Підписатись
Олександр Петрук / Olexander Petruk / Oleksandr Petruk / Петрук О.М. / Petruk O.M.
Олександр Петрук / Olexander Petruk / Oleksandr Petruk / Петрук О.М. / Petruk O.M.
професор кафедри фінансів та цифрової економіки, державний університет "Житомирська політехніка"
Підтверджена електронна адреса в ztu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Бухгалтерський фінансовий облік: Підручник / За ред. проф.Ф.Ф. Бутинця
ФФ Бутинець, НМ Малюга, ОМ Петрук
Житомир: ПП “Рута”, 2006
954*2006
Фінансовий менеджмент : навч. посіб.
ГГ Кірейцев, ММ Александрова, СВ Бардаш, ОМ Петрук
Житомир: ЖІТІ, 2001
5572001
Страхування: навчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів економічних спеціальностей
ММ Александрова, ОМ Петрук, КК Уллубієва
Житомир: ЖДТУ, 2011
271*2011
Гармонізація національних систем бухгалтерського обліку: монографія
OM Petruk
Житомирський державний технологічний університет, 2005
238*2005
Банківська справа
ОМ Петрук
навч. посіб./ОМ Петрук, 2004
1972004
Облік зовнішньоекономічної діяльності: підручник
ФФ Бутинець, ІВ Жиглей, ОМ Петрук
Житомир: ПП “Рута”, 2006
111*2006
Розвиток національної системи бухгалтерського обліку в Україні: стратегія, гармонізація, регламентація
ОМ Петрук
ОМ Петрук/автореф Спеціальність 8, 2006
87*2006
Сутність криптовалюти як методологічна передумова її облікового відображення
ОМ Петрук, ОС Новак
«Вісник ЖДТУ»: Економіка, управління та адміністрування, 48-55, 2017
66*2017
Регулювання бухгалтерського обліку в Україні: теорія, методологія, практика: Монографія
ОМ Петрук
Житомир: ЖДТУ, 66, 2006
662006
Теорія та практика венчурного фінансування: Монографія
ОМ Петрук, СЗ Мошенський
Житомир: ЖДТУ, 2008
55*2008
Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті
ФФ Бутинець, ММ Александрова, ТВ Барановська, ГА Буравков, ...
Житомирський державний технологічний університет, 2004
502004
Банківська справа: Навч. пос./За ред. д-р екон. наук, проф. ФФ Бутинця
ОМ Петрук
К.: Кондор, 2004
41*2004
Фінанси підприємств: навч. посіб.
ГГ Кірейцев, ОМ Петрук
Ж.: Вид-во ІТІ, 2002
37*2002
Облік та аналіз договірних відносин: проблеми теорії та практики
ОМ Петрук
Житомир: ЖІТІ 332, 1999
32*1999
Natsionalna ekonomichna bezpeka [National economic security]
AI Sukhorukov, SZ Moshenskyi, OM Petruk
Zhytomyr: Ruta, 2010
272010
Облікова політика підприємства в системі регулювання бухгалтерським обліком
ОМ Петрук, ТВ Барановська
Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу …, 2005
27*2005
Особливості розвитку системи фінансового моніторингу
ОМ Петрук, КД Левківська
«Вісник ЖДТУ»: Економіка, управління та адміністрування, 288-293, 2013
252013
Фінанси підприємств: навчальний посібник
ГГ Кірейцев, НГ Виговська, ОМ Петрук
ГГ Кірейцев.–[2-е вид. перероб та доп.]–К.: ЦУЛ, 2002
252002
Бухгалтерський словник
ФФ Бутинець, ОМ Петрук
Житомир: ПП “Рута, 2001
25*2001
Concept and classification of derivative financial instruments as a methodological precision on their regulation in the financial services market
O Novak, T Osadcha, O Petruk
Baltic Journal of Economic Studies 5 (3), 135-144, 2019
192019
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20