Nadezhda Kazakova ; Nadiia Kazakova ; Казакова Надежда Феликсовна
Nadezhda Kazakova ; Nadiia Kazakova ; Казакова Надежда Феликсовна
Odessa State Environmental University; Одеський Державний Екологічний Університет
Подтвержден адрес электронной почты в домене odeku.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Влияние информационных технологий на общественное сознание и образование
НФ Казакова, АА Скопа
Наукові записки Міжнародного гуманітарного університету, 39-47, 2004
332004
Роль телекомунікацій в сучасному бізнесі
ОО Скопа
Наукові праці УДАЗ, 11-12, 1999
331999
Оцінка живучості систем моніторингу інформаційного простору
НФ Казакова
Восточно-Европейский журнал передовых технологий, 12-15, 2012
272012
Aналітичне розв’язання одновимірної задачі Клопера-Пірсона
НФ Казакова
Радиотехника, 97-98, 2002
272002
Аналіз розвитку сучасних напрямів інформаційної безпеки автоматизованих систем
ОО Скопа, НФ Казакова
Системи обробки інформації, 48-54, 2009
252009
Скорочення обсягів контрольних випробувань в інформаційних системах за рахунок їх функціональної надмірності
НФ Казакова, НМ Согіна
Моделювання та інформаційні технології, 34-40, 2008
252008
Методика организации идеального профилактического обслуживания
НФ Казакова
Науч.-техн. семин. «Системы синхронизации, формирования и обработки сигналов …, 2007
22*2007
Установление критериев оптимизации алгоритмов при определении эффективности информационных систем
НФ Казакова, ИО Годулян, ОО Чуприна
Наукові записки УНДІЗ, 62-71, 2007
222007
Принципи створення систем мережного управління
НФ Казакова
Наук.-практ. конф. проф.-викл. складу ОНЮА «Актуальні проблеми та досвід …, 2005
22*2005
Вплив функціональної надмірності резервованих систем телекомунікацій на скорочення обсягів їх випробувань на надійність
ОО Скопа, НФ Казакова, ОС Мурін
Наукові праці ДонНТУ. Серія: Обчислювальна техніка та автоматизація, 115-121, 2003
222003
Апріорна суперечність раціональної концепції інтелектуальної мережі
НФ Казакова
Миколаїв: НУК ім. адмірала Макарова, 65-67, 2008
212008
Анализ эффективности информационных систем путем синтеза критериев оптимизации алгоритмов их функционирования
НФ Казакова, ИО Годулян, АА Чуприна
Матер. II наук.-практ. семін. молодих науковців та студентства «Сучасні …, 2007
21*2007
Управління послугами телекомунікацій
НФ Казакова
II звітна наук.-практ. конф. проф.-викл. складу та студентства Міжнародного …, 2007
21*2007
Задачі захисту інформаційних ресурсів від впливу зовнішніх загроз
НФ Казакова
Матер. ІI молод. наук. конф.«Сучасні інформаційні технології в повсякденній …, 2006
21*2006
Проблемы объективной оценки параметров защищенных автоматизированных систем
ЮВ Щербина, НФ Казакова
IV наук.-техн. конф. «Правове, нормативне та метрологічне забезпечення …, 2006
212006
Аналіз внутрішніх та зовнішніх загроз корпоративних мереж
НФ Казакова
Матер. міжвідомч. міжрегіон. семінару Наук. Ради НАН України «Технічні …, 2006
21*2006
Особенности расчета показателей надежности компьютерных устройств управления резервным оборудованием
НФ Казакова
VI Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених ІПСА …, 2004
21*2004
Mobil radio-service management system construction principles
N Kazakova
Proceeding of the International Conference TCSET’2002 «Modern Problems of …, 2002
212002
Світові тенденції боротьби з кіберзлочинністю
ОО Йона, НФ Казакова
Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля 1 …, 2013
202013
Технічне рішення задачі Клопера-Пірсона
НФ Казакова
Наукові записки Міжнародного гуманітарного університету, 89-94, 2005
20*2005
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20