Ірина Бодрова
Ірина Бодрова
НДІ державного будівництва та місцевого самоврядування;Національний юридичний Ун-т ім.Я.Мудрого
Немає підтвердженої електронної адреси
НазваПосиланняРік
Высока крутая горка
ЮИ Макаров
[б. и.], 2011
29*2011
Європейський досвід удосконалення адміністративно-територіального устрою
ІІ Бодрова
172012
Організаційно-правові питання діяльності асоціацій місцевих рад України: Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук
ІІ Бодрова
автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних …, 2002
102002
Концептуальні підходи визначення поняття територіальної громади
ІІ Бодрова
Державне будівництво та місцеве самоврядування, 2004
72004
Система допоміжних органів при Президентові України
ІІ Бодрова, II Bodrova
видавництво" Право", 2012
62012
Правовий статус асоціацій місцевих рад України: питання теорії і практики : монографія
ІІ Бодрова
Х. : Видавець СПД ФО Вапнярчук, 2006
52006
Проблеми законодавчого регулювання статусу асоціацій органів місцевого самоврядування в Україні
ІІ Бодрова, II Bodrova
Теорія і практика правознавства, 60–70, 2012
32012
Питання формування кадрового складу центральних органів виконавчої влади в Україні
ІІ Бодрова
Materiály VI Mezinárodní vědecko-praktickou konferenci «Vědecký pokrok na …, 2009
32009
Добровільні об'єднання органів місцевого самоврядування як специфічний суб'єкт відносин місцевого самоврядування в Україні
ІІ Бодрова
видавництво" Право", 2003
32003
Проблеми правового регулювання інституту місцевих референдумів в Україні
ІІ Бодрова
видавництво" Право", 2012
22012
Інформатизація як чинник ефективності регіонального та муніципального управління
ІІ Бодрова, ИИ Бодрова, II Bodrova
Державне будівництво та місцеве самоврядування, 41-52, 2011
12011
Концептуальні засади організації муніципальної влади в зарубіжних країнах
ІІ Бодрова
Проблеми законності: Респ. міжвід. наук. зб., 2006
12006
ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ЯК ТЕНДЕНЦІЯ РОЗВИТКУ МІСЦЕВОГО УПРАВЛІННЯ В ЄВРОПЕЙСЬКИх ДЕРЖАВАх
ІІ Бодрова, ПМ Любченко, ВФ Погорілко
2017
Проблеми законодавчого визначення статусу міських агломерацій в Україні
ІІ Бодрова
Державне будівництво та місцеве самоврядування, 12, 2017
2017
Серія заснована у 2012 р.
ІІ Бодрова, ОЮ Лялюк
2015
Інститут муніципальної поліції в умовах децентралізації державної влади в Україні: питання визначення правового статусу та організації діяльності
ІІ Бодрова, ОЮ Лялюк
Харків : Юрайт, 2015
2015
Завдання для практичних занять та контрольних робіт з навчальної дисципліни" Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні":(галузь знань 0304" Право", освітньо …
СГ Серьогіна, ПМ Любченко, ОЮ Лялюк, ЛВ Челомбітько, ІІ Бодрова, ...
видавництво Національний університет" Юридична академія України імені …, 2013
2013
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни" Муніципальне право":(освітньо-кваліф. рівень" Магістр", напрям підгот. 8 …
СГ Серьогіна, ПМ Любченко, ІІ Бодрова, ВО Величко, ТВ Стешенко, ...
видавництво Національний університет" Юридична академія України імені …, 2013
2013
Навчально-методичний посібник для практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни" Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні":(галузь знань 0304 …
СГ Серьогіна, ПМ Любченко, ІІ Бодрова, С Болдирєв, ВО Величко, ...
видавництво" Право", 2013
2013
Завдання до практичних занять та контрольної роботи з навчальної дисципліни" Організація місцевого самоврядування в Україні":(галузь знань 0304" Право", освітньо-кваліф. рівень …
СГ Серьогіна, ПМ Любченко, ІІ Бодрова
Національний університет" Юридична академія України імені Ярослава Мудрого", 2013
2013
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20