Василь Равлюк, Василий Равлюк, Vasyl Ravlyuk
Василь Равлюк, Василий Равлюк, Vasyl Ravlyuk
Український державний університет залізничного транспорту, Ukrainian State University of Railway
Подтвержден адрес электронной почты в домене kart.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Визначення працездатності буксових вузлів вагонів вібродіагностичними методами
ІД Борзилов, ВГ Равлюк, МГ Равлюк
Сборник научных трудов Донецкого института железнодорожного транспорта 19, 2009
72009
Оценка виброакустики буксовых узлов
СВМ И. Э. Мартынов, В. Г. Равлюк
Мир Транспорта, 52 – 57, 2013
6*2013
Вібродіагностика та методи діагностування підшипників кочення буксових вузлів вагонів
ВГ Равлюк
Сборник научных трудов Донецкого института железнодорожного транспорта, 2010
62010
Визначення діагностичних ознак технічного стану елементів підшипників кочення буксових вузлів рухомого складу
РВГ Борзилов І. Д.
Зб. наук. пр., 100 – 105, 2008
42008
Дефініція особливостей дуального зносу гальмових колодок вантажних вагонів
ВГ Равлюк
УкрДУЗТ, 2019
32019
Спрощений кінетостатичний аналіз гальмової важільної передачі візків вантажних вагонів
ВГ Равлюк
Збірник наукових праць Державного університету інфраструктури та технологій …, 2018
32018
Вібродіагностування підшипників кочення рухомого складу методом обвідної
ІЕ Мартинов, ВГ Равлюк
Сборник научных трудов Донецкого института железнодорожного транспорта, 2010
32010
ОСОБЛИВОСТі СПЕКТРАЛЬНОГО МЕТОДУ ВіБРО-ДіАГНОСТУВАННЯ БУКСОВИХ ВУЗЛіВ ВАНТАЖНИХ ВАГОНіВ
ВГ Равлюк
Восточно-Европейский журнал передовых технологий 4 (3 (34)), 2008
32008
Напрям досліджень з вібродіагностування ходової частини рухомого складу
ВГ Равлюк
НТУ" ХПІ", 2008
32008
Щодо визначення силових перетворень при клиноподібному зносі гальмівних колодок вантажних вагонів
ВГ Равлюк
НТУ" ХПІ", 2017
22017
Визначення технічного стану буксових підшипників рухомого складу шляхом вібродіагностування
ВГ Равлюк
Восточно-Европейский журнал передовых технологий, 11-15, 2015
22015
Совершенствование системы контроля технического состояния грузовых вагонов
ИШ Элязов, ВГ Равлюк
Збірник наукових праць Української державної академії залізничного …, 2014
22014
Визначення динамічних характеристик вагонів при випробуваннях на каткових стендах
ВГ Равлюк, АС Глущенко
Восточно-Европейский журнал передовых технологий 5 (7), 59, 2012
22012
Обґрунтування доцільності розробки технології вібродіагностування буксових вузлів вантажних вагонів
ВГ Равлюк
Зб. наук. праць.–Харків: УкрДАЗТ, 214-221, 2009
22009
Дослідження особливостей дуального зносу колодок у гальмовій системі вантажних вагонів
ВГ Равлюк
Наука та прогрес транспорту. Вісник Дніпропетровського національного …, 2019
12019
Investigation of features of dual wear of pads in brake system of freight cars
VG Ravlyuk
Science and Transport Progress. Bulletin of Dnipropetrovsk National …, 2019
12019
Identification of Axle-Box Bearing Faults of Freight Cars Based on Minimum Entropy Deconvolution and Squared Envelope Spectra
S Mykhalkiv, V Ravlyuk, A Khodakivskyi, V Bereznyi
International Journal of Engineering & Technology 7 (4.3), 167-173, 2018
12018
Оцінювання факторів утворення дуального фрикційного зносу гальмівних колодок
ВГ Равлюк
Збірник наукових праць Державного університету інфраструктури та технологій …, 2017
12017
Апарат для класифікації технічного стану підшипників кочення буксових вузлів рухомого складу
СВ Михалків, ВГ Равлюк
НТУ" ХПІ", 2012
12012
Методологія вібродіагностування буксових вузлів вагонів з підшипниками кочення
ВГ Равлюк
Зб. наук. праць ДонІЗТ.—Донецьк, 141-146, 2011
12011
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20