Follow
Володимир Яценко
Володимир Яценко
кандидат педагогічних наук, Інститут педагогіки НАПН України
Verified email at undip.org.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Особливості формування системи еколого-виховної діяльності учнів загальноосвітніх навчальних закладів
ВС Яценко
Проблеми сучасного підручника, 262-268, 2013
162013
Стратегічне управління системою охорони здоров’я в контексті сучасних реформ в Україні
В Яценко
Теоретичні та прикладні питання державотворення, 77-85, 2019
142019
Система контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів. Історичний аспект
В Яценко
Географія та основи економіки в шк, 31-33, 2002
122002
Методика оцінювання навчальних досягнень учнів з географії
ВС Яценко
Х.: Основа 111 (1), 2008
82008
Географія рідного краю. Київщина: Підручник для 5 класу загальноосвітніх шкіл Київської області/За ред. ЛБ Паламарчук
ВС Яценко
К.: Магістр-S, 1997
71997
Модельна навчальна програма «Природничі науки. 5-6 класи (інтегрований курс)» для закладів загальної середньої освіти URL
ЖІ Білик, ТМ Засєкіна, ГА Лашевська, ВС Яценко
URL: https://mon. gov. ua/storage/app/media/zagalna% 20serednya/Navchalni …, 2021
62021
Активізація інноваційної підприємницької діяльності в Україні
В Яценко
Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету …, 2013
62013
Державний стандарт: оцінювання навчальних досягнень учнів з географії
ВС Яценко
Педагогіка і психологія, 39-40, 2003
62003
Концепція навчання географії України в основній та старшій школі
ОМ Топузова, ОФ Надтока
Київ:«КОНВІ ПРІНТ», 2018
52018
Структурно-динамічна характеристика олійно-жирової промисловості України та прогноз виробництва до 2015 р./Яценко В
В Яценко
Економіст, 2003
52003
Методика розроблення та впровадження інтегрованих курсів за вибором з географії та економіки в гімназії та ліцеї: методичний посібник
ТГ Назаренко, МГ Криловець, ВС Яценко, АО Логінова, ОВ Часнікова
Педагогічна думка, 2023
22023
Навчальна програма курсу за вибором «Економіка використання водних ресурсів» 10 клас
ВС Яценко
ТОВ" Видавнича група" Основа", 2019
22019
Економіка використання водних ресурсів: екологічний аспект
СМ Плетенецька, ВС Яценко
Вчені записки Університету «КРОК», 91-95, 2018
22018
Розвиток конкурентоспроможного олійно-жирового підкомплексу АПК як важливої складової продовольчої безпеки України
В Яценко
Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету …, 2014
22014
Оцінювання знань та вмінь учнів з фізичної географії основної загальноосвітньої школи
ВС Яценко
Видавництво НПУ імені МП Драгоманова, 2008
22008
Як враховувати основні положення Державного стандарту базової середньої освіти при створенні навчальних курсів за вибором інтегрованого змісту
ВС Яценко
Педагогічна думка, 2022
12022
Стан та шляхи підвищення якості шкільної природничо-математичної освіти в Україні. Аналітико-методичні матеріали
МІ Бурда, ДВ Васильєва, ЛП Величко, ТІ Вороненко, МВ Головко, ...
Інститут педагогіки НАПН України, Педагогічна думка, 2021
12021
Модельна навчальна програма «Природничі науки (вступ)»: Інтегрований курс природничих предметів. 5-6 класи» для закладів загальної середньої освіти
ТМ Засєкіна, ЖІ Білик, ГА Лашевська, ВС Яценко
Обдаровані діти–скарб нації: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної …, 2021
12021
Проблеми та перспективи розвитку економіки в закладах загальної середньої освіти України: результати дослідження
Т Назаренко, В Яценко, Н Гончарова, В Надтока
Український педагогічний журнал, 52-63, 2019
12019
Аспекти створення електронних посібників для забезпечення інтегрованих курсів географії
ВС Яценко
Проблеми сучасного підручника, 380-389, 2017
12017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20