Подписаться
Павло Федорченко-Кутуєв /Pavlo Fedorchenko-Kutuev
Павло Федорченко-Кутуєв /Pavlo Fedorchenko-Kutuev
National Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute»
Подтвержден адрес электронной почты в домене kpi.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Концепції розвитку та модернізації в соціологічному дискурсі: еволюція дослідницьких програм
ПВ Кутуєв
Сталь, 2005
562005
Трансформації модерну: інституції, ідеї, ідеології: монографія
ПВ Кутуєв
Херсон: Видавничий дім «Гельветика, 2016
322016
Концепції розвитку та модернізації: еволюція дослідницьких програм соціологічного дискурсу
ПВ Кутуєв
К.: Сталь 500, 2005
242005
Соціологічна теорія поміж Сходом і Заходом
П Кутуєв
К.: Вид-во НПУ ім. МП Драгоманова, 2011
162011
Соціологія та ідеологія в соціологічному дискурсі: випадок Андре Гундера Франка
ПВ Кутуєв
Наукові записки. Збірник.–К.: ІПЕН НАНУ, 2003
112003
Новітні соціологічні теорії: модерн у континуумі «Схід-Захід»
ПВ Кутуєв
Навчальний посібник./К.: Вид-во НПУ ім.. МП Драгоманова, 291, 2012
82012
Парадигма держави, що стимулює розвиток у соціології: концептуальний аналіз
П Кутуєв
82002
Держава, що сприяє розвитку: вступ до соціологічної проблематики
П Кутуєв, О Якубін, Д Герчанівський
Соціологія: теорія, методи, маркетинг, 3-19, 2015
72015
Соціологія: історичні витоки та сучасні трансформації
П Кутуєв
Соціологія: теорія, методи, маркетинг, 183-206, 2009
72009
Методологічні засади світсистемного аналізу: парадигма Імануїла Валлерстайна та його школи
ПВ Кутуєв
Соціологія: теорія, методи, маркетинг, 45-59, 2003
72003
Концепція вибіркової спорідненості в соціології Макса Вебера
ПВ Кутуєв
Соціологія: теорія, методи, маркетинг, 136-148, 1999
71999
От евроцентричного модерна до плюралистических модернов: эволюция исторической социологии Ш. Эйзенштадта
П Кутуев, А Якубин, Д Макаренко, Д Герчановский
Социология: теория, методы, маркетинг, 2016
62016
Модерн, модернізація та розвиток: ідеї та практики: Монографія
П Кутуєв
ПВ Кутуєв–К.: Талком, 2015
62015
Порівняльно-історична соціологія модернізації: теоретизування Ш. Ейзенштадта
П Кутуєв
Соціальна психологія, 24, 2007
62007
Чи потрібен розвиток після розвитку? Дискурс построзвитку в західній соціології розвитку і модернізації
ПВ Кутуєв
Мультиверсум.-2003.-Вип 32, 2003
62003
Раціональний капіталізм в Україні
ПВ Кутуєв
Соціологія: теорія, методи, маркетинг.—1999.—2, 1999
61999
Подорож на Схід: переОРІЄНТація сучасного соціологічного дискурсу
П Кутуєв
К.: Вид-во НПУ ім. МП Драгоманова 214, 2009
52009
Світова система як предмет соціологічного аналізу: нова дослідницька парадигма Андре Гундера Франка
ПВ Кутуєв
Соціологія: теорія, методи, маркетинг, 17-35, 2007
52007
Політична модернізація як виклик і проблема: погляд С. Хантінгтона
ПВ Кутуєв
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія …, 2003
52003
Час і суспільна модернізація: випадок ленінізму
ПВ Кутуєв
Соціологія: теорія, методи, маркетинг, 41-60, 2002
52002
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20