Follow
Ірина Шкура/Ирина Шкура/Iryna Shkura
Ірина Шкура/Ирина Шкура/Iryna Shkura
Університет імені Альфреда Нобеля, к.е.н., доцент
Verified email at duan.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Становлення та розвиток інститутів спільного інвестування в Україні
ІС Шкура
ДУАН, 2009
92009
Роль соціально відповідального інвестування у забезпеченні сталого розвитку України
ІС Шкура
Економічний нобелівський вісник, 252–262-252–262, 2016
82016
Іноземний капітал в банківському секторі України
ІС Шкура
Вісник Академії митної служби України, 17, 2007
72007
The role of socially responsible investment in ensuring sustainable development of Ukraine
IS Shkura
Economic Nobel Herald 1 (9), 252-262, 2016
62016
The regional peculiarities of SRI development
I Shkura
Journal of Economics and Management 37 (3), 107-138, 2019
52019
Socially responsible investment in Ukraine
I Shkura
Journal of Economics & Management 27, 75-95, 2017
52017
Тенденції в умовах іноземного інвестування в економіку України
ІС Шкура
Академ. Огляд: економіка та підприємництво, 17-21, 2002
52002
Оцінка механізму оподаткування нерухомого майна, відмінного від земельної ділянки
ІС Шкура
Вісник ДДФА. Економічні науки, 145-152, 2014
42014
Деятельность институциональных инвесторов в Украине
ИС Шкура
Кримський науковий центр НАН України і МОН України, 2006
42006
Транснаціоналізація світової економіки
ЕМ Лимнова, СВ Кузьмінов, ГЯ Глуха, І Шкура
Дніпро: Університет імені Альфреда Нобеля, 2019
32019
Прагматика застосування методів оцінки інвестиційних проектів в українських реаліях
ІС Шкура
Європейський вектор економічного розвитку. Економічні науки, 133–143-133–143, 2016
32016
Дискусійні питання реформування пенсійної системи: світовий досвід
ІС Шкура
ДУАН, 2012
32012
Assessing Ukrainian banking performance before and after the crisis
I Shkura, B Peitsch
Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation, 29-42, 2011
32011
Зарубіжний досвід упровадження міждисциплінарних освітніх програм та можливості його застосування в Україні
І Шкура, Ю Шулик
Бердянськ: БДПУ, 2020
22020
Розвиток соціально відповідального інвестування у світі
ІС Шкура
Академічний огляд, 80-88, 2018
12018
Оцінка стану трудової міжнародної міграції українців
ІС Шкура, ТО Щербініна
Академічний огляд, 109-118, 2018
12018
Соціально відповідальні інвестиції у зарубіжній практиці застосування.
ІС Шкура
Університет імені Альфреда Нобеля, 2017
12017
Вплив пенсійної реформи на розвиток ринку капіталів України
І Шкура
Вісник Національного університету Львівська політехника, 327-332, 2012
12012
The investment attractiveness of Switzerland as a permanent leader of sustainable economic development
I Shkura, K Yavtushynskaya
Journal of Modern Economic Research 3 (1), 29-45, 2021
2021
Національні економіки в глобальному світі
АО Задоя, ОА Задоя, СВ Кузьмінов, ЕМ Лимонова, ІС Шкура, ...
Університет імені Альфреда Нобеля, 2021
2021
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20