Follow
Григорій Мозолевич
Григорій Мозолевич
Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
Verified email at diit.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Моделювання роботи залізничного напрямку
ДМ Козаченко, ГЯ Мозолевич, ОВ Власюк
Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені…, 2009
242009
Дослідження параметрів потоків поїздів на залізничних напрямках
ДМ Козаченко, ГЯ Мозолевич
Восточно-Европейский журнал передовых технологий 3 (5 (45)), 17-21, 2010
142010
Математична модель вибору раціональних варіантів пропуску поїздопотоків по залізничній мережі
ЮВ Чибісов, ГЯ Мозолевич
Восточно-Европейский журнал передовых технологий 3 (11 (57)), 37-41, 2012
132012
Визначення раціональних параметрів поїздопотоків на залізничних напрямках
ДМ Козаченко, ГЯ Мозолевич, ОО Мазуренко
Восточно-Европейский журнал передовых технологий 2 (3 (50)), 40-45, 2011
122011
Удосконалення технології пропуску поїздопотоків на паралельних напрямках та у залізничних вузлах
ГЯ Мозолевич
І Междунар. науч.-практ. конф.Перспективы взаимодействия железных дорог и…, 2012
92012
Основные критерии и задания IT-системы в логистике 5PL провайдера
ГВ Сагиров, ГЯ Мозолевич, АМ Окороков
Транспортные системы и технологии перевозок, 75-79, 2016
52016
Дослідження поїздопотоків Дніпроперовського залізничного вузла
ГЯ Мозолевич
Вісник НТУ ХПІ.–Х.: ХПІ, 72-78, 2011
52011
Дослідження характеристик поїздопотоків дніпропетровського залізничного вузла
ГЯ Мозолевич, ЮВ Чибісов
НТУ" ХПІ", 2011
52011
Дослiдження параметрiв потокiв поїздiв на залiзничних напрямках
ДМ Козаченко, ГЯ Мозолевич
Восточно-Европейский журнал передовых технологий, 17, 2010
52010
Енергоефективне керування поїздопотоком як засіб удосконалення перевізного процесу
ГЯ Мозолевич, АВ Троян
Транспортные системы и технологии перевозок, 80-87, 2015
42015
Аналіз стану та проблем залізничного транспорту України (препринт)
ГЯ Мозолевич, БО Юхіна, ЮВ Мацапура
ДРІДУ НАДУ, м. Дніпропетровськ, 2014
42014
Задача рационального распределения потоков поездов по железнодорожному полигону, который принадлежит нескольким собственникам
ГЯ Мозолевич
Ростовский государственный университет путей сообщения, г. Ростов-на-Дону, 2013
42013
Підвищення ефективності процесу перевезень за рахунок визначення раціональних параметрів поїздопотоків
ГЯ Мозолевич
Дніпропетровськ: М-во інфраструктури Укр., Дніпропетровський нац. ун-т…, 2011
42011
Інтеграція України до Європейського дослідницького простору. 2021
ГЯ Мозолевич
URL: http://hnpu. edu. ua/sites/default/files/files/Nauka/News/28_10_21…, 2021
32021
Діагностування стану рейкового кола тональної частоти
ІО Романцев, БМ Бондаренко, ГЯ Мозолевич
ДонІЗТ, 2012
32012
Повышение эффективности пропуска поездопотоков на направлении Донбасс–Приднепровье–Кривбасс
ГЯ Мозолевич, ЮВ Чибисов
32012
Підвищення конкурентоспроможності залізничного транспорту за рахунок управління параметрами вантажних поїздопотоків
ГЯ Мозолевич, ДМ Козаченко, ЮВ Чибісов, ВО Мозолевич
Транспортные системы и технологии перевозок, 74-79, 2011
32011
Вплив основних параметрів поїздопотоку на загальний прибуток залізниць
HYA Mozolevich, AV Troian
Science and Transport Progress, 58-76, 2015
22015
Повышение эффективности подготовки студентов за счет использования тренажерных комплексов
ГЯ Мозолевич, РВ Вернигора
Міжнар. наук. вісн.: зб. наук. ст. за матеріалами XXV Міжнар. науково-практ…, 2013
22013
Роль е-інфраструктур у підтримці наукової діяльності: виклики та перспективи
АВ Яцишин, ГЯ Мозолевич, ТМ Яцишин, АС Сухіх
Наука, технології, інновації, 64-77, 2023
12023
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20