Подписаться
Елена Трохименко
Елена Трохименко
Национальная медицинская академия последипломного образования имени П. Л. Шупика
Нет подтвержденного адреса электронной почты
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Микрометод определения интерферонового статуса человека в пробах цельной крови
ИВ Дзюблик, ЛД Кривохатская, ЕП Трофименко, ЕВ Ковалюк
Лаборат. диагностика, 34-37, 2001
562001
Молекулярные методы диагностики в изучении циркуляции различных генотипов ротавирусов среди детей в Украине
ИВ Дзюблик, ОВ Обертинская, СА Соловьев
Т 5, 42-44, 2010
92010
Віруліцидна дія декаметоксину по відношенню до вірусних тригерів інфекційного загострення бронхіальної астми
ДІВ Панчук С.І., Гуменюк М.І., Трохименко О.П.
Український пульмонологічний журнал, С.48-51, 2014
82014
Адаптація до умов культивування in vitro ротавірусів людини G1-та G2-генотипів, виділених на території України
СО Соловйов, ОП Трохименко, ОВ Обертинська, ЛГ Жолнер
НТУУ «КПІ», 2010
72010
Характеристики цитотоксичної дії декаметоксину в різних культурах клітин
ТОП Панчук С.О.
Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція. Український науково-практичний …, 2014
62014
Визначення in vitro віруліцидної дії декаметоксину на моделях простих і складних вірусів — як можливих тригерів інфекційного загострення бронхіальної астми
ДІВ Трохименко О.П., Панчук С.І.,. Гуменюк М.І
Профілактична медицина: епідеміологія, мікробіологія, вірусологія …, 2013
52013
Особливості біотехнології виділення ротавірусів людини в культурі клітин та їх адаптація до умов культивування
СО Соловйов, ОП Трохименко, ЛГ Жолнер, ОА Шульга
НТУУ «КПІ», 2009
52009
Мікрометоди визначен ня інтерферонового статусу люди ни у пробах цільно крові/Дзюб лик ІВ, Кривохатська ЛД, Тро хименко ОП, Ковалик ОВ
ІВ Дзюблик
Ла бораторна діагностика, 34, 2004
52004
Операційні характеристики ефективності сучасних тестів в етіологічній діагностиці вірусних інфекцій та їх інтерпретація
ІВ Дзюблик, СО Соловйов, ОВ Ковалюк, ОП Трохименко
Профілактична медицина№ 3-4 (29)/2017.-С. 103-120, 2017
32017
Прогнозирование ожидаемой эффективности применения противоротавирусных вакцин в Украине
СА Соловьев, ЕП Трохименко, ИВ Дзюблик, ЛГ Жолнер
Биология будущего: традиции и инновации.—Екатеринбург, 2010, 145-147, 2010
32010
Характеристики цитотоксического действия декаметоксина в разных культурах клеток
СИ Панчук, ЕП Трохименко
Туберкулез, легочные болезни, ВИЧ-инфекция, 69-73, 2014
22014
ОЦІНКА МЕТОДУ ПРОГНОЗУВАННЯ ГЕНО ТИП-СПЕЦИФІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОФІЛАКТИКИ РОТАВІРУСНОЇ ІНФЕКЦІЇ В УКРАЇНІ
СО Соловйов, ОП Трохименко, ІВ Дзюблик
Український біофармацевтичний журнал, 14, 2011
22011
Ефективність ізопаск в комплексному лікуванні хворих на мультирезистентний туберкульоз
СО Черенько, НІ Кібізова, МВ Погребна
Сучасні медичні технології, 16-21, 2014
12014
Моделювання технологічного процесу отримання живої культуральної протиротавірусної вакцини
ОП Трохименко, ЛГ Жолнер, ПВ Куцаєв, ВМ Куцик
Наукові вісті Національного технічного університету України Київський …, 2011
12011
Культивування поверхневозалежних культур клітин тварин на нетрадиційних матеріалах. Дослідження впливу окиснювальної модификації поліетиленової плівки на вихід біомаси клітин.
КМ Білоткач, АІ Салюк, ОП Трохименко, ІВ Дзюблик
12004
ПРОТИВІРУСНА АКТИВНІСТЬ ЕКСТРАКТІВ ТРАНСГЕННИХ КОРЕНІВ РОСЛИН РОДУ ARTEMISIA
НА Матвєєва, КО Дробот, ОП Трохименко
Выражаем искреннюю благодарность за оказанную поддержку при проведении …, 0
1
Віруліцидна дія декаметоксину in vitro по відношенню до коронавірусу інфекційніого бронхіту
ОЯ Дзюблик, ІВ Дзюблик, ОП Трохименко, ОЛ Боророва
Ukr. Pulmonol. J. 2020; 2: 27–30., 2020
2020
Цукровий діабет серед дитячого населення в областях України: ризик виникнення та можливості профілактики
НГ Гойда, ОВ Процюк, ОВ Линчак, ЛВ Клименко
Громадське здоров’я в Україні: реалії, тенденції та перспективи, 2020
2020
Спосіб визначення очікуваної корисності діагностичних технологій для етіологічної діагностики вірусних інфекцій.
СО Соловйов, ОП Трохименко, ІВ Дзюблик, ОВ Ковалюк
Публікація відомостей про видачу патенту: 25.03. 2019, Бюл.№ 6, 2019
2019
СОВРЕМЕННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КЛЕТОЧНЫХ КУЛЬТУР В ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКЕ ВИРУСНЫХ ИНФЕКЦИЙ (проблемна лекція)
ИВ Дзюблик, ЕП Трохименко
РЕЗУЛЬТАТИ ДОЗОРНОГО ЕПІДНАГЛЯДУ ЗА ГРИПОМ В УКРАЇНІ В СЕЗОНІ 2017-2018 РР …, 2018
2018
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20