Підписатись
Svitlana Yatsiuk / Світлана Яцюк
Svitlana Yatsiuk / Світлана Яцюк
Lesya Ukrainka Volyn National University
Підтверджена електронна адреса в vnu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Вивчення наукових засад інформаційної підготовки фахівця
СМ Яцюк
Вісник Київського міжнародного університету.–К.: КиМУ, 253-265, 2005
152005
Підвищення ефективності професійної підготовки студентівінженерних спеціальностей
СМ Яцюк
Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і …, 2007
92007
Дидактичні умови використання комп’ютерно–орієнтованих засобів навчання студентів медико–технічного профілю
СМ Яцюк
Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00. 09, 2005
92005
Особливості методики викладання інформаційних систем і технологій для студентів-менеджерів
С Яцюк
Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі …, 2013
52013
Application of the hierarchy analysis method for the choice of the computer mathematics system for the IT-sphere specialists preparation
A Fedonuyk, V Yunchyk, I Mukutuyk, O Duda, S Yatsyuk
Journal of Physics: Conference Series 1840 (1), 012065, 2021
22021
The Models of Data and Knowledge Representation in Educational System of Mathematical Training of IT-specialists
A Fedonuyk, V Yunchyk, T Cheprasova, S Yatsyuk
2020 IEEE 15th International Conference on Computer Sciences and Information …, 2020
22020
Cognitive Modeling of the Learning Process of Training IT Specialists
V Yunchyk, A Fedonuyk, M Khomyak, S Yatsyuk
12021
Аналіз вимог та методологія підбору тем для вивчення основ криптографічного захисту інформації.
L Glinchuk, S Yatsyuk, O Kuzmych, N Bahniuk, N Chernyashchuk
COMPUTER-INTEGRATED TECHNOLOGIES: EDUCATION, SCIENCE, PRODUCTION, 16-22, 2020
12020
Захист інформації стеганографічним способом мовою Python засобами графічної бібліотеки Pillow.
N Holovin, N Holovina, S Yatsiuk, Y Sachuk
COMPUTER-INTEGRATED TECHNOLOGIES: EDUCATION, SCIENCE, PRODUCTION, 110-115, 2020
12020
ЗАСТОСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПЕДАГО-ГІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ УНІВЕРСИТЕТУ
СМ Яцюк
PEDAGOGICS, PSYCHOLOGY, MEDICAL-BIOLOGICAL PROBLEMS OF PHYSICAL TRAINING AND …, 2009
12009
Методика використання цифрових освітніх ресурсів у процесі підготовки майбутніх учителів інформатики
С Яцюк, М Хомяк, В Юнчик, Т Чепрасова
Професіоналізм педагога: теоретичні й методичні аспекти, 15-25, 2021
2021
Особливості навчання веб-технологій розробки навчальних систем майбутніх вчителів інформатики та методика створення на їх основі власних освітніх ресурсів
С Яцюк, М Хомяк, В Юнчик, Т Чепрасова
Молодь і ринок, 2021
2021
Візуалізація даних в Google Sheets із використанням функції SPARKLINE.
V Muliar, S Yatsiuk
COMPUTER-INTEGRATED TECHNOLOGIES: EDUCATION, SCIENCE, PRODUCTION, 191-197, 2021
2021
Дослідження роботи програмного забезпечення для захисту мереж.
S Yatsyuk, Y Sachuk, L Glinchuk, R Prus, Т Grishanovich
COMPUTER-INTEGRATED TECHNOLOGIES: EDUCATION, SCIENCE, PRODUCTION, 205-211, 2020
2020
Плоскі контактні задачі для пружної основи з двома коефіцієнтами постелі
OV Maksymuk, YV Sachuk, SM Yatsyuk
Математичні методи та фізико-механічні поля 63 (3), 130-135, 2020
2020
Choice of Software for Geodesic Research
S Yatsyuk, A Fedonuyk, A Padalko, I Mykytyuk
2020 IEEE 15th International Conference on Computer Sciences and Information …, 2020
2020
Інформаційне забезпечення транспортно-логістичних систем
S Yatsiuk, А Yatsiuk, А Fedonyuk
COMPUTER-INTEGRATED TECHNOLOGIES: EDUCATION, SCIENCE, PRODUCTION, 117-123, 2019
2019
Дослідження штучного інтелекту на прикладі програми Excel
S Yatsiuk, А Yatsiuk
COMPUTER-INTEGRATED TECHNOLOGIES: EDUCATION, SCIENCE, PRODUCTION, 211-216, 2019
2019
Використання фреймворків для розробки Web-додатків на мові PHP
СМ Яцюк, АВ Яцюк, ВП Муляр
Комп'ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво, 156-159, 2018
2018
Використання макросів бази даних Access при вивченні інформатики
СМ Яцюк, ВП Муляр
Комп'ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво, 54-60, 2016
2016
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20