Олена Михайлівна Бабенко
Олена Михайлівна Бабенко
СумДПУ імені А.С.Макаренка, ПГФ, кафедра хімії та МНХ
Підтверджена електронна адреса в sspu.sumy.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Предметні компетенції з хімії як складова ключових компетенцій особистості
ОМ Бабенко
Біологія і хімія в школі, 41-43, 2005
232005
Формування знань з основ біохімії в учнів класів біолого-хімічного профілю навчання
ОМ Бабенко
Національний педагогічний університет ім М.П.Драгоманова, 2010
42010
Сучасні дидактичні принципи в шкільній хімічній і біологічній освіті
НН Чайченко, ОМ Бабенко
Біологія і хімія в школі, 17-22, 2003
42003
Організація самостійної роботи студентів з методики навчання хімії
ОМ Бабенко
Актуальні питання природничо-математичної освіти : Збірник наукових робіт, 2013
32013
Організація самостійної роботи студентів з методики навчання хімії
ОМ Бабенко
Актуальні питання природничо-математичної освіти : Збірник наукових робіт, 2012
32012
Етапи формування предметних компетенцій з хімії учнів середньої загальноосвітньої школи
ОМ Бабенко
Педагогічні науки. Стан та перспективи шкільної хімічної освіти, 43-49, 2005
32005
Смешанное обучение в высшем учебном заведении
ЕМ Бабенко
Актуальные проблемы химического образования в средней и высшей школе …, 2016
22016
Оцінювання та контроль знань учнів на заняттях спецкурсів
ОМ Бабенко
Завдання і перспективи навчання хімії у профільній школі : матеріали …, 2009
2*2009
Сучасні вимоги до професійної компетентності вчителя
ОМ Бабенко
Проблеми якості природничої педагогічної освіти. ХІІІ Каришинські читання …, 2006
2*2006
Підготовка учнів до зовнішнього незалежного оцінювання з хімії
ЮВ Ліцман, ТВ Диченко, ОМ Бабенко
Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : Науковий журнал …, 2012
12012
Створення та впровадження міжпредметних курсів за вибором у старшій школі
ОМ Бабенко
Педагогічні науки. Профільна освіта: збірник наукових праць 1, 9-15, 2009
12009
Біохімічна компетентність випускників 12-річної школи
ОМ Бабенко
Моделі компетентного випускника 12-річної школи: сутність, пріоритети, пошук …, 2007
12007
Механізми формування масової свідомості українців в умовах суспільних невизначеностей
ВВ Горбов, ВВ Горбов, ОМ Бабенко
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020
2020
Скрайбінг у організації навчально-пізнавальної діяльності школярів з хімії
ТО Бондаренко, ОМ Бабенко
Міжнародна науково-практичної конференція "Problems and prospects of …, 2019
2019
Навчання хімії у інклюзивних класах
ОМ Бабенко
Міжнародна науково-практична конференція "Підготовка майбутніх учителів …, 2019
2019
Навчання хімії у класах з інклюзивною освітою
ЮВ Нагорна, БО М.
VІІІ Міжнародна наукова конференція, присвяченої 10-річчю створення …, 2019
2019
Особливості викладання хімії неорганічної для іноземних студентів у СумДПУ імені А. С. Макаренка
ЮВ Харченко, ОМ Бабенко
Збірник наукових праць «Актуальні питання природничо-математичної освіти», 2019
2019
Інклюзивна освіта та її переваги
ОМ Бабенко, ОА Глова
Природничі науки : Збірник наукових праць, 103-106, 2019
2019
Особливості впровадження інноваційних педагогічних технологій у процес навчання хімії
ОМ Бабенко
Збірник наукових праць «Актуальні питання природничо-математичної освіти», 41-47, 2018
2018
Застосування сервісу LearningApps на уроках хімії під час вивчення теми «Вода»
ОМ Бабенко
Збірник наукових праць «Актуальні питання природничо-математичної освіти …, 2018
2018
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20