Катерина Калинець
Катерина Калинець
ДВНЗ "Університет банківської справи"
Verified email at lbi.wubn.net
Title
Cited by
Cited by
Year
Капіталізація фондових бірж України: особливості та проблеми
МА Козоріз, КС Калинець
Регіональна економіка, 157-162, 2008
162008
Аналіз світового досвіду організації фондової біржі в контексті можливостей його використання в Україні
КС Калинець
Регіональна економіка, 182-191, 2009
152009
Особливості розвитку та динаміка функціонування фондових бірж в Україні
КС Калинець
Регіональна економіка, 189-197, 2008
142008
Innovative management in global financial CSR governance
A Kuznetsova, K Kalynets, N Kozmuk, L Vozna
Sumy State University, 2018
72018
Сутність та особливості формування управлінської команди
КС Калинець
Сумський державний університет, 2014
52014
Теоретико-методологические основы формирования конкурентоспособной управленческой команды
ЕС Калинец
Экономика и современный менеджмент: теория и практика, 2014
52014
Теоретичні аспекти визначення ефективності функціонування фондової біржі в Україні
КС Калинець
ББК 65.262 (4Укр), 22, 2008
52008
Фондова біржа України в контексті світової фінансової кризи: проблеми та перспективи стабілізації
КС Калинець
Вісн. Ун-ту банк. справи Нац. банку України.–Київ, 212-216, 2009
22009
Features of development and stock exchanges functioning dynamics in Ukraine
KS Kalynets
Rehional'na ekonomika 3, 189-197, 2008
22008
The theoretical aspects of the stock exchange functioning efficiency determining in Ukraine
KS Kalynets
Ekonomika i rehion 4, 195-199, 2008
22008
Теоретико-методологічний інструментарій державного регулювання національної економіки
ГЯ Стеблій, АВ Стасишин, КС Калинець
Видавництво УжНУ «Говерла», 2016
12016
Стратегії менеджменту персоналу в сучасних умовах розвитку організації
КС Калинець
Фінансовий простір, 328-332, 2015
12015
Фондова біржа: із досвіду Польщі та України
ТС Смовженко, ГЯ Стеблій
Вісник УБС НБУ, 5, 2009
12009
ОЦІНКА СТРАТЕГІЇ РЕАЛІЗАЦІЇ ЕКСПОРТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА
ОР Сватюк, КС Калинець
T 31 Телекомунікаційний простір ХХІ сторіччя: ринок, держава, 173, 2019
2019
Соціальна відповідальність суспільних інститутів: інноваційний та соціально-гуманітарний аспект
АЯ Кузнєцова, ЛК Семів, ЗЕ Скринник, КС Калинець, АІ Якимів, ...
2019
Проблеми зайнятості населення і безробіття у вітчизняній економіці
ГЯ Стеблій, МП Панковець, КС Калинець
2019
Проблеми збереження здоров’я персоналу в системі соціальної відповідальності бізнесу
КС Калинець, ІМ Вознюк-Богів
Інтеграція України у європейський та світовий фінансовий простір: збірник …, 2018
2018
ЕВОЛЮЦІЙНІ ПЕРЕДУМОВИ РОЗВИТКУ КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
КС Калинець
Донецький державний університет управління, 2017
2017
Корпоративна соціальна відповідальність: еволюційні передумови розвитку
КС Калинець
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2017
2017
Оцінка ефективності HR-менеджменту сучасної організації
КС Калинець, ІІ Коркуна
Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України, 84-87, 2016
2016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20