Зашкільняк Леонід Опанасович
Зашкільняк Леонід Опанасович
Львівський національний університет імені Івана Франка
Підтверджена електронна адреса в inst-ukr.lviv.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Історія Польщі: Від найдавніших часів до наших днів
ЛО Зашкільняк, МГ Крикун
Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка 752, 16, 2002
2622002
Історія Польщі: Від найдавніших часів до наших днів
ЛО Зашкільняк, МГ Крикун
Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка 752, 16, 2002
2622002
Методологія історії
Л Зашкільняк
Від давнини до сучасності,-Львів,-1999.-227с, 1999
751999
Сучасна світова історіографія: Посібник для студентів історичних спеціальностей університетів
Л Зашкільняк
Львів: ПАІС 312, 2, 2007
542007
Вступ до методології історії
ЛО Зашкільняк
Львів: Лонміо, 73-80, 1996
321996
Історична пам’ять і соціальні функції історії у сучасному світі
Л Зашкільняк
Україна–Європа–Світ.–Вип 2, 156-159, 2009
292009
Методологічні аспекти світового історіографічного процесу і сучасна українська історична наука
Л Зашкільняк
Українська історіографія на зламі ХХ і ХХІ століть: здобутки і проблеми …, 2004
232004
Історична пам’ять та історіографія як дослідницьке поле для інтелектуальної історії
Л Зашкільняк
Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність.–Вип 15 …, 2006
222006
Ментальні мапи як інструментарій історика
І Колесник
Ейдос. Альманах теорії та історії історичної науки, 159-168, 2013
152013
Методологія історії: від давнини до сучасності/Леонід Зашкільняк
Л Зашкільняк
Львів: ЛДУ ім. Ів. Франка, 1999
151999
Україна і Польща в ХХ столітті: від конфліктів до порозуміння
Л Зашкільняк
Інститут українознавств ім. І. Крип’якевича НАН України, 2008
142008
Україна між Польщею й Росією: історіографія та суспільна свідомість.
ЛО Зашкільняк
Український історичний журнал, 93-113, 2005
132005
Інтелектуальна історія: спроба конвенції (деякі методологічні міркування)
З Леонід
Ейдос, 28-35, 2005
122005
Історіографічна творчість Михайла Грушевського на тлі європейської історичної думки кінця ХІХ–початку ХХ ст
Л Зашкільняк
Михайло Грушевський і українська історична наука. Збірник матеріалів …, 1999
121999
Образ Польщі та поляків у сучасній Україні
Л Зашкільняк
Проблеми слов'янознавства, 68-80, 2011
112011
виклики сУчАсної тстоРтотРАФтї: світовий ТА УКРАЇНСЬКИЙ контвксти
Л Зашкільняк
112005
Генеза і наслідки українсько-польської нормалізації 1935 р.
Л Зашкільняк
Polska i Ukraina. Sojusz, 438-440, 1920
111920
Спроби українсько-польського порозуміння в міжвоєнній Польщі: сподівання і реалії
Л Зашкільняк
Поляки, українці, білоруси, литовці у міжвоєнній Польщі (1920–1939 …, 2005
102005
Польська історія та історіографія кінця ХІХ− початку ХХ ст. в оцінці галицьких українських істориків
Л Зашкільняк
Wielokulturowe środowisko historyczne Lwowa w XIX i XX w 3, 2005
102005
Стосунки між українськими і польськими істориками на зламі ХІХ і ХХ століть
Л Зашкільняк
Wielokulturowe środowisko historyczne Lwowa w XIX i XX w 2, 272-296, 2004
92004
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20