Дериземля А
Дериземля А
Викладач зоології Сумський Державний педагогічний Університет
Підтверджена електронна адреса в sspu.sumy.ua
НазваПосиланняРік
Жужелиці (Coleoptera, Carabidae) урочища Вакалівщина Сумського лісгоспу
А Дериземля
Зб. наук. праць Сумського держ. пед.ун–ту. Біологічні науки., 153–155, 1998
11998
Про необхдність оцінки ефективності функціонування природоохоронних територій
ТМ Кузьміна, ТН Кузьмина, ОС Мартим'янов, АМ Дериземля, РВ Бабко
Сумський державний університет, 2017
2017
Асамблея турунів (Coleoptera, Carabidae) в умовах градієнту зволоженості
М Кириченко, А Дериземля, Я Данилків, Р Бабко
VІ Міжнародна науково-практична конференція. «Актуальні проблеми дослідження …, 2015
2015
Асамблея турунів (coleoptera, carabidae) у градієнтімісцеперебувань з різним ступенем зволоженості
М Кириченко, А Дериземля, Я Данилків, Р Бабко
Природничі науки, 25-34, 2015
2015
Пространственная структура популяций Carabus granulatus и Сarabus cancellatus (Coleoptera, Carabidae) в условиях влажного лиственого леса Левобережной Лесостепи (Украина)
М Кириченко, А Дериземля, Р Бабко
Материалы XIII Международной научно-практ. эколог. конф., 17-18, 2014
2014
Просторова структура популяцій Abax parallelepipedus та A. parallelus (Coleoptera, Carabidae) в умовах вологого листяного лісу Лівобережного лісостепу
Р Бабко, М Кириченко, А Дериземля
VIII Зїзд ГО " Українське ентолологічне товариство", 12-13, 2013
2013
До питання про роль національних природних парків у природно-заповідному фонді України
T Кузьміна, М Кириченко, А Дериземля
Досвід інтерпретації дикої природи в Україні, 8-13, 2013
2013
Сравнительно-сопоставительный анализ интерпретаций структурности головной капсулы насекомых в современной отечественной учебной литературе
А Дериземля
Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології 8 (10), 15-21, 2010
2010
Ярусні угруповання жужелиць (Сoleoptera, Carabidae) півнчно-східного українського лісостепу
О Петрусенко, О Погребняк, А Дериземля, А Горбусенко
збірник наукових праць до 75-річчя заповідника "Михайлівська цілина …, 2003
2003
Рідкісні та зникаючі види жужелиць (Coleoptera, Carabidae) Сумської області
О Петрусенко, А Дериземля
Проблемиохорони і раціонального використання природних ресурсів Сумщини, 153–155, 1992
1992
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–10