Кафедра економіки та соціально-поведінкових наук
Кафедра економіки та соціально-поведінкових наук
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
Verified email at udpu.org.ua - Homepage
TitleCited byYear
Основи єдиної системи державного ф_нансового контролю в Україн_ (макроеконом_чний аспект)
ВК Симоненко, О Барановський, ПС Петренко
Знання України, 2006
1132006
Інтеракція в освітньому процесі: технологія організації
ВВ Мельник
Управління школою 13 (133), 15-34, 2006
452006
Проблеми та перспективи розвитку сільського туризму в Україні
ВФ Савченко, ВО Стойка
Економіка та управління національним господарством: Науковий вісник ЧДІЕУ, 8, 2010
192010
Зарубежный опыт государственного регулирования инновационной деятельности и возможные пути использования в Украине
ВВ Мельник
Азимут научных исследований: экономика и управление, 2014
172014
Що гальмує систему урядового контролю економіки України?
П Петренко
Персонал, 39-45, 2007
132007
Сучасні аспекти управління інвестиціями
ВО Стойка
Формування ринкових відносин в Україні, 175-178, 2004
12*2004
Сучасні аспекти управління інвестиціями
ВО Стойка
Формування ринкових відносин в Україні, 175-178, 2004
92004
Соціальна відповідальність бізнесу–важлива складова агропродовольчого ринку
ВО Стойка
Економіка харчової промисловості, 2014
82014
Чорні дірки» у державних фінансах
П Петренко
Персонал, 11-14, 2007
72007
Науково-практичні засади інвестування туристичної галузі
ВО Стойка
62011
Институционально-мотивационные механизмы трудовой и предпринимательской активности
ЕА Ткаченко
Вектор науки Тольяттинского государственного университета. Серия: Экономика …, 2011
62011
Рахункова палата України: нові виклики і проблеми державного фінансового контролю
П Петренко
Голос України, 16-24, 2008
62008
Особливості забезпечення ефективного розвитку аграрного сектора економіки України та збалансованості учасників аграрного ринку
A Kirdan
Економічний вісник університету 1 (25), 45-50, 2015
52015
Державно-приватне партнерство—рушійна сила інноваційного розвитку країни
ВО Стойка
Агросвіт, 36-40, 2015
52015
Зарубіжний досвід інвестиційної політики в туристичній галузі та можливості його застосування
ВО Стойка
Економічний простір, 94-106, 2011
52011
Інновації як чинник забезпечення ефективного суспільного виробництва
ВО Стойка
Інвестиції: практика та досвід, 28-31, 2015
42015
Аналіз сучасних світових тенденцій у енергетичній сфері
ПЮ Курмаєв, ВО Стойка
Економіка. Фінанси. Право, 23-26, 2016
32016
Удосконалення системи мотивації праці в умовах інноваційного розвитку економіки
ОА Ткаченко
32014
Роль туристичної галузі в забезпеченні розширеного економічного відтворення економіки України
ВО Стойка
Бізнес Інформ, 195-199, 2014
32014
Причины деформации трудовых ценностей и мотивов работников в условиях формирования инновационной экономики в Украине
ЕА Ткаченко
Международное научное издание Современные фундаментальные и прикладные …, 2013
32013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20