Кафедра ділової іноземної мови та перекладу
Кафедра ділової іноземної мови та перекладу
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, VN Karazin Kharkiv National University
Verified email at karazin.ua - Homepage
TitleCited byYear
Дискурс как мыслекоммуникативное образование
ИС Шевченко
Харків: Харківський національний університет імені ВН Каразіна, 2003
1222003
Историческая динамика прагматики предложения: английское вопросительное предложение 16-20 вв.
ИС Шевченко
Константа, 1998
1151998
Когнітивно-прагматичні дослідження дискурсу
ІС Шевченко
Дискурс як когнітивно-комунікативний феномен.–Харків: Константа, 105-117, 2005
752005
Дискурс як мисленнєво-комунікативна діяльність
ІС Шевченко, ОІ Морозова
Дискурс як когнітивно-комунікативний феномен.–Харків: Константа, 21-29, 2005
612005
Подходы к анализу концепта в современной когнитивной лингвистике
ИС Шевченко
Вісник ХНУ, 192-195, 2006
602006
Некоторые психологические особенности общения посредством Internet
И Шевченко
Режим доступа: http://flogiston. ru/articles/netpsy/shevchenko, 2007
492007
Когнітивно-комунікативна парадигма і аналіз дискурсу
ІС Шевченко
Дискурс як когнітивно-комунікативний феномен/Під загальн. ред. Шевченко ІС …, 2005
492005
Проблеми типології дискурсу
ІС Шевченко, ОІ Морозова
Дискурс як когнітивнокомунікативний феномен/[під загальн. ред. Шевченко ІС …, 2005
452005
Становление когнитивно-коммуникативной парадигмы в лингвистике
ИС Шевченко
Харків: Харківський національний університет імені ВН Каразіна, 2004
452004
Дискурс и его категории
ИС Шевченко
Харкiвський нацiональний унiверситет iм. ВН Каразiна, 2011
322011
Речевой акт как единица дискурса: когнитивно-прагматический подход
ИС Шевченко
Тверь: Твер. гос. ун-т, 2007
312007
іСТОРИЧна ДИНАМіКА еКСПРЕСИВіВ НЕГАТИВНОї емоційНОСТі в англійському ДИСКУРСі xvi-xx ст.
ІС Шевченко, К аЛЛа АНДРіївна
272004
Абрис когнитивного вектора прагмалингвистики
ИС Шевченко, ЛР Безуглая, ИП Сусов
Харків: Харківський національний університет імені ВН Каразіна, 2008
262008
Дискурсообразующие концепты викторианства: СКРОМНОСТЬ vs ХАНЖЕСТВО
ИС Шевченко
202010
Синтез та цифрове моделювання систем управління електроприводів постійного струму з вентильними перетворювачами. Навч. посібник
АБ Зеленов, ІС Шевченко, НІ Андрєєва
Алчевськ: ДГМІ, 2002
182002
Стратегії і тактики зміни комунікативних ролей у сучасному англомовному кінодискурсі
ІМ Лавріненко
ступеня канд. філол. наук: спец. 10.02. 04 «Германські мови»/ІМ Лавріненко …, 2011
172011
Концепты коммуникативного поведения и дискурс
ІС Шевченко
Вісник ХНУ імені ВН Каразіна. Серія: Іноземна філологія. Методика викладання …, 2013
162013
Інтердискурсивність політичного дискурсу
ІС Шевченко
Харкiвський нацiональний унiверситет iм. ВН Каразiна, 2009
152009
Гибридная природа извинения: когнитивно-прагматический анализ
ИС Шевченко
Жанры речи:[сб. научн. cтатей], 329-337, 2009
152009
Основы теории языковой коммуникации: учеб. пособие
ИС Шевченко
Х.: Изд-во НУА, 2008
152008
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20