Подписаться
Viktoriia Shlykova, Вікторія Шликова
Viktoriia Shlykova, Вікторія Шликова
Senior researcher, PhD, Research center for industrial development problems of NAS of Ukraine
Подтвержден адрес электронной почты в домене ndc-ipr.org - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Соціально-економічний потенціал сталого розвитку України та її регіонів: національна доповідь / за ред. акад. НАН України Е.М. Лібанової, акад. НААН України М.А. Хвесика. – К …
МА Хвесик, ЕМ Лібанова
ДУ ІЕПСР НАН України, 2014
222014
Моделювання змін зовнішньоторговельних зв’язків у контексті розширення Європейського Союзу
ОЮ Полякова, ВО Шликова
Проблеми економіки, 330-336, 2014
15*2014
Оцінки торгівлі доданою вартістю у світовій економіці
МО Кизим, ВЄ Хаустова, ВО Шликова, ГВ Крамарев, АО Пінчук
Problems of Economy, 2018
7*2018
Доходи, умови харчування й тривалість життя населення: порівняльний аналіз України та країн ЄС
ВО ШЛИКОВА, ОМ ЛЕВАНДА
Демографія та соціальна економіка 1 (32), 140-152, 2018
7*2018
Аналіз динаміки та структури зовнішньоторговельної діяльності України
ГВ Крамарев, ВО Шликова, ОМ Леванда
Бизнес Информ, 2019
52019
Науково-технічний розвиток як фактор економічного зростання в Україні
ОМ Тищенко, ВО Шликова
КИЇВСЬКИЙ ІНСТИТУТ БІЗНЕСУ ТА ТЕХНОЛОГІЙ, 57-63, 2011
52011
Україна: реанімація інновацій
ОЮ Полякова, ВО Шликова
Бізнес Інформ, 123-129, 2017
42017
Аналіз впливу окремих факторів на економічне зростання регіонів України
ОМ ТИщЕНКО, ВО ШЛИКОВА
Проблеми економіки, 39-43, 2011
42011
Оцінка участі галузей промисловості України в глобальних ланцюгах створення доданої вартості
ВЄ Хаустова, ОІ Решетняк, ОЮ Полякова, ВО Шликова
Проблемы экономики, 73-85, 2020
3*2020
IS THERE ANY CHANCE FOR UKRAINIAN RESEARCHES IN NANOSCIENCE?
O Polyakova, V Shlykova
Acta Innovations ISSN 2016 (18), 58-66, 2016
32016
Сценарний підхід до оцінки впливу науково-інноваційної діяльності на економіку України
ВО Шликова
Моделювання регіональної економіки, 63-72, 2014
32014
Problem-oriented Management of United Territorial Communities' Development Based on Decentralization under the Pandemic Influence
I Yu, O Ivanova, V Laptiev, O Polyakova, V Shlykova
22021
Development of Ukrainian consumer market in the face of macroeconomic instability.
VO Shlykova, OM Levanda
Business Inform, 247-258, 2019
22019
Патентування біотехнологічних розробок в Україні: тенденції та структура
OY Poliakova, VO Shlykova
Problemy Ekonomiky, 124-131, 2017
2*2017
Benchmarking Study of the Global and Ukrainian Trends in Nanotechnologies’ Scientific Research for the Future NBIC-Society
VSYM Mykola Kyzym, Igor Matyushenko, Olga Polyakova
British Journal of Economics, Management & Trade 13 (2), 1-24, 2016
2*2016
Сравнительный анализ торговли добавленной стоимостью в Беларуси и Украине
АА Быков, СЮ Высоцкий, НА Хаустович, ТВ Хвалько, ОЮ Полякова, ...
Научные труды Белорусского государственного экономического университета, 63-72, 2019
12019
FORECAST OF BIOTECHNOLOGY TRENDS IN THE WORLD AND IN UKRAINE BASED ON ANALYSIS OF PUBLICATIONS AND PATENTS
OY Poliakova, VO Shlykova, IY Buntov
Science and Innovation 15 (1), 31-49, 2019
12019
Оцінка можливостей розширення і заміщення ринків збуту для продукції підприємств реального сектора України: монографія
МО Кизим, ІЮ Матюшенко
Харків: ВД "ІНЖЕК", 2014
12014
Enhancement of Procedure of Budget Process Informational-Analytic Support
O Polyakova, A Merkho, V Shlykova
Business Inform, 2012
1*2012
Problem-oriented Management of United Territorial Communities’ Development Based on Decentralization under the Pandemic Influence
Y Ivanov, O Ivanova, V Laptiev, O Polyakova, V Shlykova
SHS Web of Conferences 126, 2021
2021
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20