Кафедра олімпійського та професійного спорту
Кафедра олімпійського та професійного спорту
Житомирський державний університет імені Івана Франка
Підтверджена електронна адреса в zu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Використання технічних засобів для вдосконалення управління спортивною підготовкою студентів, які спеціалізуються в стрибках у довжину з розбігу
ТЄ Яворська
Фізична культура, спорт та здоров'я нації 2 (8), 162-166, 2009
62009
Фізична підготовка баскетболістів
ГП Грибан, ТВ Кафтанова, ЮС Костюк
«Рута», 2017
52017
Факторний аналіз найінформативніших параметрів стрибунів у довжину з розбігу
Т Яворська
52010
Гармонійний розвиток дитини дошкільного віку в процесі використання оздоровчих інноваційних технологій
ТЄ Яворська
Слобожанський науково-спортивний вісник, 300-303, 2013
42013
Значущість олімпійської освіти у вихованні сучасної молоді
ТЄ Яворська
ББК 75.4 (0) 90к. я431 В 78 Молодь та олімпійський рух: Збірник тез …, 2019
22019
Історичний аспект розвитку грязелікування в Україні та за кордоном
ТЄ Яворська
VI Всеукраїнська наукова конференція студентів і молодих вчених. Молодь …, 2009
22009
Впрoвадження фізкультурнo-oздoрoвчих реабілітаційних технoлoгій в кoнтексті інклюзивнoї oсвіти вищoгo навчальнoгo закладу
ТЄ Яворська
Науково-педагогічні проблеми фізичної культури/фізична культура і спорт, 628-631, 2018
12018
Професійна підготовка майбутніх фахівців з фізичного виховання та спорту засобами міжпредметної інтеграції
ТЄ Яворська
Науковий часопис [Національного педагогічного університету імені МП …, 2016
12016
До питання удосконалення технічної підготовки стрільців засобами сучасних тренажерів
МА Смовж, ТЄ Яворська
Студентська спортивна наука–2015: збірник наукових праць, 171-175, 2015
12015
Удосконалення витривалості футболістів на етапі спеціалізованої базової підготовки
БВ Марцун, ТЄ Яворська
Студентська спортивна наука–2015: збірник наукових праць, 100-107, 2015
12015
Науково-дослідна діяльність студентів як базова основа інтелектуального самовдосконалення майбутніх фахівців фізичного виховання і спорту
ТЄ Яворська
Фізичне виховання та спорт у контексті держної програми розвитку фізичної …, 2014
12014
Зміст та структура мотивації навчання техніки плавання у дітей молодшого шкільного віку
ТЄ Яворська
Фізична культура, спорт та здоров'я нації, 485-489, 2014
12014
Профілактика дитячого травматизму на заняттях фізичної культури та спорту
НВ Бродецька, ЛФ Гненна
НАЙНОВИТЕ НАУЧНИ ПОСТИЖЕНИЯ-2013 17 (17), 96-97, 2013
12013
Рухова активність як складова гармонійного розвитку дитини молодшого шкільного віку в навчально-виховному процесі
ТЄ Яворська
Підготовка педагогів до впровадження державних стандартів дошкільної та …, 2013
12013
Оздоровчо-корекційні технології як засіб формування здоров'я дитини дошкільного віку
Т Яворська
12013
Формування здорового способу життя старшокласників засобами фізичного виховання
ЛА Зощук, ТЄ Яворська
ЖДУ ім. І. Франка, 2012
12012
Ефективність застосування грязей Сакського озера в лікуванні хворих гонартрозом на санаторно-курортному етапі в реабілітаційному центрі" Дениші"
ТЄ Яворська
Молодь в умовах нової соціальної перспективи: матеріали ХІІ Міжнародної …, 2010
12010
Визначення ефективності навчально-тренувального процесу кваліфікованих стрибунів у довжину з розбігу
ТЄ Яворська
Педагогіка, психологiя та медико-бiологiчнi проблеми фізичного виховання і …, 2010
12010
Характеристика педагогічної технології формування особистісної фізичної культури учнів загальноосвітніх шкіл
О Булгаков, С Микола, Т Кафтанова, О Домбровська
Фізична культура, спорт та здоров'я нації, 323-329, 2019
2019
Проблеми та перспективи розвитку олімпійського руху в Україні
Т Яворська, А Крук, Т Кафтанова
Фізична культура, спорт та здоров'я нації, 374-379, 2019
2019
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20