Василь Равлюк, Василий Равлюк, Vasyl Ravlyuk
Василь Равлюк, Василий Равлюк, Vasyl Ravlyuk
Український державний університет залізничного транспорту, Ukrainian State University of Railway
Подтвержден адрес электронной почты в домене kart.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Визначення працездатності буксових вузлів вагонів вібродіагностичними методами
ІД Борзилов, ВГ Равлюк, МГ Равлюк
Сборник научных трудов Донецкого института железнодорожного транспорта 19, 2009
82009
Оценка виброакустики буксовых узлов
СВМ И. Э. Мартынов, В. Г. Равлюк
Мир Транспорта, 52 – 57, 2013
7*2013
Вібродіагностика та методи діагностування підшипників кочення буксових вузлів вагонів
ВГ Равлюк
Сборник научных трудов Донецкого института железнодорожного транспорта, 2010
62010
Дефініція особливостей дуального зносу гальмових колодок вантажних вагонів
ВГ Равлюк
УкрДУЗТ, 2019
42019
Визначення динамічних характеристик вагонів при випробуваннях на каткових стендах
ВГ Равлюк, АС Глущенко
Eastern-European Journal of Enterprise Technologies 5 (7), 49-52, 2012
42012
Визначення діагностичних ознак технічного стану елементів підшипників кочення буксових вузлів рухомого складу
РВГ Борзилов І. Д.
Зб. наук. пр., 100 – 105, 2008
42008
Спрощений кінетостатичний аналіз гальмової важільної передачі візків вантажних вагонів
ВГ Равлюк
Збірник наукових праць Державного університету інфраструктури та технологій …, 2018
32018
Вібродіагностування підшипників кочення рухомого складу методом обвідної
ІЕ Мартинов, ВГ Равлюк
Сборник научных трудов Донецкого института железнодорожного транспорта, 2010
32010
ОСОБЛИВОСТі СПЕКТРАЛЬНОГО МЕТОДУ ВіБРО-ДіАГНОСТУВАННЯ БУКСОВИХ ВУЗЛіВ ВАНТАЖНИХ ВАГОНіВ
ВГ Равлюк
Восточно-Европейский журнал передовых технологий 4 (3 (34)), 2008
32008
Напрям досліджень з вібродіагностування ходової частини рухомого складу
ВГ Равлюк
НТУ" ХПІ", 2008
32008
Process features and parametric assessment of the emergence of the excessive wear for the brake pads of freight car bogies
V Ravlyuk, M Ravliuk, V Hrebeniuk, V Bondarenko
IOP Conference Series: Materials Science and Engineering 708 (1), 012025, 2019
22019
Дослідження особливостей дуального зносу колодок у гальмовій системі вантажних вагонів
ВГ Равлюк
Наука та прогрес транспорту. Вісник Дніпропетровського національного …, 2019
22019
Investigation of features of dual wear of pads in brake system of freight cars
VG Ravlyuk
Science and Transport Progress. Bulletin of Dnipropetrovsk National …, 2019
22019
Щодо визначення силових перетворень при клиноподібному зносі гальмівних колодок вантажних вагонів
ВГ Равлюк
НТУ" ХПІ", 2017
22017
Визначення технічного стану буксових підшипників рухомого складу шляхом вібродіагностування
ВГ Равлюк
Восточно-Европейский журнал передовых технологий, 11-15, 2015
22015
Совершенствование системы контроля технического состояния грузовых вагонов
ИШ Элязов, ВГ Равлюк
Збірник наукових праць Української державної академії залізничного …, 2014
22014
Обґрунтування доцільності розробки технології вібродіагностування буксових вузлів вантажних вагонів
ВГ Равлюк
Зб. наук. праць.–Харків: УкрДАЗТ, 214-221, 2009
22009
Determination of forces in the elements of the brake rigging of bogies of freight cars
İ Elyazov, V Ravlyuk, A Rybin, V Hrebeniuk
E3S Web of Conferences 166, 07004, 2020
12020
Determination of parameters of abnormal wear of brake pads of freight cars
V Ravlyuk, İ Elyazov, I Afanasenko, M Ravliuk
E3S Web of Conferences 166, 07003, 2020
12020
Research of the calculation scheme for the brake lever transmission and construction of the load model for the brake pads of freight cars
V Ravlyuk, M Ravliuk, V Hrebeniuk, V Bondarenko
IOP Conference Series: Materials Science and Engineering 708 (1), 012026, 2019
12019
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20