Viktoriia Shlykova, Вікторія Шликова
Viktoriia Shlykova, Вікторія Шликова
Researcher, Research center for industrial development problems of NAS (Kharkiv, Ukraine), НДЦ ІПР
Підтверджена електронна адреса в ndc-ipr.org - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Соціально-економічний потенціал сталого розвитку України та її регіонів: національна доповідь / за ред. акад. НАН України Е.М. Лібанової, акад. НААН України М.А. Хвесика. – К …
МА Хвесик, ЕМ Лібанова
ДУ ІЕПСР НАН України, 2014
122014
Моделювання змін зовнішньоторговельних зв’язків у контексті розширення Європейського Союзу
ОЮ Полякова, ВО Шликова
Проблеми економіки, 330-336, 2014
11*2014
Науково-технічний розвиток як фактор економічного зростання в Україні
ОМ Тищенко, ВО Шликова
КИЇВСЬКИЙ ІНСТИТУТ БІЗНЕСУ ТА ТЕХНОЛОГІЙ, 57-63, 2011
52011
Доходи, умови харчування й тривалість життя населення: порівняльний аналіз України та країн ЄС
ВО ШЛИКОВА, ОМ ЛЕВАНДА
Демографія та соціальна економіка 1 (32), 140-152, 2018
3*2018
IS THERE ANY CHANCE FOR UKRAINIAN RESEARCHES IN NANOSCIENCE?
O Polyakova, V Shlykova
Acta Innovations ISSN 2016 (18), 58-66, 2016
32016
Benchmarking Study of the Global and Ukrainian Trends in Nanotechnologies’ Scientific Research for the Future NBIC-Society
VSYM Mykola Kyzym, Igor Matyushenko, Olga Polyakova
British Journal of Economics, Management & Trade 13 (2), 1-24, 2016
3*2016
Аналіз впливу окремих факторів на економічне зростання регіонів України
ОМ ТИщЕНКО, ВО ШЛИКОВА
Проблеми економіки, 39-43, 2011
32011
Сценарний підхід до оцінки впливу науково-інноваційної діяльності на економіку України
ВО Шликова
Моделювання регіональної економіки, 63-72, 2014
22014
Оцінки торгівлі доданою вартістю у світовій економіці
МО Кизим, ВЄ Хаустова, ВО Шликова, ГВ Крамарев, АО Пінчук
Problems of Economy, 2018
12018
Україна: реанімація інновацій
ОЮ Полякова, ВО Шликова
Бізнес Інформ, 123-129, 2017
12017
Оцінка можливостей розширення і заміщення ринків збуту для продукції підприємств реального сектора України: монографія
МО Кизим, ІЮ Матюшенко
Харків: ВД "ІНЖЕК", 2014
1*2014
Enhancement of Procedure of Budget Process Informational-Analytic Support
O Polyakova, A Merkho, V Shlykova
Business Inform, 2012
1*2012
АНАЛіЗ ДИНАМіКИ ТА СТРУКТУРИ ЗОВНіШНЬОТОРГОВЕЛЬНОї ДіЯЛЬНОСТі УКРАїНИ
ГВ Крамарев, ВО Шликова, ОМ Леванда
Бизнес Информ, 2019
2019
Innovation factors in the cyclical development of Ukrainian industries
O Polyakova, V Shlykova
Acta Innovations, 2019
2019
FORECAST OF BIOTECHNOLOGY TRENDS IN THE WORLD AND IN UKRAINE BASED ON ANALYSIS OF PUBLICATIONS AND PATENTS
OY Poliakova, VO Shlykova, IY Buntov
Science and Innovation 15 (1), 31-49, 2019
2019
Державне регулювання інноваційного розвитку України в контексті соціо-економіко-політичних перетворень
ІО Губарєва, ВО Шликова
Моделювання регіональної економіки, 252-259, 2018
2018
Діагностування проблем державного регулювання національної економіки України
ІО Губарєва, ВО Шликова
Вісник СумДУ. Серія "Економіка", 158-164, 2018
2018
Інститути розвитку як інструмент державного регулювання: світовий досвід та перспективи економіки України
ВО Шликова
Вісник СумДУ. Серія "Економіка", 139-148, 2018
2018
Патентування біотехнологічних розробок в Україні: тенденції та структура
OY Poliakova, VO Shlykova
Problemy Ekonomiky, 124-131, 2017
2017
Україна – ЄС: фінансування науки
ОЮ Полякова, ВО Шликова
Міжнародна науково-практична конференція «Конкурентоспроможність та …, 2016
2016
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20