Свiтлана Дмитрiвна Сторожук
Свiтлана Дмитрiвна Сторожук
Старший викладач, унiверситет iменi Альфреда Нобеля
No verified email
Title
Cited by
Cited by
Year
Культурологічний аспект та проектна методика у навчанні англійської мови для ділового спілкування (Business English)
ОБ Тарнопольський, МР Кабанова, СД Сторожук
12017
Проектні технології у навчанні письма студентів-філологів: суть та особливості використання у навчальному процесі
СД Сторожук
Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. Серія …, 2016
12016
Зміни парадигм навчання в історії методики викладання іноземних мов: з ХІХ сторіччя до наших днів
ОБ Тарнопольський, СД Сторожук, ПВ Бредбієр
Університет імені Альфреда Нобеля, 2019
2019
Зміст навчання англомовної писемної комунікативної компетентності майбутніх викладачів англійської мови з використанням проектних технологій
СД Сторожук
Університет імені Альфреда Нобеля, 2019
2019
Зміни парадигм навчання в історії методики викладання іноземних мов: з ХІХ сторіччя до наших днів
ОБ Тарнопольський, СД Сторожук, ПВ Бредбієр
Вісник Університету імені Альфреда Нобеля. Серія: Педагогіка і психологія …, 2019
2019
Вступні/коригувальні фонетичні курси у вишівському навчанні іноземних мов.
ОБ Тарнопольський, НА Черняк, ПВ Бредбієр
Університет імені Альфреда Нобеля, 2018
2018
ОБ ТАРНОПОЛЬСЬКИЙ
НА ЧЕРНЯК, СД СТОРОЖУК
²ÑÍÈÊ, 204, 2017
2017
Проектна методика у навчанні академічного письма студентів мовних спеціальностей
СД Сторожук
Збірник наукових праць [Херсонського державного університету]. Педагогічні …, 2017
2017
проектні технології в професійній освіті
СС Д.
вісник Чернігівського національного університету, 158-160, 2017
2017
проектна методика у навчанні академічного письма студентів мовних спеціальностей
СС Д.
педагогічні науки 1, 241, 2017
2017
Викладання англійською мовою дисциплін гуманітарного циклу як вид англомовного занурення на молодших курсах немовних вишів
ОБ Тарнопольський, НО Черняк, СП Кожушко
2017
Curricular Development in a Post-Secondary School Commercial English Language Program for Adults in Ukraine
ОБ Тарнопольський, СД Сторожук
International Journal of Publication and Social Studies, 2016
2016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–12