Сичова Олена, Sychova Olena 0000-0002-2924-2084
Сичова Олена, Sychova Olena 0000-0002-2924-2084
ХНУСА, факультет экономики и менеджента, кафедра менеджмента и публичного администрирования
Подтвержден адрес электронной почты в домене kstuca.kharkov.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Понятие дискурса масс-медиа и методы его изучения
Е Сычева
Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук, 26, 2011
142011
Использование опыта зарубежного инжиниринга в деятельности проектных организаций
АВ Долгов, ЕЕ Сычева
Академический вестник УралНИИпроект РААСН, 2013
9*2013
Дослідження підходів до визначення та здійснення маркетингового аудиту на підприємстві
ОЄ Сичова, АБ Гур’янов, АІ Корнієнко
Вісник економіки транспорту і промисловості, 430-432, 2010
82010
Comparative analysis of decentralized heating systems of residential buildings with the use of electricity
АС Мазуренко, ОМ Шраменко, О Сичова
Eastern-European Journal of Enterprise Technologies 5 (8 (71)), 21-25, 2014
4*2014
Зовнішньоекономічна діяльність підприємства
С Олена
навчальний посібник, 0
4*
Маркетинг-аудит ринку реалізації продукції житлового будівництва та розробка методології формування моделі будівельного кластеру
ОЄ Сичова
вісник економіки транспорту і промисловості, 196-203, 2014
32014
Аналіз інструментів маркетингової комунікаційної політики підприємства в системі менеджменту організації
ОМ Чупир, ОЄ Сичова
Вісник економіки транспорту і промисловості, 2017
22017
Міжетнічна толерантність як чинник державотворення
МД Сичова
Електронний ресурс].–Режим доступу: www. academy. gov. ua/ej/ej/djc_pdf …, 0
2
Формування сучасних маркетингових стратегій для підприємства на вітчизняному ринку товарів та послуг
ОЄ Сичова
Вісник економіки транспорту і промисловості, 2018
12018
Формування цінової політики на продукцію підприємств будівельної галузі
ОЄ Сичова
Економічний простір, 230-239, 2013
12013
Теоретичний концепт державної програми міжетнічної інтеграції поліетнічного українського соціуму на основі міжетнічної толерантності
МД Сичова
Актуальні проблеми державного управління, 334-340, 2012
12012
Дослідження основних принципів мерчандайзингу та розробка концепції мерчандайзингу для СУАП Європоль
ОЄ Сичова, ЮА Парфіненко
Вісник економіки транспорту і промисловості, 364-367, 2011
12011
Методика организации отдела маркетинга на предприятии и разработка плана стратегического маркетинга
ЕЕ Сычёва, ВВ Авилова
Вісник економіки транспорту і промисловості, 305-308, 2010
12010
Бутенко О.П., Чупир О.М., Сичова О.Є., Опікунова Н.В.Практичні аспекти створення творчої команди на будівельному підприємстві на засадах Lean Construction. Тези доповідей за …
2019
Л.Л. Калініченко, О.М. Чупир, О.Є Сичова,Є.О.Бурлака. Оптимізація планування як засіб підвищення ефективності управління розвитком ресурсного потенціалу підприємств …
2019
Optimization of planning as a means of improving efficiency of development management of resource potential of rail transport enterprises
2019
Провідні вітчизняні комплекси як необхідне підгрунтя для стійкого розвитку економіки України
ОМ Чупир, ОЄ Сичова, ТВ Руденко
2017
Провідні вітчизняні комплекси як необхідне підгрунтя длястійкого розвитку економіки України…
С Олена
Економічний простір, 90-101, 2017
2017
Конспект лекцій з курсу «Комунікативний менеджмент»
О Сичова
2017
"Конспект лекцій з курсу «Маркетинг»/ Укладачі: - Харків: ХНУБА ,2016 - 37 с.
Сичова,Олена
2017
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20