Марина Климчук
Марина Климчук
Київський національний університет будівництва та архітектури
Подтвержден адрес электронной почты в домене knuba.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Розвиток ринку твердого біопалива в Україні
ММ Климчук
Формування ринкових відносин в Україні, 143-147, 2012
122012
Управлiння енергозбереженням на будiвельних пiдприємствах: теорiя, методологiя, практика: Монографiя
ПМ Кулiков, ММ Климчук
102017
Управління бізнес-процесами на підприємствах альтарнативної енергетики
ММ Климчук
Київ, 2014
102014
Императивы развития предприятий альтернативной энергетики: акцент на инновации
МН Климчук
Journal of Economic Regulation (Вопросы регулирования экономики) 3 (4), 2012
102012
The organization of biosphere compatibility construction : justification of the predictors of building development and the implementation prospects
CD Ivakhnenko I., M. Klymchuk M.
International Journal of Engineering & Technology, 2018
82018
Управління енергозбереженням на будівельних підприємствах: теорія, методологія, практика
ПМ Куліков, ММ Климчук
82017
Гносеологічний аналіз континууму поглядів на дефініцію енергозбереження: системний підхід
ММ Климчук
Сталий розвиток економіки, 49-55, 2015
82015
Ітерація інституційної детермінанти розвитку підприємств альтернативної енергетики
АІ Козлова, ММ Климчук
Наукові праці МАУП, 152-157, 2014
72014
Адаптивна модель протидії ризикам бізнес-процесів підприємств альтернативної енергетики
ММ Климчук
Бізнес Інформ, 124-128, 2013
62013
Теоретико-прикладні засади концепції енергоефективного будівництва: економічний аспект
ММ Климчук
Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових …, 2015
52015
Ітераційно-інституційна модель забезпечення розвитку підприємств будівельної галузі
ММ Климчук
Будівельне виробництво, 67-70, 2014
52014
Бізнес-процеси: еволюція, сутність, класифікація та бізнес-моделювання
ММ Климчук
Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки, 22-28, 2010
52010
Імперативи розвитку підприємств будівельної галузі
ММ Климчук
Соціально-економічний розвиток регіонів в контексті міжнародної інтеграції …, 0
5
Система управління бізнес-процесами на підприємствах альтернативної енергетики
ММ Климчук
Економічні науки: Зб. наук. пр.–2011.–Вип 7, 39-50, 2011
42011
Підприємства альтернативної енергетики: особливості формування бізнес-процесів
М Климчук
Економічний вісник НТУУ «КПІ»: збірник наукових праць 8, 39-45, 2011
42011
Концептуалізм Green lease в оцінюванні ефективності заходів енергозбереження підприємств: економіко–математична модифікація
ММ Климчук
Формування ринкових відносин в Україні, 79-83, 2018
32018
“ENVIRONMENTAL ECONOMICS”-СУЧАСНИЙ КОНЦЕПТ УПРАВЛІННЯ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯМ НА ПІДПРИЄМСТВАХ
ММ Климчук
Економічний вісник Національного технічного університету України «Київський …, 2017
32017
Економіко-організаційні засади інтеграційних формувань: експлікація будівельного енергокластеру
ММ Климчук, ВВ Шовківська
Економічний форум, 175-180, 2018
22018
Наукова предикація постулатів мотивації персоналу до енергозбереження на будівельних підприємствах [Електронний ресурс]
ММ Климчук
Актуальні проблеми розвитку економіки регіону.—2017.—Вип. 13. Т. 2— С. 60 …, 2017
22017
Міжнародний досвід фінансування заходів енергозбереження на підприємствах будівельної індустрії
ММ Климчук
Енергоефективність в будівництві та архітектурі, 141-151, 2016
22016
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20