Наукова бібліотека СНУ ім. В. Даля
Наукова бібліотека СНУ ім. В. Даля
Volodymyr Dahl East Ukrainian National University; СНУ ім. В.Даля
Немає підтвердженої електронної адреси - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Гідравліка
ВІ Соколов, ОС Кроль, ОВ Єпіфанова, ВИ Соколов, ОВ Епифанова
вид-во СНУ ім. В. Даля, 2017
47*2017
Аэродинамика вентиляции
ЯА Гусенцова, ОВ Епифанова, НД Андрийчук, ЕН Кондауров, ...
изд-во ВНУ им. В. Даля, 2005
92005
Інноваційна діяльність наукової бібліотеки Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля
ВВС О.В. Єпіфанова, В.В. Савельєва, О.В. Епифанова
Бібліотечний форум України, 9-11, 2010
6*2010
Предпосылки создания электронной библиотеки Восточноукраинского национального университета имени Владимира Даля
ОВ Епифанова, ВВ Савельева, ВВ Савельєва, ОВ Єпіфанова
42010
Роль веб-сайту в бібліотечно-інформаційному обслуговуванні наукової бібліотеки Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля
О Єпіфанова
Вісник Львівського університету. Серія книгознавство, бібліотекознавство та …, 2009
42009
Інформаційні ресурси бібліотеки вищого навчального закладу: організація, використання, управління (з досвіду роботи Наукової бібліотеки Східноукраїнського національного …
ОВ Єпіфанова, ВВ Савельєва, ОВ Епифанова, ВВ Савельева
Луганськ, 2012
32012
Роль бібліотечно-інформаційного забезпечення в організації самостійної роботи студентів
ОВ Єпіфанова
Севастопольский национальный технический университет, 2007
32007
Organization and usage of information resources of Higher Educational Institution Libraries under modern conditions. From the experience of V. Dahl East–Ukrainian National …
O Yepifanova, V Savelieva
22015
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В РАБОТЕ НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ ВОСТОЧНОУКРАИНСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ ВЛАДИМИРА ДАЛЯ
ВВ Савельева
Науковій бібліотеці ДонДТУ - 55: від традицій до інновацій : матеріали …, 2013
22013
Иванов ОП, Рымкевич АА Единый подход к оценке различных схем систем кондиционирования воздуха.«
ЯА Гусенцова, ОВ Епифанова, НД Андрийчук
Холодильная техника, 1981
21981
Сайт бібліотеки–сучасний інформаційний ресурс університету
ОВ Єпіфанова, ВР Попова, ОВ Епифанова
12016
Применение информационных технологий в работе Научной библиотеки вну им. В. Даля для эффективного информационного обеспечения образовательного и научного процессов в университете
ОВ Епифанова, ВВ Савельева
Динамика систем, механизмов и машин, 2014
12014
Наукова бібліотека Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля: від минулого до майбутнього
ОВ Єпіфанова, ВВ Савельєва, ОВ Епифанова, ВВ Савельева
НВП" Ідея", 2013
12013
Методичне управління діяльністю бібліотек ВНЗ Луганської області
О Єпіфанова, В Савельєва
Персонал бібліотеки в системі управління якістю бібліотечно-інформаційної …, 2013
12013
Роль библиотеки как основного источника информационных ресурсов в образовательном процессе вуза (из опыта работы Научной библиотеки Восточноукраинского национального …
ОВ Епифанова, ВВ Савельева, ОВ Єпіфанова, ВВ Савельєва
Ростов-н/Д, 2012
12012
Трансформація бібліотечного каталогу. Досвід створення, результати і пріоритети використання електронного каталогу наукової бібліотеки Східноукраїнського національного …
ОВ Єпіфанова, ВВ Савельєва, ОВ Епифанова, ВВ Савельева
12012
Роль WWW-сайта в библиотечно-информационном обслуживании Научной библиотеки Восточноукраинского национального университета имени Владимира Даля
ОВ Епифанова, КИ Щербина, ВВ Неделяева, ОВ Єпіфанова, ...
ВНУ им. В. Даля, 2004
12004
Гортаючи життя сторінки…(до 95-річчя Наукової бібліотеки Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля)
ОВ Єпіфанова, ВВ Савельєва, ОВ Епифанова, ВВ Савельева
2019
Підвищення публікаційної активності науковців університету: можливості бібліотеки
ОВ Єпіфанова, ВВ Савельєва, ОВ Епифанова, ВВ Савельева
Нац. ун-т кораблебуд. ім. адмірала Макарова, 2018
2018
Інвестиційне забезпечення економічного ривка в умовах сучасної економіки України
ВВ Савельєва
2018
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20