Кіндзерський Юрій Вікторович (Киндзерский Юрий Викторович; Yuri Kindzerski)
Кіндзерський Юрій Вікторович (Киндзерский Юрий Викторович; Yuri Kindzerski)
Ін-т економіки та прогнозування НАН України (Київ), д.е.н.
Підтверджена електронна адреса в ief.org.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Економічний розвиток України: інституціональне та ресурсне забезпечення : [монографія]
ОМ Алимов, АІ Даниленко, ВМ Трегобчук, ЮВ Кіндзерський, та ін.
Об'єднаний ін-т економіки НАН України, 2005
337*2005
Структурні зміни та економічний розвиток України
ВМ Геєць, ЛВ Шинкарук, ТІ Артьомова, ЮВ Кіндзерський, та інші
Ін-т економіки та прогнозування НАН України (Київ); URL: https://books …, 2011
336*2011
Світогосподарська диспропорційність: особливості, тенденції, вплив на економіку України : Наукова доповідь
ЛВ Шинкарук, ІМ Бобух, ЮВ Кіндзерський, та ін.
ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України", https://g.co/kgs/dJLnvG, 2014
287*2014
Промисловість України: стратегія і політика структурно-технологічної модернізації : монографія
ЮВ Кіндзерський
Ін-т економіки та прогнозування НАН України, 2013
218*2013
Промисловий потенціал України: проблеми та перспективи структурно-інноваційних трансформацій : [Mонографія]
Ю Кіндзерський, М Якубовський, І Галиця, та ін
К.: Ін-т економіки та прогнозування НАН України, 408, 2007
183*2007
Пріоритети національного економічного розвитку в контексті глобалізаційних викликів : [монографія]
ВМ Геєць, АА Мазараки, ЮВ Кіндзерський, та ін.
Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2008
171*2008
Структурні трансформації в економіці України: динаміка, суперечності та вплив на економічний розвиток : наукова доповідь
ЛВ Шинкарук, ІВ Барановська, ЮВ Кіндзерський, та, ін.
ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; https://g.co/kgs/yJHNee, 2015
154*2015
Енциклопедія історії України (у 10 томах)
Смолій, ВА, ( ред.), та, ін., ( ЮВ, Кіндзерський, Том-8, C211-212)
К.: Наукова думка, 2003-2013, 2003
127*2003
Потенціал національної промисловості: цілі та механізми ефективного розвитку : [Монографія]
Ю Кіндзерський, М Якубовський, І Галиця, та ін
Ін-т екон. та прогнозування НАНУ; (доступна в Google Books), 2009
118*2009
Проблеми національної конкурентоспроможності та пріоритети конкурентної політики в Україні
Ю Кіндзерський, Г Паламарчук
Економіка України, 19-29, 2006
115*2006
Промисловість і промислова політика України 2013: актуальні тренди, виклики, можливості : наук.-аналіт. доповідь
ОІ Амоша, ВП Вишневський, ЛО Збаразська, ЮВ Кіндзерський, та ін.
Ін-т економіки промисловості НАН України (доступна в Google Books), 2014
103*2014
Концептуальні основи стратегії розвитку промисловості України на період до 2017 року
М Якубовський, В Новицький, Ю Кіндзерський
Економіка України, 4-20 (доступна в Google Books), 2007
1002007
Економічний розвиток і трансформація промислової політики у світі: уроки для України
Ю Кіндзерський
Економіка України, 4-15 (доступна в Google Books), 2010
78*2010
Соціально-економічний стан України: наслідки для народу та держави : національна доповідь / за заг. ред. В.М. Гейця [та ін.]
НВЦ НБУВ, 2009
72*2009
Інституціональні аспекти відтворення у контексті структурних трансформацій
Ю Кіндзерський
Економіка України, 4-13 (доступна в Google Books), 2007
70*2007
Конкурентоспроможність: країна, регіон, підприємство
ЮВ Полунєєв, БД Гаврилишин, ОС Власюк, ЮВ Кіндзерський, ...
ЮВ Полунєєва–К.: КНЕУ, 176, 2006
70*2006
Концептуальные основы стратегии развития промышленности Украины на период до 2017 года
Н Якубовский, В Новицкий, Ю Киндзерский
Экономика Украины, 4-20, 2007
63*2007
Институты развития: принципы формирования и проблемы использования в экономических преобразованиях
Ю Киндзерский
Общество и экономика, 57-78, 2010
60*2010
Деіндустріалізація та її детермінанти у світі та в Україні [Deindustrialization and its determinants in the world and in Ukraine]
ЮВ Кіндзерський
Економіка України, 48-72 (доступна в Google Books), 2017
42*2017
Інноваційний ресурс господарського розвитку : [монографія]
ЛК Безчасний, ВП Мельник, ЮВ Кіндзерський, та ін.
Ін-т економіки НАН України, 2005
41*2005
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20