Кафедра ділової іноземної мови та перекладу
Кафедра ділової іноземної мови та перекладу
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, VN Karazin Kharkiv National University
Підтверджена електронна адреса в karazin.ua - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Дискурс как мыслекоммуникативное образование
ИС Шевченко
Харків: Харківський національний університет імені ВН Каразіна, 2003
1112003
Историческая динамика прагматики предложения: английское вопросительное предложение 16–20 вв.: монография
ИС Шевченко
Харьков: Константа, 1998
1071998
Когнітивно-прагматичні дослідження дискурсу
ІС Шевченко
Дискурс як когнітивно-комунікативний феномен.–Харків: Константа, 105-117, 2005
632005
Подходы к анализу концепта в современной когнитивной лингвистике
ИС Шевченко
Вісник ХНУ, 192-195, 2006
552006
Дискурс як мисленнєво-комунікативна діяльність
ІС Шевченко, ОІ Морозова
Дискурс як когнітивно-комунікативний феномен.–Харків: Константа, 21-28, 2005
542005
Становление когнитивно-коммуникативной парадигмы в лингвистике
ИС Шевченко
Харків: Харківський національний університет імені ВН Каразіна, 2004
422004
Когнітивно-комунікативна парадигма і аналіз дискурсу
ІС Шевченко
Дискурс як когнітивно-комунікативний феномен/Під загальн. ред. Шевченко ІС …, 2005
402005
Проблеми типології дискурсу
ІС Шевченко, ОІ Морозова
Дискурс як когнітивнокомунікативний феномен/[під загальн. ред. Шевченко ІС …, 2005
382005
Речевой акт как единица дискурса: когнитивно-прагматический подход
ИС Шевченко
Тверь: Твер. гос. ун-т, 2007
292007
Дискурс и его категории
ИС Шевченко
Редакционный совет альманаха, 64, 2012
282012
іСТОРИЧна ДИНАМіКА еКСПРЕСИВіВ НЕГАТИВНОї емоційНОСТі в англійському ДИСКУРСі xvi-xx ст.
ІС Шевченко, К аЛЛа АНДРіївна
272004
Абрис когнитивного вектора прагмалингвистики
ИС Шевченко, ЛР Безуглая, ИП Сусов
Харків: Харківський національний університет імені ВН Каразіна, 2008
252008
Дискурсообразующие концепты викторианства: СКРОМНОСТЬ vs ХАНЖЕСТВО
ИС Шевченко
Когниция, коммуникация, дискурс, 73-84, 2010
202010
Синтез та цифрове моделювання систем управління електроприводів постійного струму з вентильними перетворювачами. Навч. посібник
АБ Зеленов, ІС Шевченко, НІ Андрєєва
Алчевськ: ДГМІ, 2002
172002
Концепты коммуникативного поведения и дискурс
ИС Шевченко
Харків: Харківський національний університет імені ВН Каразіна, 2013
162013
Стратегії і тактики зміни комунікативних ролей у сучасному англомовному кінодискурсі
ІМ Лавріненко
ступеня канд. філол. наук: спец. 10.02. 04 «Германські мови»/ІМ Лавріненко …, 2011
162011
Інтердискурсивність політичного дискурсу
ІС Шевченко
Харкiвський нацiональний унiверситет iм. ВН Каразiна, 2009
162009
Основы теории языковой коммуникации: учеб. пособие
ИС Шевченко
Х.: Изд-во НУА, 2008
162008
Лингвокогнитивные характеристики средств вербализации концепта ДОБРО в английском языке
ИВ Змиева
Змиева Ирина Владимировна, 2006
142006
Гибридная природа извинения: когнитивно-прагматический анализ
ИС Шевченко
Жанры речи, 329-337, 2009
132009
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20