Подписаться
Олександр Петрук / Olexander Petruk / Oleksandr Petruk / Петрук О.М. / Petruk O.M.
Олександр Петрук / Olexander Petruk / Oleksandr Petruk / Петрук О.М. / Petruk O.M.
професор кафедри фінансів та цифрової економіки, державний університет "Житомирська політехніка"
Подтвержден адрес электронной почты в домене ztu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Бухгалтерський фінансовий облік: Підручник / За ред. проф.Ф.Ф. Бутинця
ФФ Бутинець, НМ Малюга, ОМ Петрук
Житомир: ПП “Рута”, 2006
940*2006
Фінансовий менеджмент : навч. посіб.
ГГ Кірейцев, ММ Александрова, СВ Бардаш, ОМ Петрук
Житомир: ЖІТІ, 2001
5322001
Страхування: навчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів економічних спеціальностей
ММ Александрова, ОМ Петрук, КК Уллубієва
Житомир: ЖДТУ, 2011
260*2011
Гармонізація національних систем бухгалтерського обліку: Монографія
OM Petruk
Житомирський державний технологічний університет, 2005
232*2005
Банківська справа: навч. посіб.
ОМ Петрук
К.: Кондор 200, 62, 2004
1972004
Облік зовнішньоекономічної діяльності: підручник
ФФ Бутинець, ІВ Жиглей, ОМ Петрук
Житомир: ПП “Рута”, 2006
121*2006
Розвиток національної системи бухгалтерського обліку в Україні: стратегія, гармонізація, регламентація
ОМ Петрук
ОМ Петрук/автореф Спеціальність 8, 2006
86*2006
Регулювання бухгалтерського обліку в Україні: теорія, методологія, практика: Монографія
ОМ Петрук
Житомир: ЖДТУ, 66, 2006
672006
Сутність криптовалюти як методологічна передумова її облікового відображення
ОМ Петрук, ОС Новак
«Вісник ЖДТУ»: Економіка, управління та адміністрування, 48-55, 2017
61*2017
Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті
ФФ Бутинець, ММ Александрова, ТВ Барановська, ГА Буравков, ...
Житомирський державний технологічний університет, 2004
612004
Теорія та практика венчурного фінансування: Монографія
ОМ Петрук, СЗ Мошенський
Житомир: ЖДТУ, 2008
51*2008
Фінанси підприємств: навчальний посібник
ГГ Кірейцев, НГ Виговська, ОМ Петрук
ГГ Кірейцев.–[2-е вид. перероб та доп.]–К.: ЦУЛ, 2002
372002
Облік та аналіз договірних відносин: проблеми теорії та практики
ОМ Петрук
Житомир: ЖІТІ 332, 1999
33*1999
Банківська справа: Навч. пос./За ред. д-р екон. наук, проф. ФФ Бутинця
ОМ Петрук
К.: Кондор, 2004
31*2004
Фінанси підприємств: навч. посіб.
ГГ Кірейцев, ОМ Петрук
Ж.: Вид-во ІТІ, 2002
29*2002
Банківські операції:[навч. посіб.]
ОМ Петрук, СЗ Мошенський, ОС Новак
Житомир: ЖДТУ, 2011
282011
Облікова політика підприємства в системі регулювання бухгалтерським обліком
ОМ Петрук, ТВ Барановська
Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу …, 2005
27*2005
Natsionalna ekonomichna bezpeka [National economic security]
AI Sukhorukov, SZ Moshenskyi, OM Petruk
Zhytomyr: Ruta, 2010
252010
Бухгалтерський словник
ФФ Бутинець, ОМ Петрук
Житомир: ПП “Рута, 2001
25*2001
Особливості розвитку системи фінансового моніторингу
ОМ Петрук, КД Левківська
«Вісник ЖДТУ»: Економіка, управління та адміністрування, 288-293, 2013
212013
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20