Кафедра економіки та соціально-поведінкових наук
Кафедра економіки та соціально-поведінкових наук
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
Verified email at udpu.org.ua - Homepage
TitleCited byYear
Основи єдиної системи державного ф_нансового контролю в Україн_ (макроеконом_чний аспект)
ВК Симоненко, О Барановський, ПС Петренко
Знання України, 2006
1122006
Інтеракція в освітньому процесі: технологія організації
ВВ Мельник
Управління школою 13 (133), 15-34, 2006
392006
Зарубежный опыт государственного регулирования инновационной деятельности и возможные пути использования в Украине
ВВ Мельник
Азимут научных исследований: экономика и управление, 2014
162014
Проблеми та перспективи розвитку сільського туризму в Україні
ВФ Савченко, ВО Стойка
Економіка та управління національним господарством: Науковий вісник ЧДІЕУ, 8, 2010
132010
Що гальмує систему урядового контролю економіки України?
П Петренко
Персонал, 39-45, 2007
122007
Сучасні аспекти управління інвестиціями
ВО Стойка
Формування ринкових відносин в Україні, 175-178, 2004
10*2004
Чорні дірки» у державних фінансах
П Петренко
Персонал, 11-14, 2007
72007
Сучасні аспекти управління інвестиціями
ВО Стойка
Формування ринкових відносин в Україні, 175-178, 2004
72004
Державно-приватне партнерство—рушійна сила інноваційного розвитку країни
ВО Стойка
Агросвіт, 36-40, 2015
62015
Соціальна відповідальність бізнесу–важлива складова агропродовольчого ринку
ВО Стойка
Економіка харчової промисловості, 2014
62014
Науково-практичні засади інвестування туристичної галузі
ВО Стойка
62011
Рахункова палата України: нові виклики і проблеми державного фінансового контролю
П Петренко
Голос України, 16-24, 2008
62008
Институционально-мотивационные механизмы трудовой и предпринимательской активности
ЕА Ткаченко
Вектор науки Тольяттинского государственного университета. Серия: Экономика …, 2011
52011
Особливості забезпечення ефективного розвитку аграрного сектора економіки України та збалансованості учасників аграрного ринку
A Kirdan
Економічний вісник університету 1 (25), 45-50, 2015
42015
Удосконалення системи мотивації праці в умовах інноваційного розвитку економіки
ОА Ткаченко
42014
Інновації як чинник забезпечення ефективного суспільного виробництва
ВО Стойка
Інвестиції: практика та досвід, 28-31, 2015
32015
Причины деформации трудовых ценностей и мотивов работников в условиях формирования инновационной экономики в Украине
ЕА Ткаченко
Международное научное издание Современные фундаментальные и прикладные …, 2013
32013
Проблемы и пути становления государственного регулирования инновационной политики в Украине
ВВ Мельник
Азимут научных исследований: экономика и управление, 2013
32013
Земельна реформа як ключовий елемент формування нової моделі аграрного сектора
ОП Кірдан
Економіка і регіон, 16-20, 2011
32011
Зарубіжний досвід інвестиційної політики в туристичній галузі та можливості його застосування
ВО Стойка
Економічний простір, 94-106, 2011
32011
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20