Подписаться
Анатолій Довбиш
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Інформаційний синтез інтелектуальних систем керування: Підхід, що ґрунтується на методі функціонально-статистичних випробувань
АС Краснопоясовський
Суми: Видавництво СумДУ 261, 2004
1662004
Основи проектування інтелектуальних систем
АС Довбиш
Вид-во СумДУ, 2009
1302009
Information-extreme algorithm for recognizing current distribution maps in magnetocardiography
AS Dovbysh, SS Martynenko, AS Kovalenko, NN Budnyk
Journal of automation and information sciences 43 (2), 2011
332011
Information-extreme algorithm for optimizing parameters of hyperellipsoidal containers of recognition classes
AS Dovbysh, NN Budnyk, VV Moskalenko
Journal of automation and information sciences 44 (10), 2012
302012
Інтелектуальні інформаційні технології в електронному навчанні
АС Довбиш, АВ Васильєв, ВО Любчак
Вид-во СумДУ, 2013
242013
Основи теорії розпізнавання образів: навч. посіб.: у 2 ч.
АС Довбиш, ІВ Шелехов
Суми: Сумський державний університет, 2015
19*2015
Класифікаційний аналіз даних: Навчальний посібник
АС Краснопоясовський
Суми: Видавництво СумДУ, 2002
142002
Інтелектуальна система підтримки прийняття рішень для керування вирощуванням монокристалів
АС Довбиш, ВС Суздаль, ВВ Москаленко
Видавництво СумДУ, 2011
122011
Оптимізація контейнерів класів розпізнавання за методом функціонально-статистичних випробувань
АС Краснопоясовський
Автоматизированные системы управления и приборы автоматики, 69-76, 2002
112002
Про вибір критерію функціональної ефективності системи розпізнавання, що навчається
АС Краснопоясовський, АВ Черниш, ОЮ Сластушевський
Радиоэлектроника и информатика, 121-124, 2001
112001
Iнформацiйний синтез iнтелектуальних систем керування: Пiдхiд, що ґрунтується на методi функцiонально-статистичних випробувань
АС Краснопоясовський
102004
Класифікаційне управління технологічним процесом виробництва складних мінеральних добрив
AC Краснопоясовський, ОМ Кий, BM Волков, MB Козинець, IB Шелехов
Восточно-Европейский журнал передовых технологий, 12-17, 2003
92003
Оптимізація контрольних допусків на ознаки розпізнавання за методом функціонально-статистичних випробувань
АС Краснопоясовський
Штучний інтелект, 53-61, 2003
92003
Оптимізація ієрархічної структури даних інтелектуальної системи функціонального діагностування технічного стану складної машини
АС Довбиш, ВІ Зимовець, МВ Бібик
Вісник Національного технічного університету ХПІ. Серія: Системний аналіз …, 2018
82018
Інтелектуальна система діагностування онкопатологій
АС Довбиш, ОП Чекалов, СС Мартиненко
Радіоелектронні і комп’ютерні системи, 78–83-78–83, 2009
82009
Оптимізація контрольних допусків на ознаки розпізнавання в інформаційно-експериментальних методах автоматичної класифікації
АС Довбиш, МВ Козинець, СМ Котенко
Видавництво СумДУ, 2007
82007
Машинна оцінка знань студентів у системі керування дистанційним навчанням
АС Довбиш, ВО Любчак, СО Петров
Видавництво СумДУ, 2007
82007
Вступ до інформаційного аналізу і синтезу інфокомунікаційних систем: навч. посіб.
ВВ Москаленко, АС Довбиш
Суми: СумДУ, 2016
72016
Информационно-экстремальный алгоритм обучения системы диагностирования патологических процессов
АС Довбыш, ДСАС Мохамед, АА Стадник
Инновации в науке, 45-54, 2013
72013
Система підтримки прийняття рішень для визначення схеми лікування гострої кишкової інфекції
АС Довбиш, ГА Стадник, КС Полов’ян
Вісник Сумського державного університету. Сер.: Технічні науки, 25-31, 2012
72012
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20