Подписаться
Тетяна Космеда
Тетяна Космеда
Університет імені Адама Міцкевича в Познані (Польща); ХНПУ імені Г.С.Сковороди (Україна)
Подтвержден адрес электронной почты в домене hnpu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Аксіологічні аспекти прагмалінгвістики: формування і розвиток категорії оцінки
ТА Космеда
Львів: ЛНУ ім. і. Франка 350, 87, 2000
5092000
Очерки по функциональной лексикологии
FS Bat︠s︡evich
Svit, 1997
2301997
Ego i Alter Ego Тараса Шевченка в комунікативному просторі щоденникового дискурсу: монографія
ТА Космеда
Kolo, 2012
1362012
Комунікативна компетенція Івана Франка: міжкультурні, інтерперсональні, риторичні виміри
ТА Космеда
ПАІС, 2006
1142006
Мовна гра в парадигмі інтерпретативної лінгвістики: граматика оцінки, граматична ігрема: теоретичне осмислення дискурсивної практики
ТА Космеда, ОВ Халіман
Vydavnyt︠s︡tvo" Kolo", 2013
922013
Аксіологічні аспекти прагмалінгвістики: засоби вираження категорії оцінки в українській та російській мовах
ТА Космеда
Дис... доктора філол. наук.–Львів, 2001
712001
Лінгвоконцептологія: мікроконцептосфера святки в українському мовному просторі:[монографія]
ТА Космеда, НВ Плотнікова
Львів: Паіс, 2010
652010
Гендерна лінгвістика в Україні: історія, теоретичні засади, дискурсивна практика
ТА Космеда, НА Карпенко, ТФ Осіпова, ЛМ Саліонович, ОВ Халіман
Харківський національний педагогічний університет імені ГС Сковороди, 2014
422014
Комунікативний кодекс українців у пареміях: тлумачний словник нового типу
ТА Космеда, ТФ Осіпова
Коло, 2010
392010
Лінгвопоетичний і наративний коди інтимізації в художньому тексті (на матеріалі української та російської прози другої половини ХІХ-першої половини ХХ століть)
МП Кочерган, МО Карпенко, ЛІ Мацько, ТА Космеда
322003
Поняття «концептосфера» та «концепт» у сучасній лінгвістиці
І Голубовська, С Жаботинська, В Жайворонок, А Загнітко, В Іващенко, ...
ВЧЕНІ ЗАПИСКИ, 1202091, 2020
262020
Граматика оцінки як актуальна проблема сучасного мовознавства
Т Космеда, О Халіман
Лінгвістичні студії, 17-23, 2011
252011
Аспекти, методика вивчення слова у контексті зміни лінгвістичних парадигм
ТА Космеда, ІД Гажева
Мовознавство.–1999.–ғ 1, 39-46, 1999
211999
Денотат, конотація й аксіосемантика у проекції на лексико-семантичні відповідники російської та української мов
ТА Космеда
Мовознавство.–1997, 4-5, 1997
201997
Актуальні процеси мовлення чи «мовний смак» української сучасності?
ТА Космеда
Мовознавство, 2014
182014
Співвідношення типів смислової імпліцитності в мові
ФС Бацевич, ТА Космеда
Мовознавство.-1993.-ЪГ9 1, 54-59, 1993
171993
Мовна гра у системі лінгвістичних термінів
Т Космеда
Культура слова, 2011
162011
Параметри вербальної і невербальної комунікації в українських пареміях
ТФ Осіпова
ступеня канд. філол. наук: спец. 10.02. 01 “Українська мова”/ТФ Осіпова …, 2010
162010
Мовна спроможність, комунікативна компетенція, мовна особистість як проблемні питання сучасного українського мовознавства
ТА Космеда
Лінгвістична палітра, 129-140, 2009
162009
Риторика українців: порушення норми як мовна гра
T Kosmeda
Studia ukrainica posnaniensia 1 (1), 81-90, 2013
142013
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20