Подписаться
Олександр Петрук / Olexander Petruk / Oleksandr Petruk / Петрук О.М. / Petruk O.M.
Олександр Петрук / Olexander Petruk / Oleksandr Petruk / Петрук О.М. / Petruk O.M.
професор кафедри фінансів та цифрової економіки, державний університет "Житомирська політехніка"
Подтвержден адрес электронной почты в домене ztu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Бухгалтерський фінансовий облік: Підручник / За ред. проф.Ф.Ф. Бутинця
ФФ Бутинець, НМ Малюга, ОМ Петрук
Житомир: ПП “Рута”, 2006
978*2006
Фінансовий менеджмент : навч. посіб.
ГГ Кірейцев, ММ Александрова, СВ Бардаш, ОМ Петрук
Житомир: ЖІТІ, 2001
5582001
Страхування: навчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів економічних спеціальностей
ММ Александрова, ОМ Петрук, КК Уллубієва
Житомир: ЖДТУ, 2011
265*2011
Гармонізація національних систем бухгалтерського обліку: Монографія
OM Petruk
Житомирський державний технологічний університет, 2005
234*2005
Банківська справа: навч. посіб.
ОМ Петрук
К.: Кондор 200, 62, 2004
1982004
Облік зовнішньоекономічної діяльності: підручник
ФФ Бутинець, ІВ Жиглей, ОМ Петрук
Житомир: ПП “Рута”, 2006
125*2006
Розвиток національної системи бухгалтерського обліку в Україні: стратегія, гармонізація, регламентація
ОМ Петрук
ОМ Петрук/автореф Спеціальність 8, 2006
86*2006
Регулювання бухгалтерського обліку в Україні: теорія, методологія, практика: Монографія
ОМ Петрук
Житомир: ЖДТУ, 66, 2006
672006
Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті
ФФ Бутинець, ММ Александрова, ТВ Барановська, ГА Буравков, ...
Житомирський державний технологічний університет, 2004
662004
Сутність криптовалюти як методологічна передумова її облікового відображення
ОМ Петрук, ОС Новак
«Вісник ЖДТУ»: Економіка, управління та адміністрування, 48-55, 2017
62*2017
Теорія та практика венчурного фінансування: Монографія
ОМ Петрук, СЗ Мошенський
Житомир: ЖДТУ, 2008
52*2008
Фінанси підприємств: навчальний посібник
ГГ Кірейцев, НГ Виговська, ОМ Петрук
ГГ Кірейцев.–[2-е вид. перероб та доп.]–К.: ЦУЛ, 2002
372002
Банківські операції:[навч. посіб.]
ОМ Петрук, СЗ Мошенський, ОС Новак
Житомир: ЖДТУ, 2011
352011
Облік та аналіз договірних відносин: проблеми теорії та практики
ОМ Петрук
Житомир: ЖІТІ 332, 1999
34*1999
Банківська справа: Навч. пос./За ред. д-р екон. наук, проф. ФФ Бутинця
ОМ Петрук
К.: Кондор, 2004
32*2004
Фінанси підприємств: навч. посіб.
ГГ Кірейцев, ОМ Петрук
Ж.: Вид-во ІТІ, 2002
30*2002
Облікова політика підприємства в системі регулювання бухгалтерським обліком
ОМ Петрук, ТВ Барановська
Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу …, 2005
27*2005
Natsionalna ekonomichna bezpeka [National economic security]
AI Sukhorukov, SZ Moshenskyi, OM Petruk
Zhytomyr: Ruta, 2010
252010
Бухгалтерський словник
ФФ Бутинець, ОМ Петрук
Житомир: ПП “Рута, 2001
25*2001
Особливості розвитку системи фінансового моніторингу
ОМ Петрук, КД Левківська
«Вісник ЖДТУ»: Економіка, управління та адміністрування, 288-293, 2013
202013
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20