Подписаться
О. О. Критенко
О. О. Критенко
Университет таможенного дела и финансов, факультет информационных и транспортных систем и технологий
Нет подтвержденного адреса электронной почты - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Теоретичні підходи до визначення поняття“державні закупівлі”
ОО Критенко
Вісник Академії митної служби України. Серія: “Державне управління”, 19-26, 2014
322014
Сутність та особливості функціонування системи державних закупівель
ОО Критенко
Державне управління: удосконалення та розвиток, http://www.dy.nayka.com.ua, 2012
142012
Світовий досвід державного регулювання закупівель за бюджетні кошти
ЛМ Пісьмаченко, ОО Критенко
Вісник Академії митної служби України. Сер.: Державне управління, 69-74, 2010
132010
Шляхи удосконалення системи державного фінансового контролю за використанням бюджетних коштів
ОО Критенко, ЮВ Даньшина
Наукові праці: Науково-методичний журнал 254 (242), 74-80, 2015
52015
Функціональний підхід до розкриття сутності інституціонального механізму державного управління системою державних закупівель
ОО Критенко, ЮВ Даньшина
Ефективність державного регулювання, 198-207, 2015
5*2015
Розвиток механізмів державного управління системою державних закупівель в Україні
ОО Критенко
Чорноморський державний університет ім. Петра Могили, 2014
52014
Напрями вдосконалення системи державних закупівель в Україні
ОО Критенко
Актуальні проблеми державного управління, 87 – 90, 2013
52013
Шляхи вдосконалення системи державних закупівель
ОО Критенко, ТС Тоцька
Публічне управління та митне адміністрування, 74-80, 2019
42019
Розвиток державного регулювання системи закупівель за бюджетні кошти
ОО Критенко
Наукові праці 208 (196), 129-134, 2012
42012
Communication of EU public servants in the digital environment during the Covid-19 Pandemic
VM Dreshpak, VG Kovalov, OO Kritenko, NI Shevchenko, NV Babachenko
EDITORIAL PRIMMATE SAS, 2023
32023
Організаційна структура управління в системі державних закупівель послуг
ОО Критенко
Демократичне врядування, http://lvivacademy.com/vi, 2013
32013
Контроль закупівель за бюджетні кошти в Україні: сучасний стан та шляхи покращення
ОО Критенко
Наукові розвідки з адміністративного та муніципального управління, 323 – 341, 2013
22013
Аналіз підходів до визначення дефініції" адміністративні послуги”
ОО Критенко
Харків. регіональний ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові …, 2023
12023
Спрощення процедури прийняття рішення про визначення митної вартості товарів
ОО Критенко, ТС Тоцька
Університет митної справи та фінансів, 2022
12022
Протидія корупції у сфері державних закупівель в транспортному комплексі в Україні
ОО Критенко, ВР Козак, НІ Лакомська
Проектування, виробництво та експлуатація автотранспортних засобів і поїздів …, 2013
12013
Світовий досвід публічного управління сферою культури та його імплементація в Україні
ОО Критенко, ОО Чорич
Університет митної справи та фінансів, 2023
2023
Механізми мотивації державних службовців
ВГ Ковальов, ОО Критенко, ТС Тоцька
Університет митної справи та фінансів, 2022
2022
Directions of improving personnel management in the public service
O Krytenko
Scientific Center of Innovative Researches, Relationship between public …, 2022
2022
Цифрова трансформація публічної служби в Україні
ОО Критенко
Актуальні проблеми науки, освіти та суспільства, 72-73, 2021
2021
ДІДЖИТАЛІЗАЦІЯ МИТНОГО КОНТРОЛЮ ЯК НАПРЯМ УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ
ОО Критенко, АП Дубина
Український правовий вимір: пошук відповідей на глобальні міжнародні виклики …, 2021
2021
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20