Підписатись
Микола Бармак
Микола Бармак
професор, доктор історичних наук, Тернопільський національний
Підтверджена електронна адреса в tnpu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Формування владних інституцій Російської імперії на Правобережній Україні (кінець XVIII-перша половина ХІХ ст.)
НВ Бармак
ТзОВ „Видавництво Астон”, 1997
411997
Державна служба в Росiйськiй iмперii
МВ Бармак
Астон, 2006
352006
Німецьке, чеське та єврейське населення Волинської губернії, 1796-1914 рр
М Бармак
éditeur inconnu, 1999
351999
Українці Кубані в 1792-1921 роках: еволюція соціальних ідентичностей Спеціальність: 07.00. 01-Історія України Автореферат дисертації на здобуття наукового
МР Литвин, ІГ Патер, МВ Бармак, ВВ Задунайський
222009
Формування російської імперської системи державної служби на українських землях (XVIII-XIX)
МВ Бармак
Астон, 2016
172016
Формування владних iнституцiй Росiйської iмперiї на Правобережнiй Українi (кiнець ХVIII-перша половина ХIХ ст.)
МВ Бармак
162007
Новітня історія України (1939–2007 рр.).
ПС Коріненко, ВД Терещенко, МВ Бармак
Тернопіль: Видавництво Астон, 2007
112007
Йосиф Сліпий–шлях богослова, науковця, педагога
М Бармак
Наукові записки ТДПУ ім. В. Гнатюка. Серія: Історія. Випуск 7, 318-337, 1998
111998
Нiмецьке, чеське та єврейське населення Волинської губернiї (1796-1914 рр.)
М Бармак
71999
Наш край-Тернопільщина
МВ Бармак, ОЯ Бармак
Тернопіль, 1997
71997
Органи управління Київською, Подільською та Волинською губерніями Російської імперії наприкінці ХVІІІ–в першій половині ХІХ ст.
МВ Бармак
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2005
62005
Основи правознавства. Для студента та абітурієнта
М Бармак, О Бармак
Тернопіль.:“Підручники і посібники, 1999
61999
Правова основа формування територіальноадміністративного устрою Правобережної України наприкінці ХVІІІ ст./Микола Бармак
М Бармак
Наукові записки Тернопільського Національного Педагогічного Університету …, 2006
52006
Трансформації в системі судоустрою на Правобережній Україні наприкінці XVIII ст.
МВ Бармак
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2010
42010
Наш край–Тернопільщина: навч. посібник
МВ Бармак
Тернопіль: Астон, 1998
41998
Російські судові установи в системі управління українських земель Правобережної України наприкінці ХVІІІ–в першій половині ХІХ ст.
МВ Бармак
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2016
32016
Організація системи службової кар’єри російського чиновника за нормами законодавства Російської імперії
МВ Бармак
Наукові праці Миколаївського державного гуманітарного університету ім. Петра …, 2008
32008
Особливості російської системи судочинства на Правобережній Україні наприкінці XVIII ст.
МВ Бармак
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2012
22012
Формирование системы государственной службы на украинских землях (ХІХ в.)/Микола Бармак
М Бармак
Научни трудове на русския університет 47, 45-52, 2008
22008
Функціонування інституту державної служби на українських землях: історіографія проблеми
М Бармак
УКРАЇНА ЄВРОПА СВІТ UKRAINE EUROPE, 176, 2008
22008
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20