Dmitry Petrov, Дмитро Олександрович Петров, Дмитрий Александрович Петров
Dmitry Petrov, Дмитро Олександрович Петров, Дмитрий Александрович Петров
Підтверджена електронна адреса в nlu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Параолімпійський спорт. Історія, проблеми і методики
ДО Петров
Студентська спортивна наука - 2016: зб. наук. пр. II Всеукр. студент. наук …, 2016
12016
Improving the physical qualities of volleyball players using aerobics at the stage of specialized basic training
T Moshenska, D Petrov
Slobozhanskyi herald of science and sport 8 (1), 50-53, 2020
2020
Удосконалення фізичних якостей волейболістів з використанням засобів аеробіки на етапі спеціалізованої базової підготовки
Т Мошенська, Д Петров
Слобожанський науково-спортивний вісник, 122-126, 2020
2020
Удосконалення швидкісно-силових якостей волейболістів з урахуванням ігрового амплуа
ДО Петров
Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку, 190-194, 2019
2019
Фізична підготовка волейболістів різних ігрових амплуа
ДО Петров
Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глоболізації, 463-466, 2019
2019
Здоров'язбережувальні освітні технології у навчанні й вихованні студентів
ДО Петров
Педагогіка здоров’я: зб. наук. пр. VIII Всеукр. наук.-практ. конф., 282-288, 2018
2018
Розвиток спортивної освіти в напряму європейських стандартів
ДО Петров
Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку : зб. наук …, 2018
2018
Регулювання фізичного виховання у вищих навчальних закладах
ДО Петров
Педагогіка здоров’я: зб. наук. пр. VII Всеукр. наук.-практ. конф. (м …, 2017
2017
Інноваційні методи фізичного виховання та оцінювання студентів
ДО Петров
Стратегічне управління розвитком фізичної культури і спорту: зб. наук. пр …, 2017
2017
Профілактика наркоманії та алкоголізму
ДО Петров
Педагогіка здоров’я: зб. наук. пр. VI Всеукр. наук.-практ. конф., 332-338, 2016
2016
Фізичне виховання дітей із фізіологічними сенсорними порушеннями та серцево-судинними захворюваннями
ДО Петров
Педагогіка здоров`я : зб. наук. пр. V Всеукр. наук.-практ. конф., 588-594, 2015
2015
Науково-методичні рекомендації фізичного виховання студентів
ДО Петров
Фізичне виховання та спорт у контексті державної програми розвитку фізичної …, 2015
2015
Науково-методичні основи фізичного виховання дітей дошкільного віку, учнів молодших та середніх класів
ДО Петров
Фізичне виховання та спорт у контексті державної програми розвитку фізичної …, 2014
2014
Соціально-економічні аспекти розвитку фізичної культури та спорту в Україні
ДО Петров
Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту різних груп населення …, 2014
2014
Формування у студентів мотивації до занять фізичною культурою
ДО Петров, АВ Галушкін
Вісник Чернігівського Національного педагогічного Університету. Педагогічні …, 2013
2013
Історичні аспекти розвитку фізичної культури та спорту в Україні
ДО Петров
Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів …, 2013
2013
Масовий спорт як форма фізичного виховання студентів вищих навчальних закладів
ДО Петров, АВ Галушкін
Сучасні проблеми гуманітарної освіти : зб. доп. наук.-практ. Інтернет-конф …, 2012
2012
Актуальна роль волейболу у фізичній підготовці студентів вищих навчальних закладів
ДО Петров
Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів і студентів України …, 2011
2011
Загальні моральні основи фізичного виховання у вищих навчальних закладах
ДО Петров
Психолого-педагогічні та медико-біологічні питання організації занять у …, 2011
2011
Еволюція гри у волейбол як олімпійського виду спорту
ДО Петров
Українська наукова думка. Фізичне виховання та спорт. Олімпійський і …, 2011
2011
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20