Сичова Олена, Sychova Olena
Сичова Олена, Sychova Olena
ХНУСА, факультет экономики и менеджента, кафедра менеджмента и публичного администрирования
Підтверджена електронна адреса в kstuca.kharkov.ua - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Понятие дискурса масс-медиа и методы его изучения
Е Сычева
Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук, 26, 2011
82011
Дослідження підходів до визначення та здійснення маркетингового аудиту на підприємстві
ОЄ Сичова, АБ Гур’янов, АІ Корнієнко
Вісник економіки транспорту і промисловості, 430-342, 2010
62010
Использование опыта зарубежного инжиниринга в деятельности проектных организаций
АВ Долгов, ЕЕ Сычева
Академический вестник УралНИИпроект РААСН, 2013
5*2013
Comparative analysis of decentralized heating systems of residential buildings with the use of electricity
АС Мазуренко, ОМ Шраменко, О Сичова
Eastern-European Journal of Enterprise Technologies 5 (8 (71)), 21-25, 2014
4*2014
Зовнішньоекономічна діяльність підприємства
С Олена
навчальний посібник, 0
3
Маркетинг-аудит ринку реалізації продукції житлового будівництва та розробка методології формування моделі будівельного кластеру
ОЄ Сичова
Вісник економіки транспорту і промисловості, 196-203, 2014
22014
Аналіз інструментів маркетингової комунікаційної політики підприємства в системі менеджменту організації
ОМ Чупир, ОЄ Сичова
Вісник економіки транспорту і промисловості, 2017
12017
Формування цінової політики на продукцію підприємств будівельної галузі
ОЄ Сичова
Економічний простір, 230-239, 2013
12013
ФОРМУВАННЯ СУЧАСНИХ МАРКЕТИНГОВИХ СТРАТЕГІЙ ДЛЯ ПІДПРИЄМСТВА НА ВІТЧИЗНЯНОМУ РИНКУ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ
ОЄ Сичова
Вісник економіки транспорту і промисловості, 2018
2018
Провідні вітчизняні комплекси як необхідне підгрунтя длястійкого розвитку економіки України…
С Олена
Економічний простір, 90-101, 2017
2017
Конспект лекцій з курсу «Комунікативний менеджмент»
О Сичова
2017
"Конспект лекцій з курсу «Маркетинг»/ Укладачі: - Харків: ХНУБА ,2016 - 37 с.
Сичова,Олена
2017
Робоча програма дисципліни " Основи менеджменту та маркетингу" для студентів напряму 6.060101 «Будівництво» , професійного спрямування «Водопостачання та водовідведення …
О Сичова
2017
Конспект лекцій з курсу «Комунікації в публічному управлінні»/ Укладачі: - Харків: ХНУБА ,2017 - 48 с.
О Сичова
2017
Робоча програма дисципліни "Маркетинг" для студентів напряму 6.030601 «Менеджмент» освітньо-кваліфікаційного ступеня «бакалавр» розроблена на підставі програми …
ОЄ Сичова
2016
Інвестиційна привабливість підприємства
С Андрєєва
колективна монографія, 45-53, 2016
2016
Методологія розробки нового товару та аналіз методів його просування на ринок для підприємства машинобудівельної галузі
ЧОМ Сичова О.Є
Економічний простір, 226-236, 2016
2016
Аналіз процесу організації та проведення маркетингових досліджень у сфері телекомунікаційних послуг
САС Сичова Олена Євгенівна
Матеріали студентської наукової конференції ХНУБА, кафедра менеджменту …, 2015
2015
Закордонний досвід формування цін у будівельному інжинірингу
ОЄ Сичова
Економічний простір, 37-48, 2015
2015
Інвестиційна складова в контексті аналізу обгрунтування витрат на просування нового продукту на ринок
ОЄ Сичова, ОМ Чупир
Вісник економіки транспорту і промисловості, 2015
2015
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20