Борак Костянтин  Вікторович (ORCID 0000-0002-5611-4707)
Борак Костянтин Вікторович (ORCID 0000-0002-5611-4707)
Житомирський агротехнічний коледж
Подтвержден адрес электронной почты в домене zhatk.zt.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Зарубіжний досвід діяльності органів, що здійснюють повноваження, пов’язані із виконанням судових рішень, та його адаптація до вітчизняної правової системи
ДВ Сіверін
Європейські перспективи, 81-87, 2014
14*2014
Підвищення зносостійкості робочих органів дискових ґрунтообробних знарядь методом електроерозійної обробки
СМ Герук
Тези доповідей Міжнародної науково-технічної конференції присвяченій, 19-21, 0
7
Методика експлуатаційних досліджень зношування робочих органів дискових ґрунтообробних знарядь
СМ Герук, КВ Борак
КНТУ, 2009
32009
Методика дослідження впливу способу зберігання на абразивну зносостійкість робочих органів ґрунтообробних машин
ВІ Дворук, КВ Борак
Problems of Tribology 71 (1), 14-18, 2014
22014
Підвищення зносостійкості конструкційної сталі при терті ковзання в масі незакріпленого абразиву методом електроерозійної обробки
ВІ Дворук, КВ Борак, СС Добранський
Problems of Tribology 74 (4), 91-95, 2014
22014
Експериментальні дослідження ерозійного зносу серійних контакт-деталей пускачів як функція кількості комутацій
ВВ Коробський
Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування …, 2013
22013
Визначення граничного зносу вирізних сферичних дисків грунтообробних знарядь
КВ Борак, ОМ Балан
Вісник Харківського національного технічного університету сільського …, 2016
12016
Фізико-математичне моделювання трибосистеми робочий орган-ґрунт
ВІ Дворук, КВ Борак
Проблеми трибології, 78-82, 2015
12015
Вплив легування хромом конструкційної сталі на її абразивну зносостійкість після високотемпературної термомеханічної обробки (ВТМО)
ВІ Дворук
Problems of Tribology 73 (3), 59-65, 2014
12014
Модель відносного зношування робочого органу як випадковий процес та програмна підтримка для визначення відліків його реалізацій
КВ Борак
Вісник Харківського національного технічного університету сільського …, 2012
12012
Влияние наработки на коэффициент изменения формы рабочих органов дисковых почвообрабатывающих орудий
КВ Борак
Проблемы современной науки и образования, 2012
12012
Вплив електроерозійної обробки на хімічний склад сталі Х12
СМ Герук, КВ Борак
ЖДТУ, 2011
12011
Розподіл мікротвердості в поверхневому шарі після електроерозійної обробки
КВ Борак
Житомирський національний агроекологічний університет, 2011
12011
Вплив електроерозійної обробки на хімічний склад та структуру сталі 65Г
КВ Борак
КНТУ, 2011
12011
НАУКОВІ ОСНОВИ ДОСЯГНЕННЯ ЕФЕКТУ САМОЗАГОСТРЮВАННЯ РІЗАЛЬНИХ ЕЛЕМЕНТІВ РОБОЧИХ ОРГАНІВ ҐРУНТООБРОБНИХ МАШИН
КВ Борак
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ МАШИНИ, 18-40, 2020
2020
Аналіз математичних моделей процесу зношування в абразивній масі
ВВ Аулін, КВ Борак
Скидан ОВ ректор Житомирського національного агроекологічного університету …, 2020
2020
Вплив рослинних решток на інтенсивність абразивного зношування робочих органів ґрунтообробних машин
КВ Борак
ЦНТУ, 2020
2020
Вплив вологості грунту на інтенсивність зношування робочих органів грунтообробних машин
КВ Борак
ХНТУСГ, 2020
2020
Забезпеченість вітчизняною ґрунтообробною технікою агропромислового комплексу України
МО Браславська, КВ Борак
ХНТУСГ, 2020
2020
ИЗМЕНЕНИЕ ПОВЕРХНОСТНОЙ ТВЕРДОСТИ ЛЕМЕШНО-ЛАПОВЫХ РАБОЧИХ ОРГАНОВ ПОЧВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ МАШИН В ПРОЦЕССЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ
КВ Борак
Биоресурсы и природопользование 12 (1-2), 90-96, 2020
2020
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20