Наталія Коротка
Наталія Коротка
старший викладач кафедри міжнародного приватного, комерційного та цивільного права, КНТЕУ
Нет подтвержденного адреса электронной почты
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Особисті немайнові права фізичних осіб в сфері охорони здоров"я
НО Коротка
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2015
7*2015
Право фізичної особи на інформацію про стан свого здоров"я, право на таємницю про стан здоров"я
НО Коротка
Актуальні проблеми держави і права, Ст. 262-268, 2014
32014
Репродуктивні особисті немайнові права фізичних осіб
НО Тюхтій
Юридична Україна, 70-75, 2013
32013
Цивільно-правовий статус експерта з питань права та його висновок у галузі права як засіб доказування у цивільному процесі
НО Коротка
Науковий вісник Ужгородського національного університету 1 (53), 97-100, 2018
12018
Особливості визнання фізичної особи недієздатною
НО Коротка
Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Глобальні імперативи …, 2018
2018
Врегулювання спору за участю судді в цивільному процесі
К Н.
Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право, 59-66, 2018
2018
Международно-правовые аспекты регулирования отношений в сфере личных неимущественных прав физических лиц в области охраны здоровья
НА Короткая
LEGEA SI VIATE Revista stiintifico-practica, 3-7, 2014
2014
Права людини в сфері охорони здоров’я
НОК 15. Р.А. Майданик, Н.І. Майданик, К.В. Москаленко
2013
Зміст і співвідношення понять "право на життя" і "право на охорону здоров’я"
НО Коротка
Міжнародна науково-практична конференція "Матвєєвські читання", 2013
2013
Право на повагу до життя зачатої дитини як передумова виникнення особистих немайнових прав фізичної особи у сфері охорони здоров’я
НО Коротка
Матеріали круглого столу "Права людини в сфері охорони здоров’я: проблеми …, 2013
2013
Роль договорів про надання медичних послуг у здійсненні права на охорону здоров’я
НО Тюхтій
V Міжнародна науково-практична конференція молодих учених та студентів …, 2013
2013
Поняття права на охорону здоров’я як особистого немайнового права фізичної особи
НО Тюхтій
Міжнародний цивілістичний форум "Цивільне законодавство: система …, 2013
2013
Цивільно-правовий аспект репродуктивних прав особи
НО Тюхтій
Міжнародна науково-практична конференція студентів, магістрів, аспірантів …, 2013
2013
Особливості захисту права на охорону здоров’я як особистого немайнового права фізичної особи в Україні
НО Тюхтій
Міжнародна науково-практична конференція "Правова система України: сучасні …, 2013
2013
Особливості змісту права на охорону здоров’я
НО Тюхтій
Міжнародна науково-практична конференція "Пріоритетні напрямки розвитку …, 2013
2013
Дослідження особистих немайнових прав фізичних осіб у сфері охорони здоров’я на загальнотеоретичному, правовому і галузевому рівні
НО Тюхтій
Часопис Хмельницького університету управління та права, 210-216, 2013
2013
Співвідношення понять "особисте немайнове право фізичної особи на здоров’я" і "особисте немайнове право фізичної особи у сфері охорони здоров’я"
НО Тюхтій
Науковий вісник Ужгородського національного університету 1 (21), 273-277, 2013
2013
Генеза правового і цивільно-правового регулювання відносин у сфері особистих немайнових прав фізичних осіб у галузі охорони здоров’я
НО Тюхтій
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 83-86, 2013
2013
Особливості правового регулювання відносин у сфері охорони здоров’я в Україні
НО Тюхтій
Міжнародна науково-практична конференція "Вплив права та закону на сучасний …, 2012
2012
Історія розвитку особистого немайнового права фізичної особи на охорону здоров’я
НО Тюхтій
Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні питання розвитку та …, 2012
2012
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20