О. О. Критенко
О. О. Критенко
Университет таможенного дела и финансов, факультет информационных и транспортных систем и технологий
Нет подтвержденного адреса электронной почты - Главная страница
НазваниеПроцитированоГод
Аналіз підходів до визначення дефініції “державні закупівлі”
ОО Критенко
Вісник Академії митної служби України. Серія: “Державне управління”, 19-26, 2014
8*2014
Сутність та особливості функціонування системи державних закупівель
ОО Критенко
Державне управління: удосконалення та розвиток, http://www.dy.nayka.com.ua, 2012
42012
Шляхи удосконалення системи державного фінансового контролю за використанням бюджетних коштів
ОО Критенко, ЮВ Даньшина
Наукові праці: Науково-методичний журнал 254 (242), 74-80, 2015
32015
Організаційна структура управління в системі державних закупівель послуг
ОО Критенко
Демократичне врядування, http://lvivacademy.com/vi, 2013
22013
Розвиток державного регулювання системи закупівель за бюджетні кошти
ОО Критенко
Наукові праці 208 (196), 129-134, 2012
22012
Функціональний підхід до розкриття сутності інституціонального механізму державного управління системою державних закупівель
ОО Критенко, ЮВ Даньшина
Ефективність державного регулювання, 198-207, 2015
12015
Світовий досвід державного регулювання закупівель за бюджетні кошти
ЛМ Пісьмаченко, ОО Критенко
Вісник Академії митної служби України. Сер.: Державне управління, 69-74, 2010
12010
Концепція державного регулювання закупівель за бюджетні кошти
ОО Критенко
Развитие науки в XXI веке, 141 – 144, 2015
2015
Імплементація електронного аукціону до вітчизняної практики державних закупівель
ОО Критенко
Фінансова політика та фінансово-економічні механізми забезпечення …, 2015
2015
Розвиток механізмів державного управління системою державних закупівель
ОО Критенко
Чорноморський державний університет імені Петра Могили, 2014
2014
Розвиток механізмів державного управління системою державних закупівель в Україні
ОО Критенко
Чорноморський державний університет ім. Петра Могили, 2014
2014
Фінансовий облік І
ОО Критенко, ВГ Васильєва, ТС Єдинак, ОВ Коновалова
Дніпропетровськ : “Акцент ПП”, 2014
2014
Моніторинг як інструмент державного контролю закупівель за бюджетні кошти
ОО Критенко
Актуальні правові та організаційні проблеми публічного управління та …, 2013
2013
Протидія корупції у сфері державних закупівель в транспортному комплексі в Україні
ОО Критенко, ВР Козак, НІ Лакомська
Проектування, виробництво та експлуатація автотранспортних засобів і поїздів …, 2013
2013
Counteraction to corruption in public procurement in Ukraine
E Kritenko
Sp-ka z o.o. “Nauka I studia”. Państwowy zarząd, 79-85, 2013
2013
Напрями вдосконалення системи державних закупівель в Україні
ОО Критенко
Актуальні проблеми державного управління, 87 – 90, 2013
2013
Контроль закупівель за бюджетні кошти в Україні: сучасний стан та шляхи покращення
ОО Критенко
Наукові розвідки з адміністративного та муніципального управління, 323 – 341, 2013
2013
Public procurement as an instrument of innovation policy
E Kritenko
Продовольча, енергетична і екологічна проблеми: механізми вирішення, 220-222, 2012
2012
Регулювання державних закупівель в Україні: проблеми та шляхи розвитку
ОО Критенко
Формування стратегії науково-технічного, екологічного і соціально …, 2012
2012
Механізми та методи державного регулювання закупівель за бюджетні кошти
ОО Критенко
Науково-практичний журнал “Інвестиції: практика та досвід", 47 – 50, 2012
2012
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20