Гасанов Сергій Станіславович / Гасанов Сергей Станиславович / Sergii Gasanov
Гасанов Сергій Станіславович / Гасанов Сергей Станиславович / Sergii Gasanov
ДННУ "Академія фінансового управління"
Підтверджена електронна адреса в afu.kiev.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Бюджетна політика у контексті стратегії соціально-економічного розвитку України : у 6 т.
СС Гасанов
НДФІ 2, 84–90, 2004
45*2004
Напрями формування фіскальної політики в аспекті асоціації України з ЄС
СС Гасанов
Фінанси України 1, 22-38, 2014
302014
Досвід ЄС з антикризового управління державними фінансами та його використання в Україні
СС Гасанов
Фінанси України 7, 17-30, 2014
232014
Науковий життєпис видатного українського вченого-фінансиста і державного діяча ГО П’ятаченка
ТІ Єфименко, СС Гасанов, СМ Голубка
Економіка України, 86–93-86–93, 2013
22*2013
Фінансування структурних зрушень та інноваційної модернізації
СС Гасанов
Фінанси України 5, 20-28, 2014
172014
Формування системи індикаторів фінансової стійкості сектору загального державного управління
СС Гасанов
Фінанси України 9, 18-36, 2012
162012
Фіскальна консолідація в контексті антикризового регулювання
ТІ Єфименко, СС Гасанов, ВП Кудряшов
Фінанси України 2, 7-20, 2013
142013
Діяльність банків за участю держави в капіталі у 2014 році
СС Гасанов, ОО Любіч, ГП Бортніков
ДННУ «Акад. фін. управління», http://afu.minfin.gov.ua/getfile.php?page_id …, 2014
132014
Реформування фіскальної системи України у контексті євроінтеграційних процесів
СС Гасанов, ВП Кудряшов, РЛ Балакін
Фінанси України, 16-38, 2015
112015
Зарубіжний досвід забезпечення прозорості операцій у фіскальній сфері та його використання в Україні
СС Гасанов, ВП Кудряшов, РЛ Балакін
Фінанси України, 22-42, 2015
82015
Fiscal risks and fiscal targeting in the system of public finance management under institutional uncertainty
SS Gasanov
RFI Scientific Papers 2, 5-24, 2017
72017
The budget deficit restrictions in conditions of fiscal risks
SS Gasanov, VP Kudriashov
RFI Scientific Papers 3, 5-14, 2015
72015
Науково-дослідна робота студентів: досвід минулого і проблеми сьогодення
П Леоненко, С Гасанов, М Садовий
Вища школа, 19-33, 2002
72002
Развитие творческой активности студентов в процессе изучения общественных наук
ИС Ступницкий, СС Гасанов
Киев: Вища школа, 6-42, 1981
71981
Fiskalni pravyla i fiskalna vidpovidalnist: kontekst ekonomichnoi bezpeky [Fiscal rules and fiscal responsibility: economic security context]
SS Gasanov
Finansy Ukrainy–Finance of Ukraine, 3, 7–23 [in Ukrainian], 2018
62018
Державна підтримка капіталізації та реорганізації банків за участю держави в капіталі. Зарубіжний досвід та вітчизняна практика : монографія
СС Гасанов
К.: ДННУ "Акад. фін. управління" http://afu.minfin.gov.ua/getfile.php …, 2015
62015
Модернiзацiя фiнансової системи України в процесi євроiнтеграцiї: у 2 т. та iн.; за ред. ОВ Шлапака, ТI Ефименко; ДННУ" Акад. фiн. управлiння".-К., 2014.-Т. 1
ТI Ефименко, СС Гасанов, ВП Кудряшов
62014
Державна фінансова політика та прогнозування доходів бюджету України
ТІ Єфименко, СС Гасанов
НДФІ, 2004
62004
Напрями підвищення фінансової стабільності державних підприємств в Україні
СС Гасанов, ОМ Іваницька, ТВ Кощук
Фінанси України, 48-62, 2015
52015
Dosvid YeS z antykryzovogo upravlinnya derzhavnymyfinansamyta jogo vykorystannya v Ukrayini
SS Gasanov, VP Kudryashov, RL Balakin
Finansy'Ukrayiny, 17-30, 2014
52014
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20