Кіндзерський Юрій Вікторович (Киндзерский Юрий Викторович; Yurii Kindzerskii)
Кіндзерський Юрій Вікторович (Киндзерский Юрий Викторович; Yurii Kindzerskii)
Ін-т економіки та прогнозування НАН України (Київ), д.е.н.
Verified email at ief.org.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Економічний розвиток України: інституціональне та ресурсне забезпечення : [монографія]
ОМ Алимов, АІ Даниленко, ВМ Трегобчук, ЮВ Кіндзерський, та ін.
Об'єднаний ін-т економіки НАН України ; URL: https://books.google.com.ua …, 2005
306*2005
Структурні зміни та економічний розвиток України
ВМ Геєць, ЛВ Шинкарук, ТІ Артьомова, ЮВ Кіндзерський, та інші
Ін-т економіки та прогнозування НАН України (Київ); URL: https://books …, 2011
258*2011
Світогосподарська диспропорційність: особливості, тенденції, вплив на економіку України : Наукова доповідь
ЛВ Шинкарук, ІМ Бобух, ЮВ Кіндзерський, та ін.
https://g.co/kgs/dJLnvG ; https://books.google.com.ua/books?isbn=9789660266711, 2014
220*2014
Промисловість України: стратегія і політика структурно-технологічної модернізації : монографія
ЮВ Кіндзерський
Ін-т економіки та прогнозування НАН України; (доступна в Google Books), 2013
177*2013
Пріоритети національного економічного розвитку в контексті глобалізаційних викликів : [монографія]
ВМ Геєць, АА Мазараки, ЮВ Кіндзерський, та ін.
Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2008
158*2008
Промисловий потенціал України: проблеми та перспективи структурно-інноваційних трансформацій : [Mонографія]
Ю Кіндзерський, М Якубовський, І Галиця, та ін
К.: Ін-т економіки та прогнозування НАН України, 408 (доступна в Google Books), 2007
154*2007
Енциклопедія історії України (у 10 томах)
Смолій, ВА, ( ред.), та, ін., ( ЮВ, Кіндзерський, Том-8, C211-212)
К.: Наукова думка, 2003-2013, 2003
119*2003
Проблеми національної конкурентоспроможності та пріоритети конкурентної політики в Україні
Ю Кіндзерський, Г Паламарчук
Економіка України, 19-29 (доступна в Google Books), 2006
108*2006
Концептуальні основи стратегії розвитку промисловості України на період до 2017 року
М Якубовський, В Новицький, Ю Кіндзерський
Економіка України, 4-20 (доступна в Google Books), 2007
962007
Потенціал національної промисловості: цілі та механізми ефективного розвитку : [Монографія]
Ю Кіндзерський, М Якубовський, І Галиця, та ін
Ін-т екон. та прогнозування НАНУ; (доступна в Google Books), 2009
95*2009
Промисловість і промислова політика України 2013: актуальні тренди, виклики, можливості : наук.-аналіт. доповідь
ОІ Амоша, ВП Вишневський, ЛО Збаразська, ЮВ Кіндзерський, та ін.
Ін-т економіки промисловості НАН України (доступна в Google Books), 2014
93*2014
Економічний розвиток і трансформація промислової політики у світі: уроки для України
Ю Кіндзерський
Економіка України, 4-15 (доступна в Google Books), 2010
73*2010
Конкурентоспроможність: країна, регіон, підприємство
ЮВ Полунєєв, БД Гаврилишин, ОС Власюк, ЮВ Кіндзерський, ...
ЮВ Полунєєва–К.: КНЕУ, 176, 2006
72*2006
Соціально-економічний стан України: наслідки для народу та держави : національна доповідь / за заг. ред. В.М. Гейця [та ін.]
НВЦ НБУВ, 2009
69*2009
Структурні трансформації в економіці України: динаміка, суперечності та вплив на економічний розвиток : наукова доповідь
ЛВ Шинкарук, ІВ Барановська, ЮВ Кіндзерський, та ін., за ред., ...
(доступна в Google Books; https://g.co/kgs/yJHNee), 2015
67*2015
Інституціональні аспекти відтворення у контексті структурних трансформацій
Ю Кіндзерський
Економіка України, 4-13 (доступна в Google Books), 2007
65*2007
Концептуальные основы стратегии развития промышленности Украины на период до 2017 года
Н Якубовский, В Новицкий, Ю Киндзерский
Экономика Украины, 4-20, 2007
57*2007
Институты развития: принципы формирования и проблемы использования в экономических преобразованиях
Ю Киндзерский
Общество и экономика, 57-78, 2010
50*2010
До засад стратегії та політики розвитку промисловості
ЮВ Кіндзерський
Економіка України, 24–43 (доступна в Google Books), 2013
37*2013
Деформация института собственности в Украине и проблемы формирования эффективного собственника в неэффективном государстве
Ю Киндзерский
Вопросы экономики, 123–134 (доступна в Google Books), 2010
34*2010
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20