Ludmila Pavlenko
Ludmila Pavlenko
асистент кафедри банківської справи, Українська академія
Подтвержден адрес электронной почты в домене uabs.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Профилактика стоматологических заболеваний
Ю Волкова, Е Шапиро, И Липовская
СПб.: ООО «МЕДИ издательство, 46-50, 2008
632008
Трансфертне ціноутворення як інструмент забезпечення внутрішньобанківської рівноваги
ЛД Павленко
ПДАБА, 2010
142010
Герпетична інфекція на слизовій оболонці порожнини рота та шкірі обличчя: частота, структура і клінічні прояви
КЄ Іщейкін, СО Білоконь, ЛГ Павленко, НП Білоконь, КЕ Ищейкин, ...
Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна …, 2011
62011
Частота і структура герпетичних уражень слизової оболонки порожнини рота та шкіри обличчя у дітей
КЄ Іщейкін, СО Білоконь, ЛГ Павленко, НП Білоконь, КЕ Ищейкин, ...
ТОВ «ВІТ-А-ПОЛ», 2011
52011
Вплив конкуренції на ціноутворення в банку
ЛД Павленко, ЛД Павленко
Тернопільський національний економічний університет, 2010
52010
Елементи системи ціноутворення на банківські продукти та їх характеристика
ЛД Павленко
Вісник університету банківської справи Національного банку України, 12, 2011
42011
Майстер-клас–форма розвитку творчого потенціалу вчителя біології в системі післядипломної педагогічної освіти/Л. А Павленко
Л Павленко
Наукові записки.–Випуск 82, 0
4
Внутрішній аудит як превентивна складова в системі кібербезпеки банку
ОА Криклій, ЛД Павленко
Облік і фінанси, 124-133, 2019
32019
Small banks learning trick of CD pricing to cut costs
L Pavlenko
American Banker, 7-8, 1997
31997
Вартість, цінність і корисність у ціноутворенні банківського продукту
ЛД Павленко, ЛД Павленко
Придніпровська державна академія будівництва та архітектури, 2010
22010
Internal Audit as a Preventive Component in the Bank’s Cybersecurity System
ОА КРИКЛІЙ, ЛД ПАВЛЕНКО
Облiк i фiнанси, 124-133, 2019
12019
Система державного антикризового управління банківською системою як основа стабільного функціонування вітчизняної економіки
ЛД Павленко, ВП Семенець
Інвестиції: практика та досвід, 48-55, 2019
12019
Особливості росту пагонів інтродукованих видів трав’янистих ліан в Лісостепу України
ЛЛ Павленко
Автохтонні та інтродуковані рослини, 163-170, 2015
12015
Фенологічні аспекти розвитку видів декоративних трав’янистих ліан в умовах Лісостепу України
ЛЛ Павленко, СП Машковська
Інтродукція рослин, 55-63, 2015
12015
Нові тенденції в організації житлового простору в країнах Європи та США у публіцистичній періодиці Російської імперії другої половини ХІХ–початку ХХ ст.
Л Павленко
Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія …, 2015
12015
Онтогенез деяких видів роду Ipomoea L. в умовах Лісостепу України за різних способів вирощування
ЛЛ Павленко, СП Машковська
Інтродукція рослин, 59-67, 2014
12014
Удосконалення методичних підходів щодо ціноутворення на процентні банківські продукти з урахуванням економічної цінності
ЛД Павленко, ЛД Павленко, ОА Криклій
Economics, 2013
12013
Удосконалення ціноутворення на кредитно–інвестиційні банківські продукти для банків «маркет-юзерів»
ЛД Павленко, ЛД Павленко
Університет банківської справи НБУ, 2012
12012
Фактори ціноутворення банківських продуктів
ЛД Павленко, ЛД Павленко
Подільський державний аграрно-технічний університет, 2011
12011
Роль Всесвітньої служби радіомовлення України в процесі консолідації представників україномовної спільноти в різних частинах світу
Л ПАВЛЕНКО
НАУКОВІ ЗАПИСКИ, 304, 2008
12008
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20