Підписатись
Драч Ірина Іванівна Drach Iryna Drach I.I.  Iryna I. Drach
Драч Ірина Іванівна Drach Iryna Drach I.I. Iryna I. Drach
Інститут вищої освіти НАПН України
Підтверджена електронна адреса в ihed.org.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Компетентнісний підхід як засіб модернізації змісту вищої освіти
ІІ Драч
Проблеми освіти 57, 44-47, 2008
1552008
Управління формуванням професійної компетентності магістрантів педагогіки вищої школи: теоретико-методичні засади
ІІ Драч
«Дорадо-Друк», 2013
1302013
Самостійна робота студентів вищих навчальних закладів як важливий елемент сучасної підготовки фахівців
ІІ Драч
Нові технології навчання: наук.-метод. зб.–К.: Наук.-метод. центр вищої …, 2004
412004
Теоретичні і методичні засади управління формуванням професійної компетентності магістрантів педагогіки вищої школи
ІІ Драч
Нац. акад. пед. наук України, Держ. вищ. навч. закл." Ун-т менедж. освіти".–Київ, 2013
252013
Організація навчального процесу з розвитку творчого потенціалу студентів вищих навчальних закладів І–ІІ рівнів акредитації
ІІ Драч
ст. канд. пед. наук: 13.00. 01.–К.: Ін-т вищої освіти АПН України, 2005–20 с, 2005
252005
Компетентність фахівця як теоретична проблема
І Драч
Нова педагогічна думка, 41-44, 2013
232013
Компетентнісний підхід як ключовий методологічний нструмент модернізації підготовки майбутніх викладачів вищої школи
ІІ Драч
Теорія та методика управління освітою 7, 2011
192011
Основні підходи до визначення професійної компетентності педагога
ІІ Драч
Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в …, 2012
182012
Зміст та структура ключових компетентностей майбутнього викладача вищої школи
І Драч
Витоки педагогічної майстерності. Серія: Педагогічні науки, 124-130, 2013
172013
Компетентнісна модель майбутнього викладача вищої школи
ІІ Драч
Гуманітарний вісник.–Додаток 1, 94-102, 2012
172012
Оцінювання творчого потенціалу студентів вищих навчальних закладів
ІІ Драч
Проблеми освіти.–К.: Наук.-метод. центр вищої освіти, 153-161, 2005
172005
Компетентнісно орієнтовані завдання як важливий чинник формування професійної компетентності майбутніх фахівців
ІІ Драч
Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах …, 2015
162015
Формування ключових компетентностей як основа професійної підготовки майбутніх викладачів вищої школи
І Драч
Імідж сучасного педагога, 7-10, 2013
162013
Національна доповідь про стан і перспективи розвитку освіти в Україні: монографія (До 30-річчя незалежності України)
ОВ Аніщенко, НВ Базелюк, ЛД Березівська, ІД Бех, ВЮ Биков, ...
КОНВІ ПРІНТ, 2021
152021
Аналіз базових категорій компетентрісного підходу та їх співвідношення
І Драч
Теорія та методика управління освітою, 2013
152013
Лідерство і командність в управлінні навчальним закладом
ІІ Драч
ScienceRise 2 (1 (7)), 63-67, 2015
142015
Компетентнісний підхід у підготовці магістрантів з педагогіки вищої школи
ІІ Драч
Проблеми освіти 1 (70), 140-146, 2012
142012
Акмеологічний підхід до формування професійної компетентності студентів у вищому навчальному закладі
ІІ Драч
Теорія та методика управління освітою 2, 2009
142009
Феномен управління в умовах трансформації освіти
І Драч
Теорія та методика управління освітою, 2012
132012
Мотиваційно-ціннісні аспекти формування професійної направленості у ВНЗ
ІІ Драч, ІМ Драч
Коледжанин.–2002.–ғ 1, 2, 2002
132002
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20