Тетяна Космеда
Тетяна Космеда
Університет імені Адама Міцкевича в Познані (Польща); ХНПУ імені Г.С.Сковороди (Україна)
Подтвержден адрес электронной почты в домене hnpu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Аксіологічні аспекти прагмалінгвістики: формування і розвиток категорії оцінки
ТА Космеда
Львів: ЛНУ ім. і. Франка, 2000
2952000
Очерки по функциональной лексикологии
ФС Бацевич, ТА Космеда
Львов: Свит 392, 152, 1997
1471997
Ego i Alter Ego Тараса Шевченка в комунікативному просторі щоденникового дискурсу: монографія
ТА Космеда
Kolo, 2012
862012
Комунікативна компетенція Івана Франка: міжкультурні, інтерперсональні, риторичні виміри
ТА Космеда
ПАІС, 2006
772006
Мовна гра в парадигмі інтерпретативної лінгвістики: граматика оцінки, граматична ігрема: теоретичне осмислення дискурсивної практики
ТА Космеда, ОВ Халіман
Vydavnyt︠s︡tvo" Kolo", 2013
402013
Лінгвоконцептологія: мікроконцептосфера святки в українському мовному просторі:[монографія]
ТА Космеда, НВ Плотнікова
Львів: ПАІС, 2010
392010
Аксіологічні аспекти прагмалінгвістики: засоби вираження категорії оцінки в українській та російській мовах
ТА Космеда
Дис... доктора філол. наук.–Львів, 2001
372001
Комунікативний кодекс українців у пареміях: тлумачний словник нового типу
ТА Космеда, ТФ Осіпова
Коло, 2010
182010
ЛІНГВОПОЕТИЧНИЙ І НАРАТИВНИЙ КОДИ ІНТИМІЗАЦІЇ В ХУДОЖНЬОМУ ТЕКСТІ (на матеріалі української та російської прози другої половини ХІХ-першої половини ХХ століть)
МП Кочерган, МО Карпенко, ЛІ Мацько, ТА Космеда
182003
Денотат, конотація й аксіосемантика у проекції на лексико-семантичні відповідники російської та української мов
ТА Космеда
Мовознавство.–1997.-ғ4–5.–С, 58-63, 1997
151997
Співвідношення типів смислової імпліцитності в мові (на матеріалі російської мови)
ФС Бацевич, ТА Космеда
мовознавство, 1993
151993
Гендерна лінгвістика в Україні: історія, теоретичні засади, дискурсивна практика:[колект. моногр.]
ТА Космеда, НА Карпенко, ТФ Осіпова, ЛМ Саліонович, ОВ Халіман
Х.: ХНПУ ім. ГС Сковороди, 214, 2014
142014
Граматика оцінки як актуальна проблема сучасного мовознавства
Т Космеда, О Халіман
Лінгвістичні студії, 17-23, 2011
112011
Параметри вербальної і невербальної комунікації в українських пареміях
ТФ Осіпова
ступеня канд. філол. наук: спец.: 10.02. 01–українська мова/Тетяна Федорівна …, 2010
112010
Аспекти й методика вивчення слова у контексті зміни лінгвістичних парадигм
ТА Космеда, ІД Гажева
Мовознавство.–1999.–ғ 1, 39-46, 1991
111991
Типові дискурсивні слова як показник комунікативної компетенції мовної особистості (на прикладі аналізу «живого» мовлення І. Франка)
ТА Космеда
Режим доступу: http://www. kosmeda. in. ua/index. php/bibliografichnij …, 2008
102008
Дискурсивні слова як центр комунікативної стратегії вченого і педагога у проекції на мовну особистість АП Загнітка
ТА Космеда
Лінгвістичні студії: зб. наук, праць/Донецький нац. ун-т, 205-210, 2010
92010
Космеда Т. Мовна спроможність, комунікативна компетенція, мовна особистість як проблемні питання сучасного українського мовознавства
Т Космеда
Лінгвістична палітра: Збірник наукових праць з актуальних проблем …, 2009
92009
Ретроспекція як методологічна основа дослідження «живого» мовлення Івана Франка
ТА Космеда
Мовознавство, 2008
92008
Концепти" дума"," думка" в українському мовленні крізь призму аксіологічної прагмалінгвістики
Т Космеда
Львівський національний університет імені Івана Франка, 2004
92004
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20