Подписаться
Кіндзерський Юрій Вікторович
Кіндзерський Юрій Вікторович
Другие именаКиндзерский Юрий Викторович, Yuri Kindzerski
Ін-т економіки та прогнозування НАН України (Київ), д.е.н.
Подтвержден адрес электронной почты в домене ief.org.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Світогосподарська диспропорційність: особливості, тенденції, вплив на економіку України
Л Шинкарук, І Барановська, І Бобух, А Вдовічен, Л Венгер, ...
ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України"; https://www …, 2014
482*2014
Економічний розвиток України: інституціональне та ресурсне забезпечення
О Алимов, С Пирожков, В Трегобчук, А Даниленко, О Веклич, В Венгер, ...
Об'єднаний ін-т економіки НАН України ; https://www.researchgate.net …, 2005
382*2005
Структурні зміни та економічний розвиток України
В Геєць, А Гриценко, В Сіденко, Л Шинкарук, Т Артьомова, І Бобух, ...
Ін-т економіки та прогнозування НАН України (Київ); https://www.researchgate …, 2011
287*2011
Промисловість України: стратегія і політика структурно-технологічної модернізації
Ю Кіндзерський
Ін-т економіки та прогнозування НАН України ; https://www.researchgate.net …, 2013
266*2013
Пріоритети національного економічного розвитку в контексті глобалізаційних викликів
ВМ Геєць, АА Мазараки, ЮВ Кіндзерський, та ін.
Київський національний торгівельно-економічний університет, https://www …, 2008
245*2008
Енциклопедія історії України (у 10 томах)
Смолій, ВА, ( ред.), та, ін., ( ЮВ, Кіндзерський, Том-8, C211-212)
К.: Наукова думка, 2003-2013, 2003
215*2003
Промисловий потенціал України: проблеми та перспективи структурно-інноваційних трансформацій
Ю Кіндзерський, М Якубовський, І Галиця, Н Гончарова, Л Шаблиста, ...
К.: Ін-т економіки та прогнозування НАН України, 408, 2007
206*2007
Структурні трансформації в економіці України: динаміка, суперечності та вплив на економічний розвиток
Л Шинкарук, І Барановська, І Бобух, О Герасимова, Т Голікова, ...
ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України"; https://www.researchgate …, 2015
193*2015
Проблеми національної конкурентоспроможності та пріоритети конкурентної політики в Україні
Ю Кіндзерський, Г Паламарчук
Економіка України, 19-29, 2006
133*2006
Потенціал національної промисловості: цілі та механізми ефективного розвитку : [Монографія]
Ю Кіндзерський, М Якубовський, І Галиця, та ін
Ін-т екон. та прогнозування НАНУ, 2009
130*2009
Structural changes and economic development of Ukraine
VM Heets, LV Shynkaruk, TI Artiomova, YV Kindzerski, and, others
Kyiv, Institute of the Economy and Forecasting of the National Academy of …, 2011
129*2011
Промисловість і промислова політика України 2013: актуальні тренди, виклики, можливості : наук.-аналіт. доповідь
ОІ Амоша, ВП Вишневський, ЛО Збаразська, ЮВ Кіндзерський, та ін.
Ін-т економіки промисловості НАН України; https://www.researchgate.net …, 2014
111*2014
Концептуальні основи стратегії розвитку промисловості України на період до 2017 року
М Якубовський, В Новицький, Ю Кіндзерський
Економіка України, 4-20, 2007
1082007
Економічний розвиток і трансформація промислової політики у світі: уроки для України
Ю Кіндзерський
Економіка України, 4-15, 2010
89*2010
Соціально-економічний стан України: наслідки для народу та держави : національна доповідь
В Геєць, ( ред), та, інші
НВЦ НБУВ, 2009
87*2009
Конкурентоспроможність: країна, регіон, підприємство
ЮВ Полунєєв, БД Гаврилишин, ОС Власюк, ЮВ Кіндзерський, ...
ЮВ Полунєєва–К.: КНЕУ, 176, 2006
80*2006
Інституціональні аспекти відтворення у контексті структурних трансформацій
Ю Кіндзерський
Економіка України, 4-13, 2007
77*2007
Институты развития: принципы формирования и проблемы использования в экономических преобразованиях
Ю Киндзерский
Общество и экономика, 57-78, 2010
69*2010
Концептуальные основы стратегии развития промышленности Украины на период до 2017 года
Н Якубовский, В Новицкий, Ю Киндзерский
Экономика Украины, 4-20, 2007
66*2007
Деіндустріалізація та її детермінанти у світі та в Україні [Deindustrialization and its determinants in the world and in Ukraine]
ЮВ Кіндзерський
Економіка України, 48-72, 2017
59*2017
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20