–Вип 14, 20-23, 1992
101992
Многокритериальный алгоритм шаговой регрессии
Є Настенко, В Павлов, Г Бойко, О Носовець
Біомедична інженерія і технологія, 48-53, 2020
92020
Моніторинг вірусних інфекцій рослин в біоценозах України
ВП Поліщук, ІГ Будзанівська, СМ Рижук, ВП Патика, АЛ Бойко
К.: Фітосоціоцентр, 2001
92001
Влияние факторов внешней среды на вирусы, инфицирующие растения
АЛ Бойко
Сельскохозяйственная биология 5, 120-125, 1989
91989
Екологічна безпека агропромислового виробництва: монографія
ОІ Фурдичко, АЛ Бойко
К.: ДІА, 2013
82013
Релігія і політика в медіа: особливості сприйняття інформації молодіжною аудиторією
А Бойко
Збірник праць Науково-дослідного інститу пресознавства, 307-319, 2013
82013
Політика і релігія у дзеркалі преси
АА Бойко
Наукові записки Інституту журналістики КНУ ім. Т. Шевченка. Київ 17, 25-35, 2005
82005
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20