Кафедра ділової іноземної мови та перекладу
Кафедра ділової іноземної мови та перекладу
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, VN Karazin Kharkiv National University
Verified email at karazin.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Дискурс как мыслекоммуникативное образование
ИС Шевченко
Харків: Харківський національний університет імені ВН Каразіна, 2003
1502003
Историческая динамика прагматики предложения: английское вопросительное предложение 16-20 вв.
ИС Шевченко
Константа, 1998
1371998
Когнітивно-прагматичні дослідження дискурсу
ІС Шевченко
Дискурс як когнітивно-комунікативний феномен.–Харків: Константа, 105-117, 2005
822005
Некоторые психологические особенности общения посредством Internet
И Шевченко
Режим доступа: http://flogiston. ru/articles/netpsy/shevchenko, 2007
752007
Дискурс як мисленнєво-комунікативна діяльність
ІС Шевченко, ОІ Морозова
Дискурс як когнітивно-комунікативний феномен.–Харків: Константа, 21-29, 2005
702005
Подходы к анализу концепта в современной когнитивной лингвистике
ИС Шевченко
Вісник ХНУ, 192-195, 2006
682006
Когнітивно-комунікативна парадигма і аналіз дискурсу
ІС Шевченко
Дискурс як когнітивно-комунікативний феномен/Під загальн. ред. Шевченко ІС …, 2005
682005
Проблеми типології дискурсу
ІС Шевченко, ОІ Морозова
Дискурс як когнітивно-комунікативний феномен: Монографія/За заг. ред …, 2005
582005
Становление когнитивно-коммуникативной парадигмы в лингвистике
ИС Шевченко
Харків: Харківський національний університет імені ВН Каразіна, 2004
552004
Дискурс и его категории
ИС Шевченко
Харкiвський нацiональний унiверситет iм. ВН Каразiна, 2011
442011
Речевой акт как единица дискурса: когнитивно-прагматический подход
ИС Шевченко
Тверь: Твер. гос. ун-т, 2007
412007
Факторы динамичности самопрезентаций в Интернет-общении
ИС Шевченко
samagistro. Режим доступа: http://samagistro. blogspot. ru/2012/11/blog …, 2017
312017
Абрис когнитивного вектора прагмалингвистики
ИС Шевченко, ЛР Безуглая, ИП Сусов
Харків: Харківський національний університет імені ВН Каразіна, 2008
312008
іСТОРИЧна ДИНАМіКА еКСПРЕСИВіВ НЕГАТИВНОї емоційНОСТі в англійському ДИСКУРСі xvi-xx ст.
ІС Шевченко, К аЛЛа АНДРіївна
292004
Дискурсообразующие концепты викторианства: СКРОМНОСТЬ vs ХАНЖЕСТВО
ИС Шевченко
232010
Ідіостиль і концептуальна ідіосфера автора у художньому дискурсі
ЛЯ Брославська, ІС Шевченко
Харкiвський нацiональний унiверситет iмені ВН Каразiна, 2012
202012
Стратегії і тактики зміни комунікативних ролей у сучасному англомовному кінодискурсі
ІМ Лавріненко
ступеня канд. філол. наук: спец. 10.02. 04 «Германські мови»/ІМ Лавріненко …, 2011
192011
Концепты коммуникативного поведения и дискурс
ІС Шевченко
Вісник ХНУ імені ВН Каразіна. Серія: Іноземна філологія. Методика викладання …, 2013
182013
Інтердискурсивність політичного дискурсу
ІС Шевченко
Харкiвський нацiональний унiверситет iм. ВН Каразiна, 2009
182009
Синтез та цифрове моделювання систем управління електроприводів постійного струму з вентильними перетворювачами. Навч. посібник
АБ Зеленов, ІС Шевченко, НІ Андрєєва
Алчевськ: ДГМІ, 2002
182002
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20