Драч Ірина Іванівна
Драч Ірина Іванівна
Інститут вищої освіти НАПН України
Підтверджена електронна адреса в ihed.org.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Компетентнісний підхід як засіб модернізації змісту вищої освіти
ІІ Драч
Проблеми освіти, 44-47, 2008
1142008
Управління формуванням професійної компетентності майбутніх викладачів вищої школи в умовах інноваційного розвитку суспільства
ІІ Драч
Матеріали V міжнар. наук.-практ. конф.“Інноваційний розвиток суспільства за …, 2013
802013
Самостійна робота студентів вищих навчальних закладів як важливий елемент сучасної підготовки фахівців
ІІ Драч
Нові технології навчання: наук.-метод. зб.–К.: Наук.-метод. центр вищої …, 2004
332004
Теоретичні і методичні засади управління формуванням професійної компетентності магістрантів педагогіки вищої школи
ІІ Драч
Нац. акад. пед. наук України, Держ. вищ. навч. закл." Ун-т менедж. освіти".–Київ, 2013
162013
Організація навчального процесу з розвитку творчого потенціалу студентів вищих навчальних закладів І–ІІ рівнів акредитації
ІІ Драч
ст. канд. пед. наук: 13.00. 01.–К.: Ін-т вищої освіти АПН України, 2005–20 с, 2005
152005
Компетентність фахівця як теоретична проблема
І Драч
Нова педагогічна думка, 41-44, 2013
142013
Формування ключових компетентностей як основа професійної підготовки майбутніх викладачів вищої школи
І Драч
Імідж сучасного педагога, 7-10, 2013
142013
Компетентнісна модель майбутнього викладача вищої школи
ІІ Драч
Гуманітарний вісник.–Додаток 1, 94-102, 2012
132012
Компетентнісний підхід як ключовий методологічний нструмент модернізації підготовки майбутніх викладачів вищої школи
ІІ Драч
Теорія та методика управління освітою 7, 2011
132011
Мотиваційно-ціннісні аспекти формування професійної направленості у ВНЗ
ІІ Драч, ІМ Драч
Коледжанин.–2002.–ғ 1, 2, 2002
132002
Зміст та структура ключових компетентностей майбутнього викладача вищої школи
ІІ Драч
Полтавський національний педагогічний університет імені ВГ Короленка, 2013
122013
Основні підходи до визначення професійної компетентності педагога
ІІ Драч
Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у …, 2012
122012
Акмеологічний підхід до формування професійної компетентності студентів у вищому навчальному закладі
ІІ Драч
Теорія та методика управління освітою: електрон. наук. фахове вид, 2009
122009
Психолого-педагогічні аспекти втілення модульно-рейтингової системи
ІІ Драч
Проблеми освіти.–2000.–Вип 22, 57-61, 2000
112000
Оцінювання творчого потенціалу студентів вищих навчальних закладів
ІІ Драч
Проблеми освіти: Наук.-метод. зб./Кол. авт.–К.: Наук.-метод. центр вищої …, 2005
102005
Аналіз базових категорій компетентрісного підходу та їх співвідношення
І Драч
Теорія та методика управління освітою, 2013
92013
Феномен управління в умовах трансформації освіти
І Драч
Теорія та методика управління освітою, 2012
92012
Лідерство і командність в управлінні навчальним закладом
ІІ Драч
ScienceRise, 63-67, 2015
72015
Компетентнісний підхід у підготовці магістрантів з педагогіки вищої школи
ІІ Драч
Проблеми освіти 1 (70), 140-146, 2012
72012
Формування компетенцій випускників ВНЗ в контексті інтеграції України в Європейський Союз
ІІ Драч
Режим доступу: http://www. agronms. com. ua/nmcprop/novteh43. html 27 (3), 2006
72006
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20