Підписатись
Боднар Петро Ярославович _ Bodnar Petro
Боднар Петро Ярославович _ Bodnar Petro
Доктор медичних наук, Тернопільський національний медичний університет МОЗ України
Підтверджена електронна адреса в tdmu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Analys of final judgement in case of medical negligence occurred in Ukraine
BP Francuk V., Trach Rosolovska S., Selskyy P.
Wiadamosci Lekarskie 71, 757-760, 2018
5*2018
Submicroscopic changes of the respiratory alveolar macrophages at the late period after experimental thermal injury and in combined use of lyophilized xenograft substrate and …
ZM Nebesna, KS Volkov, PY Bodnar, OY Shuturma, SB Kramar
Мир медицины и биологии, 165-169, 2018
42018
Фактори ризику професійних захворювань медичних працівників (огляд літератури)
ЛП Боднар, АО Боб, РЯ Боднар, НІ Рега, ТВ Боднар
Вісник наукових досліджень, 6-10, 2018
42018
Венозні тромбози після артеріальних реконструкцій
АР Вайда, ПЯ Боднар
Шпитальна хірургія, 72-74, 2009
32009
Justification of using Computed Tomography and Magnetic Resonance Imaging for Deep Venous Thrombosis and Pulmonary Embolism.
P Bodnar, Y Bodnar, T Bodnar, L Bodnar, D Hvalyboha
International Journal of Online & Biomedical Engineering 17 (14), 2021
22021
Histological Changes in Muscles During the Lower Extremities Thrombosis in Individuals with Gastrointestinal Tract Cancer.
P Bodnar, Y Bodnar, T Bodnar, Y Soroka, B Liudmyla
International Journal of Pharmaceutical Research & Allied Sciences 10 (3), 2021
22021
Інноваційні методи навчання в медичних вузах Польщі
AD Bedeniuk, TV Bodnar, PY Bodnar
Медична освіта, 113-118, 2019
22019
Патологоанатомічна характеристика ускладненої гострої хірургічної судинної патології, поєднаної з соматичними захворюваннями
ПЯ Боднар, РСВ Трач, АЗ Миколенко
Шпитальна хірургія, 79-81, 2014
22014
Ремоделювання артерій нижніх кінцівок при хронічній критичній ішемії
ЛЯ Ковальчук, ПЯ Боднар
Здобутки клінічної i експериментальної медицини, 62-64, 2012
22012
Ризик виникнення тромбозів онкогінекологічних хворих з різною локалізацією пухлинного процесу на фоні профілактичної терапії
ПЯ Боднар
Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник української медичної …, 2021
12021
Роль м’язової системи у патогенезі тромботичних ускладнень нижніх кінцівок у хворих на рак
ПЯ Боднар
Вестник Харьковского национального университета имени ВН Каразина. Серия …, 2021
12021
Оцінка якості життя онкогінекологічних хворих після проведеної гістероваріектомії, асоційованої з тромботичними ускладненнями
ПЯ Боднар
Український журнал медицини, біології та спорту, 156-161, 2021
12021
Cтруктурні зміни скелетних мязів при тромбозіглибоких вен нижніх кінцівок у хворих на рак
ПЯ Боднар
Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Медицина», 57-62, 2019
12019
ОцІНКА бІОХІМІЧНИХ пОКАзНИКІв І СТАНу зГОРТАЛЬНОї СИСТЕМИ КРОвІ щуРІв зА уМОв ХРОНІЧНОї НЕОпЛАСТИЧНОї ІНТОКСИКАцІї
PY Bodnar, NY Lisnychuk
Medical and Clinical Chemistry, 83-88, 2019
12019
Гістологічний стан внутрішніх органів щурів при тривалому внутрішньошлунковому введенні суспензії ксенодермального субстрату
ЮС П’ятницький, КС Волков, ТВ Дацко, ПЯ Боднар
Науковий вісник Ужгородського університету. Сер.: Медицина, 20-23, 2014
12014
Порівняльна харктеристика системної запальної реакції у хворих, оперованих методами прямої та непрямої реваскуляризації нижньої кінцівки
ПЯ Боднар, ЯЯ Боднар
Здобутки клінічної i експериментальної медицини, 163-163, 2012
12012
Пряма та непряма реваскуляризація при стегно-підколінно-гомілковій оклюзії в умовах хронічної критичної ішемії
ПЯ БОДНАР
Тернопіль, 2011
12011
автовенозне шунтування–як метод хірургічного лікування атеросклеротичної оклюзії стегно-підколінно-гомілкового сегмента
ЛЯ Ковальчук, ПЯ Боднар
Здобутки клінічної i експериментальної медицини, 98-98, 2010
12010
Changes in cardiac rhythm of rats in dehydration
EG Zolenkova, LP Bodnar
Fiziologicheskii Zhurnal 36 (2), 84-88, 1990
11990
The Function of Systemic Inflammatory Response Indicators in the Development of Thrombotic Problems in Malignancy.
P Bodnar, A Bedeniuk, T Bodnar, L Bodnar
Journal of Biochemical Technology 14 (2), 2023
2023
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20