Александра Сорока
Александра Сорока
Одесский национальный экономический университет, факультет
No verified email
Title
Cited by
Cited by
Year
Модель функціональної компетентності керівника сучасного навчально-виховного закладу
ОВ Сорока
Вісник Черкаського університету.–Черкаси, 150-156, 2009
152009
Трудовий потенціал управлінських кадрів: формування та розвиток: Монографія/МОН України. Одеський держ. економічний унівтет
ВГ Никифоренко, ОВ Сорока
Одеса, ПАЛЬМІРА, 2009
122009
Якість життя населення регіону: аналіз, прогнозування, соціальна політика
ВГ Никифоренко, ТІ Богданова, ТП Збрицька, ЛВ Іванова, ...
Атлант, 2012
112012
Сутність, наслідки та профілактика моббінгу у трудових колективах [Електронний ресурс]
ОВ Сорока
Modern directionsof theoretical and applied researches. ru: електрон. журн…, 2011
102011
HR-брендінг в системі управління персоналом сучасної організації
МС Татаревська, ОВ Сорока, ОО Лосікова
Економіка і регіон, 57-62, 2014
62014
Соціальна стратегія організація: сутність та необхідність розробки
ОВ Сорока, АВ Сорока
Гельветика, 2014
52014
Бренд закладу вищої освіти–основа конкурентоспроможності на ринку освітніх послуг
ОВ Сорока, МС Кривцова
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні…, 2018
42018
Соціальна стратегія у системі управління сучасним підприємством
ОВ Сорока, МС Кривцова
ДВНЗ Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2014
42014
Передумови формування та використання трудового потенціалу регіону
ТП Збрицька, ОВ Сорока, МВ Новицький, ТП Збрицкая, АВ Сорока, ...
32017
Управління знаннями у сучасних організаціях
ОВ Сорока
Сборник научных трудов SWorld 35 (2), 20-27, 2013
32013
Проблеми та перспективи управління талантами в сучасних організаціях
МС Татаревська, ОВ Сорока
Вісник соціально-економічних досліджень, 160-164, 2013
32013
HR-бренд: сутність та стан в Україні
ОВ Сорока, КВ Красовська, АВ Сорока
22016
Анализ ядерной безопасности отработавшего топлива в бассейнах выдержки Хмельницкой атомной электростанции
ВЮ Кравец, АВ Сорока
Енергетика, 84-90, 2013
22013
Економіка праці та соціально-трудові відносини: Навчальний посібник
ТП Збрицька, МС Татаревська, ОВ Сорока
22012
Економіка праці та соціально-трудові відносини: Навчальний посібник
ТП Збрицька, МС Татаревська, ОВ Сорока
22012
Забезпечення кадрової безпеки як функція управління персоналом
A Soroka
Вісник соціально-економічних досліджень, 53-63, 2018
12018
Кредитна політика банку як основа управління кредитним ризиком
АВ Сорока, АР Колесникова
Молодий вчений, 769-772, 2017
12017
Трудовий потенціал персоналу: формування та розвиток
ОВ Сорока, ІА Бутенко
Економічні інновації, 2012
12012
ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ РОЗВИТКУ УПРАВЛІНСЬКИХ КАДРІВ НА МІКРОРІВНІ
ВГ Никифоренко, ОВ Сорока
В, Даля, 135-143, 2007
12007
Методичні підходи до оцінювання людського потенціалу на рівні регіону
ОВ Сорока, МС Кривцова
2018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20