Подписаться
Драч Ірина Іванівна Drach Iryna Drach I.I.  Iryna I. Drach
Драч Ірина Іванівна Drach Iryna Drach I.I. Iryna I. Drach
Інститут вищої освіти НАПН України
Подтвержден адрес электронной почты в домене ihed.org.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Компетентнісний підхід як засіб модернізації змісту вищої освіти
ІІ Драч
Проблеми освіти 57, 44-47, 2008
1462008
Управління формуванням професійної компетентності магістрантів педагогіки вищої школи: теоретико-методичні засади
ІІ Драч
«Дорадо-Друк», 2013
1212013
Національна доповідь про стан і перспективи розвитку освіти в Україні: монографія (До 30-річчя незалежності України)
ОВ Аніщенко, НВ Базелюк, ЛД Березівська, ІД Бех, ВЮ Биков, ...
КОНВІ ПРІНТ, 2021
512021
Самостійна робота студентів вищих навчальних закладів як важливий елемент сучасної підготовки фахівців
ІІ Драч
Нові технології навчання: наук.-метод. зб.–К.: Наук.-метод. центр вищої …, 2004
392004
Теоретичні і методичні засади управління формуванням професійної компетентності магістрантів педагогіки вищої школи
ІІ Драч
Нац. акад. пед. наук України, Держ. вищ. навч. закл." Ун-т менедж. освіти".–Київ, 2013
242013
Організація навчального процесу з розвитку творчого потенціалу студентів вищих навчальних закладів І–ІІ рівнів акредитації
ІІ Драч
ст. канд. пед. наук: 13.00. 01.–К.: Ін-т вищої освіти АПН України, 2005–20 с, 2005
242005
Компетентність фахівця як теоретична проблема
І Драч
Нова педагогічна думка, 41-44, 2013
222013
Основні підходи до визначення професійної компетентності педагога
ІІ Драч
Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в …, 2012
182012
Компетентнісний підхід як ключовий методологічний нструмент модернізації підготовки майбутніх викладачів вищої школи
ІІ Драч
Теорія та методика управління освітою 7, 2011
182011
Компетентнісна модель майбутнього викладача вищої школи
ІІ Драч
Гуманітарний вісник.–Додаток 1, 94-102, 2012
172012
Оцінювання творчого потенціалу студентів вищих навчальних закладів
ІІ Драч
Проблеми освіти: Наук.-метод. зб./Кол. авт.–К.: Наук.-метод. центр вищої …, 2005
172005
Компетентнісно орієнтовані завдання як важливий чинник формування професійної компетентності майбутніх фахівців
ІІ Драч
Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах …, 2015
162015
Формування ключових компетентностей як основа професійної підготовки майбутніх викладачів вищої школи
І Драч
Імідж сучасного педагога, 7-10, 2013
162013
Зміст та структура ключових компетентностей майбутнього викладача вищої школи
І Драч
Витоки педагогічної майстерності. Серія: Педагогічні науки, 124-130, 2013
162013
Акмеологічний підхід до формування професійної компетентності студентів у вищому навчальному закладі
ІІ Драч
Теорія та методика управління освітою 2, 2009
142009
Аналіз базових категорій компетентрісного підходу та їх співвідношення
І Драч
Теорія та методика управління освітою, 2013
132013
Компетентнісний підхід у підготовці магістрантів з педагогіки вищої школи
ІІ Драч
Проблеми освіти 1 (70), 140-146, 2012
132012
Мотиваційно-ціннісні аспекти формування професійної направленості у ВНЗ
ІІ Драч, ІМ Драч
Коледжанин.–2002.–ғ 1, 2, 2002
132002
Феномен управління в умовах трансформації освіти
І Драч
Теорія та методика управління освітою, 2012
122012
Лідерство і командність в управлінні навчальним закладом
ІІ Драч
ScienceRise 2 (1 (7)), 63-67, 2015
112015
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20