Анатолій Довбиш
Title
Cited by
Cited by
Year
Інформаційний синтез інтелектуальних систем керування: Підхід, що ґрунтується на методі функціонально-статистичних випробувань
АС Краснопоясовський
Суми: Видавництво СумДУ 261, 2004
1602004
Основи проектування інтелектуальних систем
АС Довбиш
Вид-во СумДУ, 2009
1092009
Information-extreme algorithm for optimizing parameters of hyperellipsoidal containers of recognition classes
AS Dovbysh, NN Budnyk, VV Moskalenko
Journal of automation and information sciences 44 (10), 2012
312012
Information-extreme algorithm for recognizing current distribution maps in magnetocardiography
AS Dovbysh, SS Martynenko, AS Kovalenko, NN Budnyk
Journal of automation and information sciences 43 (2), 2011
272011
Інтелектуальні інформаційні технології в електронному навчанні
АС Довбиш, АВ Васильєв, ВО Любчак
Вид-во СумДУ, 2013
132013
Класифікаційний аналіз даних: Навчальний посібник
АС Краснопоясовський
Суми: Видавництво СумДУ, 2002
132002
Інтелектуальна система підтримки прийняття рішень для керування вирощуванням монокристалів
АС Довбиш, ВС Суздаль, ВВ Москаленко
Видавництво СумДУ, 2011
112011
Оптимізація контейнерів класів розпізнавання за методом функціонально-статистичних випробувань
АС Краснопоясовський
Автоматизированные системы управления и приборы автоматики, 69-76, 2002
112002
Про вибір критерію функціональної ефективності системи розпізнавання, що навчається
АС Краснопоясовський, АВ Черниш, ОЮ Сластушевський
Радиоэлектроника и информатика, 121-124, 2001
112001
Класифікаційне управління технологічним процесом виробництва складних мінеральних добрив
AC Краснопоясовський, ОМ Кий, BM Волков, MB Козинець, IB Шелехов
Восточно-Европейский журнал передовых технологий, 12-17, 2003
92003
Оптимізація контрольних допусків на ознаки розпізнавання за методом функціонально-статистичних випробувань
АС Краснопоясовський
Штучний інтелект, 53-61, 2003
92003
Інтелектуальна система діагностування онкопатологій
АС Довбиш, ОП Чекалов, СС Мартиненко
Радіоелектронні і комп’ютерні системи, 78–83-78–83, 2009
82009
Оптимізація контрольних допусків на ознаки розпізнавання в інформаційно-експериментальних методах автоматичної класифікації
АС Довбиш, МВ Козинець, СМ Котенко
Видавництво СумДУ, 2007
82007
Машинна оцінка знань студентів у системі керування дистанційним навчанням
АС Довбиш, ВО Любчак, СО Петров
Видавництво СумДУ, 2007
82007
Iнформацiйний синтез iнтелектуальних систем керування: Пiдхiд, що ґрунтується на методi функцiонально-статистичних випробувань
АС Краснопоясовський
82004
Информационный синтез адаптивной мультиагентной системы управления дистанционным обучением
ВИ Гриценко, АС Довбыш, ВА Любчак
Управляющие системы и машины, 4-9, 2006
72006
Інформаційно-екстремальний алгоритм навчання системи діагностування емоційно-психічного стану людини
АС Довбиш, ІВ Шелехов, ДВ Прилепа
Радіоелектроніка, інформатика, управління, 2014
62014
Информационно-экстремальный алгоритм обучения системы диагностирования патологических процессов
АС Довбыш, ДСАС Мохамед, АА Стадник
Инновации в науке, 2013
62013
Система підтримки прийняття рішень для визначення схеми лікування гострої кишкової інфекції
АС Довбиш, ГА Стадник, КС Полов’ян
Вісник Сумського державного університету. Сер.: Технічні науки, 25-31, 2012
62012
Оцінка інформативності ознак розпізнавання за методом функціонально-статистичних випробувань
АС Довбиш, ІВ Шелехов
Видавництво СумДУ, 2006
62006
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20