Рунчева Наталія Вікторівна
Рунчева Наталія Вікторівна
Бердянський університет менеджменту і бізнесу, кафедра економіки і фінансів
Verified email at mail.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Процеси ресурсозабезпечення спеціалізації та концентрації виробництва в корпоративних агроформуваннях
ММ Ігнатенко, НВ Рунчева
Економіка та держава, 10-14, 2017
92017
Ефективність спеціалізації та концентрації виробництва у корпоративних агроформуваннях
НВ Рунчева
Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу, 55-59, 2014
32014
Дебіторська заборгованість: шляхи запобігання й оптимізація стягнення
НВ Рунчева, НВ Колесник
Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу, 129-132, 2013
32013
Участь корпоративних агроформувань у вирішенні соціальних проблем села
НВ Рунчева
Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу, 36-38, 2015
22015
Формирование инновационных моделей корпоративного развития аграрного производства
Н Рунчева
Progress in Economic Sciences, 141-152, 2014
22014
Стратегія управління корпоративним розвитком сільського господарства
НВ Рунчева
Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу, 42-47, 2014
22014
Формування ресурсного потенціалу корпоративного сектору сільського господарства регіонів України
НВ Рунчева
Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу, 95-98, 2013
22013
Державне регулювання корпоративних відносин в економіці
НВ Рунчева
Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу, 51-53, 2012
22012
ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ТА ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗЕРНОВИРОБНИЦТВА
НВ РУНЧЕВА
2*
Обліково-аналітичне забезпечення сільськогосподарської діяльності
НВ Рунчева
Таврійський державний агротехнологічний університет–С 186, 192, 0
2
Методи просування іміджу бренду
НВ Рунчева
Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу, 63–67-63–67, 2018
12018
Використання виробничо-ресурсного потенціалу корпоративних агроформувань у забезпеченні сталого розвитку галузей сільського господарства та сільських територій
ВІ Пілявський, НВ Рунчева
Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу, 28-32, 2016
12016
Пріоритети та завдання формування корпоративної соціальної відповідальності аграрних підприємств
НВ Рунчева
Розвиток українського села – основа аграрної реформи в Україні, 66-68, 2015
1*2015
Оцінка ефективності діяльності державних корпорацій
НВ Рунчева
Економіка. Менеджмент. Бізнес, 163-169, 2014
12014
Сутність, види та форми корпоративних відносин в аграрній сфері
НВ Рунчева
Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу, 45-51, 2014
12014
Розвиток сільськогосподарського кооперативного руху в регіонах України
НВ Рунчева
Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу, 113-117, 2013
12013
Оцінка корпоративного розвитку аграрного виробництва в Україні
НВ Рунчева
Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу, 27-30, 2013
12013
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕТА С ЦЕЛЬЮ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ
КА Пилипенко, СЮ Щербатюк, НВ Рунчева
2020
Інвестування в екологізацію та комплексні програми розвитку галузі зерновиробництва
ЛО Мармуль, ЛЮ Леваєва, НВ Рунчева
Экономический вестник университета. Сборник научных трудов ученых и аспирантов, 2020
2020
Інтеграція аграрних підприємств в менеджменті їх соціально-економічної безпеки
НВ Рунчева, ВК Антошкін
ХНТУСГ, 2018
2018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20