Михайло Ведмедєв
Михайло Ведмедєв
СумДПУ імені А.С.Макаренка історичний ф-т каф. філософії
Підтверджена електронна адреса в sspu.sumy.ua
НазваПосиланняРік
Общая теория систем как основа концепций самоорганизации
ММ Ведмедев
Самоорганизация в природе и обществе: тез. докл. науч. конф. Л, 14-15, 1988
81988
Культурні ресурси продуктивного мислення
Ведмедєв
Суми: Університетська книга, 2011
6*2011
Науково-технічний потенціал: складнощі оцінки
ММ Ведмедєв
СумДПУ імені АС Макаренка, 2017
12017
Информационная и интеллектуальная доступность знаниевых ресурсов
ММ Ведмедєв
12016
Епістемологічний конструктивізм: проблема інтерпретації
ММ Ведмедєв
ББК 87.6 Ф 56 Друкується згідно з рішенням вченої ради Сумського державного …, 2008
12008
Знання як джерело інновацій: епістемологічний аспект
ММ Ведмедєв
СумДПУ імені АС Макаренка, 2018
2018
Наука й освіта в контексті інноваційного розвитку
ММ Ведмедєв
СумДПУ імені АС Макаренка, 2018
2018
Легитимизация знания в контексте знаниевых обществ
ММ Ведмедєв
СумДПУ імені АС Макаренка, 2017
2017
ЭПИСТЕМОЛОГИЯ КРЕАТИВНОСТИ: ФЕНОМЕН КУЛЬТУРНЫХ РЕСУРСОВ
ММ Ведмедев
Wschodnioeuropejskie Czasopismo Naukowe 14 (4), 75-79, 2016
2016
Принципи конструктивізму і перформативності знання в концепції Ж.-Ф. Ліотара
ММ Ведмедєв
2015
Культурні ресурси продуктивності мислення: філософсько-методологічний аналіз
ММ Ведмедєв
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2015
2015
Спонтанность познания и синергетика
ММ Ведмедєв
2015
КУЛЬТУРНЫЕ РЕСУРСЫ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В КОНТЕКСТЕ КОНСТРУКТИВИСТСКОГО ДИСКУРСА
ММ Ведмедев
Наука и Мир 2 (3), 123-127, 2014
2014
Продуктивність мислення: психологічні чинники і культурні ресурси
ММ Ведмедєв
Гуманітарні студії, 23-29, 2014
2014
ЯЗЫКОВОЕ РАЗНООБРАЗИЕ КАК УСЛОВИЕ КОГНИТИВНОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ
ММ Ведмедев
SCIENCE AND WORLD, 52, 2013
2013
Неклассическая эпистемология: синергетический образ познания
ММ Ведмедев
Теоретические и методологические проблемы современных наук, 180-186, 2013
2013
ДОСТУПНОСТЬ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ: КОГНИТИВНЫЙ АСПЕКТ
ММ Ведмедев
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: НОВОЕ СЛОВО В НАУКЕ …, 2013
2013
Знание-ресурс и параметры состояния науки
ММ Ведмедев
Историческая и социально-образовательная мысль, 2013
2013
Соціальний конструктивізм у науці і проблема культурних ресурсів пізнання
ММ Ведмедєв
2012
Ресурсный статус знания в знаниевом обществе: экономика и эпистемология
Ведмедев
Социология, политология, философия и история:тенденции развития в …, 2012
2012
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20